Meganeura: Meganeura är ett släkte av utdöda insekter från karbonperioden för cirka 300 miljoner år sedan. Dessa insekter liknade och är släkt med dagens trollsländor.Antheraea pernyi: Antheraea pernyi är en fjärilsart som beskrevs av Guérin-meneville 1855. Antheraea pernyi ingår i släktet Antheraea och familjen påfågelspinnare.Patchouli: Patchouli är en växt och den eteriska olja som kommer från växtens blad.Bemisia tabaci: Bemisia tabaci är en insektsart som först beskrevs av Gennadius 1889. Bemisia tabaci ingår i släktet Bemisia och familjen mjöllöss.Paracles imitatrix: Paracles imitatrix är en fjärilsart som beskrevs av Rothschild 1922. Paracles imitatrix ingår i släktet Paracles och familjen björnspinnare.Getingallergi: Getingallergi är allergi mot getingar och förekommer hos ungefär 1 % av befolkningen i Sverige.Tvåprickig nyckelpiga: Tvåprickig nyckelpiga, Adalia bipunctata, är en nyckelpiga i familjen Coccinellidae och är en vanlig art i västra Europa. Den används ibland för att bekämpa bladlöss i exempelvis växthus.Chrysomya albiceps: Chrysomya albiceps är en tvåvingeart som först beskrevs av Christian Rudolph Wilhelm Wiedemann 1819. Chrysomya albiceps ingår i släktet Chrysomya och familjen spyflugor.Panchlora nivea: Panchlora nivea är en kackerlacksart som först beskrevs av Carl von Linné 1758. Panchlora nivea ingår i släktet Panchlora och familjen jättekackerlackor.Gräshoppsmöss: Gräshoppsmöss (Onychomys) är ett släkte i familjen hamsterartade gnagare som förekommer i Nordamerika.Proteindomän: En proteindomän är en del av ett protein som utgör en självständig funktionell enhet. Varje domän bildar en kompakt tredimensionell struktur och kan för det mesta veckas ihop till en stabil enhet, oberoende av det övriga proteinet.Gastrophysa viridula: Gastrophysa viridula är en skalbaggsart som först beskrevs av De Geer 1775. Gastrophysa viridula ingår i släktet Gastrophysa, och familjen bladbaggar.Stor mjölbagge: Stor mjölbagge eller vanlig mjölbagge (Tenebrio molitor) är en art i underfamiljen mjölbaggar. Skalbaggens larver utgör skadedjur mot grödor och spannmål men används även för att mata husdjur.Afrikanskt honungsbi: Det Afrikanska honungsbiet (Apis mellifera scutellata) är en underart till honungsbiet. Dess naturliga miljö är central och Sydafrika, däremot ersätts den allra längst i söder av kaphonungsbiet (Apis mellifera capensis).Fylking (fåglar)Huspappersgeting: Huspappersgeting (Polistes dominula), även kallad ljus pappersgeting, är en geting som lever i Europa. Den anses vara en invasiv art i Kanada och USA.Pristiphora erichsonii: Pristiphora erichsonii är en stekelart som först beskrevs av Hartig. Pristiphora erichsonii ingår i släktet Pristiphora och familjen bladsteklar.Ärtbladlus: Ärtbladlus (Acyrthosiphon pisum) är en insektsart som först beskrevs av Harris, M. 1776.Teleogryllus oceanicus: Teleogryllus oceanicus är en insektsart som först beskrevs av Le Guillou 1841. Teleogryllus oceanicus ingår i släktet Teleogryllus och familjen syrsor.Proteinsekvensering: Proteinsekvensering innebär att man bestämmer en sekvens av en polypeptid, det vill säga aminosyrornas ordningsföljd. En vanlig metod är Edmannedbrytning, som uppfanns av Pehr Edman.Systematik (biologi): Systematik är gruppering av organismer inom biologin vilket myntades av Augustin Pyrame de Candolle för att beteckna läran om klassifikation. Taxonomi blandas ofta samman med systematik och används ibland synonymt med systematik.Sotsvart hästmyra: Sotsvart hästmyra (Camponotus vagus) är en art insektsfamiljen myror som tillhör släktet hästmyror.Sitophilus: Sitophilus är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Carl Johan Schönherr 1838. Enligt Catalogue of Life ingår Sitophilus i familjen Dryophthoridae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen vivlar.Insekticid: Insekticider är substanser som är mycket giftiga specifikt för insekter, så att de oftast dör när de utsätts för dessa substanser. Människan använder ofta insekticider, till exempel för att skydda grödor i jordbruket mot skadedjur.Eupholidoptera chabrieri: Eupholidoptera chabrieri är en insektsart som först beskrevs av Toussaint de Charpentier 1825. Eupholidoptera chabrieri ingår i släktet Eupholidoptera och familjen vårtbitare.Palpkäkar: Palpkäkarna (Chelicerata) är leddjur som har kroppen indelad i en framkropp, även kallad prosoma, och en bakkropp, även kallad opisthoma. På framkroppen återfinns 4 benpar, samt pedipalper och de palpkäkar (chelicerer) som givit understammen dess namn.Pribnow-box: Pribnow-box är en promotorsekvens hos prokaryoter. Det är en TATA-box-analog och består av tymin och adenin omvartannat.Beauveria bassiana: Isaria shiotae Kuru 1932Kuru (1932) , In: J. Taihoku Soc.Pnigomantis medioconstricta: Pnigomantis medioconstricta är en bönsyrseart som beskrevs av John Obadiah Westwood 1889. Pnigomantis medioconstricta ingår i släktet Pnigomantis och familjen Mantidae.Aedes aegypti: Aedes aegypti (även Stegomyia aegypti), eller gula febern-mygga, är en art av stickmyggor som kan sprida virus som orsakar denguefeber, gula febern och chikungunya. Myggan kommer ursprungligen från Afrika, men finns nu i stora delar av tropikerna.Integumentsystemet: Integumentsystemet, från latinets integumentum, som i sin tur kommer från det latinska verbet integere, "att skydda, täcka, omhölja", är det organsystem som skyddar kroppen från skador, och som består av huden och dess bihang. (som hår, fjäll, fjädrar och naglar).Monarkfjärilens biosfärreservatWyoma: Wyoma är ett släkte av fjärilar. Wyoma ingår i familjen äkta malar.Bactrocera tryoni: Bactrocera tryoni är en tvåvingeart som först beskrevs av Walter Wilson Froggatt 1897. Bactrocera tryoni ingår i släktet Bactrocera och familjen borrflugor.Molekylär evolution: Molekylär evolution är processen då det genetiska materialet i populationer bestående av organismer förändras med tiden.Idolomantis diabolica: Idolomantis diabolica är en bönsyrseart som först beskrevs av Henri Saussure 1869. Idolomantis diabolica ingår i släktet Idolomantis och familjen Empusidae.Ctenizidae: Ctenizidae är en familj av spindlar. Ctenizidae ingår i ordningen spindlar, klassen spindeldjur, fylumet leddjur och riket djur.Psorophora howardii: Psorophora howardii är en tvåvingeart som beskrevs av Daniel William Coquillett 1901. Psorophora howardii ingår i släktet Psorophora och familjen stickmyggor.Antonio Berlese: Antonio Berlese, född 26 juni 1863 och död 24 oktober 1927, var en italiensk zoolog.Coptotermes formosanus: Coptotermes formosanus är en termitart som beskrevs av Tokuichi Shiraki 1909. Coptotermes formosanus ingår i släktet Coptotermes och familjen Rhinotermitidae.