Geografiska orter 212316Hälso- och sjukvård 195885Informatik 191937Teknologi, industri, lantbruk 185963Kemikalier och läkemedel 137561Organismer 136380Antropologi, utbildning, sociologi och sociala företeelser 133534Psykiatri och psykologi 99191Fenomen och processer 98413Tekniker och utrustning för analys, diagnostik och terapi 92476Sjukdomar 74117Humaniora 72928Anatomi 48908Personer 30952Specialiteter och yrken 20343Publikationers särdrag 6024