Stav (biologi)Nattblindhet: Nattblindhet innebär svårigheter att se i mörker. Det är ett tecken på att ögats ljuskänsliga pigmentceller som registrerar ljus, stavarna, inte fungerar som de ska.VäxtbelysningKopplingssvampar: Kopplingssvampar (Zygomycota eller Zygomyceter) är en division i svampriket med cirka 1060 arter i världen. Till divisionen hör bland annat Mucor och Rhizopus som i dagligt tal kallas kulmögel.Retinol: Retinol är en av A-vitamins tre former med närbesläktad kemisk struktur och fysiologisk verkan. Retinol finns i animaliska produkter, men också som förstadium (provitamin) i form av karoten i vissa växter.Rodopsin: Rodopsin eller synpurpur är ljuskänsliga G-proteinkopplade receptorer i ögat, som gör det möjligt att se även vid svaga ljusförhållanden. De är purpurröda molekyler som utgörs av så kallade stavopsiner och retinaldehyd.Psykofysik: Psykofysik är en gren av psykologin där man studerar sambanden mellan kvantitativa dimensioner av fysikaliska retningar av sinnesorganen och upplevelserna, som likaledes mäts kvantitativt.Köldmedium: Ett köldmedium är en energibärare som används för att transportera värme från en kallare plats till en varmare, vanligen mellan två så kallade reservoarer. Köldmedium används som arbetsmedium i bland annat kylskåp, frysar, värmepumpar och luftkonditioneringar.Johann Wilhelm Hittorf: Johann Wilhelm Hittorf, född 27 mars 1824 i Bonn, död 28 november 1914 i Münster, var en tysk fysiker och kemist.Hynobius yangi: Hynobius yangi är en groddjursart som beskrevs av Kim, Min och Matsui 2003. Hynobius yangi ingår i släktet Hynobius och familjen Hynobiidae.Xantopsi: Xantopsi är ett förgiftningssymtom vid överdosering av ämnen från växtsläktet fingerborgsblommor (Digitalis). Ordet kommer av grekiskans xantos som betyder gul och opsis som betyder syn och kan översättas till "gulfärgseende".Faradays konstant: Faradays konstant anger laddningen en hos en (1) mol elektroner. Enheten är C per mol.Psykofysiologi: Psykofysiologia är en gren av psykologin som studerar fysiologins samband med vissa psykiska processer, till exempel reaktioner i hjärnan på vissa psykiska stimuli. Psykofysiologin uppstod på 1960-talet, och har på grund av tekniska landvinningar breddat sitt område, till att gälla såväl kardiovaskulär psykofysiologi, kognitiv neurologi, socialpsykofysiologi, med mera.ObjektivVigna umbellata: Vigna umbellata är en ärtväxtart som först beskrevs av Carl Peter Thunberg, och fick sitt nu gällande namn av Jisaburo Ohwi och Hiroyoshi Ohashi. Vigna umbellata ingår i släktet vignabönor, och familjen ärtväxter.Gula fläcken: Gula fläcken (latin: macula lutea) är en 2-3 millimeter stor punkt centralt på näthinnan där tapparna dvs färgreceptorerna i ögat, sitter som tätast, och den saknar stavar . Det är den del av synfältet där man ser skarpast.Fotometer: Den vidaste betydelsen av begreppet fotometer är ett instrument för bestämning av ljusintensitet eller av optiska egenskaper hos lösningar eller ytor. Det innefattar därför instrument som mäter:Carl Bruch: Carl Wilhelm Ludwig Bruch, född den 1 maj 1819 i Mainz, död den 4 januari 1884, var en tysk anatom.Elektrookulografi: EOG, förkortning för elektrookulografi, metod att med elektroder fästa vid ögonen mäta ögonrörelser. Metoden bygger på att näthinnan och hornhinnan har olika elektrisk laddning och används framför allt för att diagnostisera ofrivilliga slående ögonrörelser, s.Enzym: Enzymer är proteiner som katalyserar, alltså ökar eller minskar hastigheten på kemiska reaktioner. I enzymatiska reaktioner kallas molekylerna som går in i reaktionen för substrat, vilka sedan omvandlas till andra molekyler kallade produkter.Kandelabersvamp: Kandelabersvamp (Artomyces pyxidatus) är en svampartJülich (1982) , In: Biblthca Mycol. 85:399 som först beskrevs av Christiaan Hendrik Persoon, och fick sitt nu gällande namn av Jülich 1982.Lista över kattraser: Detta är en lista över godkända kattraser inom FIFe och de WCF-föreningarna i Norden.