Hälso- och sjukvård 354673Geografiska orter 353046Teknologi, industri, lantbruk 324729Informatik 320353Kemikalier och läkemedel 257015Organismer 238161Antropologi, utbildning, sociologi och sociala företeelser 231888Fenomen och processer 176811Psykiatri och psykologi 171301Tekniker och utrustning för analys, diagnostik och terapi 168854Sjukdomar 135010Humaniora 124750Anatomi 87894Personer 54506Specialiteter och yrken 37342Publikationers särdrag 10747