Fixativ: Fixativ, fixativspray eller fixeringsspray används för att binda färgpartiklarna och bilda en skyddande hinna på blyertsteckningar, kolteckningar, pastellmålningar eller akvarellmålningar. Man använder då harts, som är löst i sprit.KennelklubbKöttdjur: Köttdjur eller biffdjur är nötkreatur som föds upp för köttproduktion (till skillnad från mjölkkor, som används för mjölkproduktion). Nötkreaturens kött kallas nötkött.Explorativ laparotomi: Explorativ laparotomi är en operation som innebär att man öppnar bukväggen in till bukhålan för att kunna undersöka bukorganen. Operationen används inom akutkirurgin och tillgrips ibland då en patient är sjuk (till exempel med buksmärtor) men man inte har kunnat fastställa vad det beror på genom något annat sätt, till exempel genom undersökning med röntgen, ultraljud eller datortomografi.GlaukomUnderhud: Underhuden (latin: subcutis, grekiska: hypodermis) är det understa av hudens tre huvudskikt. Underhuden ligger under läderhuden och binds ihop med underliggande vävnader av ett rikt nät av blodkärl.Kardiologi: Kardiologi (från gr. καρδίᾱ kardiā "hjärta") är en gren inom medicinen och omfattar studiet av hjärtats funktioner och sjukdomar, inklusive ärftliga hjärtsjukdomar, sjukdomar i hjärtats kranskärl, hjärtsvikt, sjukdomar i hjärtklaffar och hjärtats elektrofysiologi (dvs.Polybutylentereftalat: Polybutentereftalat (PBT), är en polymer uppbyggd av buten och tereftalsyra. Polybutentereftalat är en ogenomskinlig, kristallin plast som är styvare än PET.DuktilitetAortainsufficiens: Aortainsufficiens är en typ av hjärtfel där blodflödet i aortan påverkats. En stor del av hjärtats blod pumpas fram och tillbaka mellan aorta och vänster kammare och hjärtmuskulaturen växer kompensatoriskt till sig.Medfödda hjärtfel: Medfödda hjärtfel är ett samlingsnamn för olika medfödda defekter i hjärtat och de stora blodkärlen.Fettsvulst: (ILDS D17.910)Achy Breaky Heart: Achy Breaky Heart är en countrylåt skriven av Don Von Tress. Den spelades in av The Marcy Brothers 1991 under titeln "Don't Tell My Heart", men nådde sin stora berömmelse när den året därpå gavs ut i en version av Billy Ray Cyrus på albumet Some Gave All, nu kallad "Achy Breaky Heart".DiastoleHemangiosarkom