*  Open reading frame for HAGRID 9 (ATM)
1 ATGAGTCTAG TACTTAATGA TCTGCTTATC TGCTGCCGTC AACTAGAACA TGATAGAGCT 61 ACAGAACGAA AGAAAGAAGT TGAGAAATTT AAGCGCCTGA TTCGAGATCC TGAAACAATT 121 AAACATCTAG ATCGGCATTC AGATTCCAAA CAAGGAAAAT ATTTGAATTG GGATGCTGTT 181 TTTAGATTTT TACAGAAATA TATTCAGAAA GAAACAGAAT GTCTGAGAAT AGCAAAACCA 241 AATGTATCAG CCTCAACACA AGCCTCCAGG CAGAAAAAGA TGCAGGAAAT CAGTAGTTTG 301 GTCAAATACT TCATCAAATG TGCAAACAGA AGAGCACCTA GGCTAAAATG TCAAGAACTC 361 TTAAATTATA TCATGGATAC AGTGAAAGAT TCATCTAATG GTGCTATTTA CGGAGCTGAT 421 TGTAGCAACA TACTACTCAA AGACATTCTT TCTGTGAGAA AATACTGGTG TGAAATATCT 481 CAGCAACAGT GGTTAGAATT GTTCTCTGTG TACTTCAGGC TCTATCTGAA ACCTTCACAA 541 GATGTTCATA GAGTTTTAGT GGCTAGAATA ATTCATGCTG TTACCAAAGG ATGCTGTTCT 601 CAGACTGACG GATTAAATTC CAAATTTTTG GACTTTTTTT CCAAGGCTAT TCAGTGTGCG 661 AGACAAGAAA AGAGCTCTTC AGGTCTAAAT CATATCTTAG CAGCTCTTAC TATCTTCCTC 721 AAGACTTTGG CTGTCAACTT TCGAATTCGA GTGTGTGAAT TAGGAGATGA AATTCTTCCC 781 ACTTTGCTTT ATATTTGGAC TCAACATAGG CTTAATGATT CTTTAAAAGA AGTCATTATT 841 GAATTATTTC AACTGCAAAT ...
  http://genomics.senescence.info/genes/seq.php?id=9&type=orf
*  Open reading frame for HAGRID 228 (DBN1)
1 ATGGCCGGCG TCAGCTTCAG CGGCCACCGC CTGGAGCTGC TGGCGGCTTA CGAGGAGGTG 61 ATCCGAGAGG AGAGCGCGGC CGACTGGGCT CTGTACACAT ATGAAGATGG CTCCGATGAC 121 CTCAAGCTTG CAGCATCAGG AGAAGGGGGC TTGCAGGAGC TTTCGGGACA CTTTGAGAAC 181 CAGAAGGTGA TGTACGGCTT CTGCAGTGTC AAGGACTCCC AAGCTGCTCT GCCAAAATAC 241 GTGCTCATCA ACTGGGTGGG CGAAGATGTG CCTGATGCCC GCAAGTGCGC TTGTGCCAGC 301 CACGTGGCTA AGGTGGCAGA GTTCTTCCAG GGTGTCGACG TGATCGTGAA CGCCAGCAGC 361 GTGGAAGACA TAGACGCGGG TGCCATCGGG CAGCGGCTCT CTAACGGGCT GGCGCGACTC 421 TCCAGCCCTG TGCTGCACCG ACTGCGGCTG CGAGAGGATG AGAACGCAGA GCCCGTGGGC 481 ACCACCTACC AGAAGACGGA TGCAGCTGTG GAAATGAAGC GGATTAACCG AGAGCAGTTC 541 TGGGAGCAGG CCAAGAAGGA AGAAGAGCTG CGGAAGGAGG AGGAGCGGAA GAAGGCCCTG 601 GATGAGAGGC TCAGGTTCGA GCAGGAGCGG ATGGAGCAGG AGCGGCAGGA GCAAGAGGAG 661 CGCGAGCGGC GCTACCGGGA GCGGGAGCAG CAGATCGAGG AGCACAGGAG GAAACAGCAG 721 ACTTTAGAAG CGGAAGAGGC CAAGAGGCGG TTGAAGGAGC AGTCTATCTT TGGTGACCAT 781 CGGGATGAGG AGGAAGAGAC CCACATGAAG AAGTCAGAGT CGGAGGTGGA GGAGGCAGCA 841 GCTATTATTG CCCAGCGGCC ...
  http://genomics.senescence.info/genes/seq.php?id=228&type=orf
*  Open reading frame for HAGRID 210 (MDM2)
1 ATGTGCAATA CCAACATGTC TGTACCTACT GATGGTGCTG TAACCACCTC ACAGATTCCA 61 GCTTCGGAAC AAGAGACCCT GGTTAGACCA AAGCCATTGC TTTTGAAGTT ATTAAAGTCT 121 GTTGGTGCAC AAAAAGACAC TTATACTATG AAAGAGGTTC TTTTTTATCT TGGCCAGTAT 181 ATTATGACTA AACGATTATA TGATGAGAAG CAACAACATA TTGTATATTG TTCAAATGAT 241 CTTCTAGGAG ATTTGTTTGG CGTGCCAAGC TTCTCTGTGA AAGAGCACAG GAAAATATAT 301 ACCATGATCT ACAGGAACTT GGTAGTAGTC AATCAGCAGG AATCATCGGA CTCAGGTACA 361 TCTGTGAGTG AGAACAGGTG TCACCTTGAA GGTGGGAGTG ATCAAAAGGA CCTTGTACAA 421 GAGCTTCAGG AAGAGAAACC TTCATCTTCA CATTTGGTTT CTAGACCATC TACCTCATCT 481 AGAAGGAGAG CAATTAGTGA GACAGAAGAA AATTCAGATG AATTATCTGG TGAACGACAA 541 AGAAAACGCC ACAAATCTGA TAGTATTTCC CTTTCCTTTG ATGAAAGCCT GGCTCTGTGT 601 GTAATAAGGG AGATATGTTG TGAAAGAAGC AGTAGCAGTG AATCTACAGG GACGCCATCG 661 AATCCGGATC TTGATGCTGG TGTAAGTGAA CATTCAGGTG ATTGGTTGGA TCAGGATTCA 721 GTTTCAGATC AGTTTAGTGT AGAATTTGAA GTTGAATCTC TCGACTCAGA AGATTATAGC 781 CTTAGTGAAG AAGGACAAGA ACTCTCAGAT GAAGATGATG AGGTATATCA AGTTACTGTG 841 TATCAGGCAG GGGAGAGTGA ...
  http://genomics.senescence.info/genes/seq.php?id=210&type=orf
*  Leung Lab Blog » alternative open reading frames
Tags: academic career, AIDS, alternative open reading frames, Alzheimer's Disease, diabetes, evolution, eye disease, genetics, ... Direct detection of alternative open reading frames translation products in human significantly expands the proteome. PLoS One ...
  https://www.bio.purdue.edu/lab/leung/blog/?tag=alternative-open-reading-frames
*  Open reading frame for HAGRID 267 (EPS8)
1 ATGAATGGTC ATATTTCTAA TCATCCCAGT AGTTTTGGAA TGTACCCATC TCAGATGAAT 61 GGCTACGGAT CATCACCTAC CTTTTCCCAG ACGGACAGAG AACATGGTTC AAAAACAAGT 121 GCAAAGGCCC TTTATGAACA AAGGAAGAAT TATGCACGGG ACAGTGTCAG CAGTGTGTCA 181 GATATATCTC AATACCGTGT TGAACACTTG ACTACCTTTG TCCTGGATCG GAAAGATGCT 241 ATGATCACTG TTGATGATGG AATAAGGAAA TTGAAATTGC TTGATGCCAA GGGCAAAGTG 301 TGGACTCAAG ATATGATTCT TCAAGTGGAT GACAGAGCTG TGAGCCTGAT TGATTTAGAA 361 TCAAAGAATG AACTGGAGAA TTTTCCTTTA AACACAATCC AGCACTGCCA AGCTGTGATG 421 CATTCATGCA GCTATGATTC AGTTCTTGCA CTGGTGTGCA AAGAGCCAAC CCAGAACAAG 481 CCAGATCTTC ATCTCTTCCA GTGTGATGAG GTTAAGGCAA ACCTAATTAG TGAAGATATT 541 GAAAGTGCAA TCAGTGACAG TAAAGGAGGG AAACAGAAGA GGCGGCCCGA CGCCCTGAGG 601 ATGATTTCCA ATGCAGACCC TAGTATACCG CCTCCACCCA GAGCTCCTGC CCCTGCGCCC 661 CCTGGGACCG TCACCCAGGT GGATGTTAGA AGTCGAGTGG CAGCCTGGTC TGCATGGGCA 721 GCCGACCAAG GGGACTTTGA GAAACCAAGG CAGTATCATG AGCAGGAAGA AACACCTGAG 781 ATGATGGCAG CCCGCATTGA CAGAGATGTG CAAATCTTAA ACCACATTTT GGATGACATT 841 GAATTTTTTA TCACAAAACT ...
  http://genomics.senescence.info/genes/seq.php?id=267&type=orf
*  When evaluating bacterial and archaeal genomes for genes, why must researchers evaluate six open reading frames? - AnswerMenu
... so researchers must evaluate six open reading frames. ... Codons consist of six bases and there are six reading frames ... How many reading frames should you search in the hopes of identifying a potential open reading frame (ORF)? ... There are three reading frames for each DNA strand, so researchers must evaluate six open reading frames. ... There are three reading frames for each DNA strand, so researchers must evaluate six open reading frames. ...
  http://www.answermenu.com/3189/evaluating-bacterial-archaeal-researchers-evaluate-reading
*  Difference between revisions of "BIOL368/F11:HIV Structure" - OpenWetWare
Besides the NCBI Open Reading Frame Finder described in the book, ExPASy also has a translation tool you can use, found here. ... Take one of your DNA sequences and follow the instructions to find the open reading frames in the sequence. Since you were ... Chapter 4: Reading a SWISS-PROT entry (pp. 110-123 in the second edition). The example worked through in the book is the ... The journal club papers we read are quite old already for a fast-moving field. Using the Web of Science (or PubMed or Structure ...
  https://openwetware.org/wiki/?title=BIOL368/F11:HIV_Structure&diff=552869&oldid=549139
*  Predicting Statistical Properties of Open Reading Frames in Bacterial Genomes - pdf download
Online library with books, university works and thousands of documents available to read online and download. ... Predicting Statistical Properties of Open Reading Frames in Bacterial Genomes. . Download books free in pdf. ... Predicting Statistical Properties of Open Reading Frames in Bacterial Genomes - Download this document for free, or read online ... of Open Reading Frames ORFs of eubacterial genomes such as codon composition and sequence length of all reading frames was ...
  http://books.duhnnae.com/2017/jun7/149817198079-Predicting-Statistical-Properties-of-Open-Reading-Frames-in-Bacterial-Genomes.php
*  Open reading frame for HAGRID 299 (CDK7)
1 ATGGCTCTGG ACGTGAAGTC TCGGGCAAAG CGTTATGAGA AGCTGGACTT CCTTGGGGAG 61 GGACAGTTTG CCACCGTTTA CAAGGCCAGA GATAAGAACA CCAACCAAAT TGTCGCCATT 121 AAGAAAATCA AACTTGGACA TAGATCAGAA GCTAAAGATG GTATAAATAG AACCGCCTTA 181 AGAGAGATAA AATTATTACA GGAGCTAAGT CATCCAAATA TAATTGGTCT CCTTGATGCT 241 TTTGGACATA AATCTAATAT TAGCCTTGTC TTTGATTTTA TGGAAACTGA TCTAGAGGTT 301 ATAATAAAGG ATAATAGTCT TGTGCTGACA CCATCACACA TCAAAGCCTA CATGTTGATG 361 ACTCTTCAAG GATTAGAATA TTTACATCAA CATTGGATCC TACATAGGGA TCTGAAACCA 421 AACAACTTGT TGCTAGATGA AAATGGAGTT CTAAAACTGG CAGATTTTGG CCTGGCCAAA 481 TCTTTTGGGA GCCCCAATAG AGCTTATACA CATCAGGTTG TAACCAGGTG GTATCGGGCC 541 CCCGAGTTAC TATTTGGAGC TAGGATGTAT GGTGTAGGTG TGGACATGTG GGCTGTTGGC 601 TGTATATTAG CAGAGTTACT TCTAAGGGTT CCTTTTTTGC CAGGAGATTC AGACCTTGAT 661 CAGCTAACAA GAATATTTGA AACTTTGGGC ACACCAACTG AGGAACAGTG GCCGGACATG 721 TGTAGTCTTC CAGATTATGT GACATTTAAG AGTTTCCCTG GAATACCTTT GCATCACATC 781 TTCAGTGCAG CAGGAGACGA CTTACTAGAT CTCATACAAG GCTTATTCTT ATTTAATCCA 841 TGTGCTCGAA TTACGGCCAC ...
  http://genomics.senescence.info/genes/seq.php?id=299&type=orf
*  Open reading frame for HAGRID 115 (FAS)
1 ATGCTGGGCA TCTGGACCCT CCTACCTCTG GTTCTTACGT CTGTTGCTAG ATTATCGTCC 61 AAAAGTGTTA ATGCCCAAGT GACTGACATC AACTCCAAGG GATTGGAATT GAGGAAGACT 121 GTTACTACAG TTGAGACTCA GAACTTGGAA GGCCTGCATC ATGATGGCCA ATTCTGCCAT 181 AAGCCCTGTC CTCCAGGTGA AAGGAAAGCT AGGGACTGCA CAGTCAATGG GGATGAACCA 241 GACTGCGTGC CCTGCCAAGA AGGGAAGGAG TACACAGACA AAGCCCATTT TTCTTCCAAA 301 TGCAGAAGAT GTAGATTGTG TGATGAAGGA CATGGCTTAG AAGTGGAAAT AAACTGCACC 361 CGGACCCAGA ATACCAAGTG CAGATGTAAA CCAAACTTTT TTTGTAACTC TACTGTATGT 421 GAACACTGTG ACCCTTGCAC CAAATGTGAA CATGGAATCA TCAAGGAATG CACACTCACC 481 AGCAACACCA AGTGCAAAGA GGAAGGATCC AGATCTAACT TGGGGTGGCT TTGTCTTCTT 541 CTTTTGCCAA TTCCACTAAT TGTTTGGGTG AAGAGAAAGG AAGTACAGAA AACATGCAGA 601 AAGCACAGAA AGGAAAACCA AGGTTCTCAT GAATCTCCAA CCTTAAATCC TGAAACAGTG 661 GCAATAAATT TATCTGATGT TGACTTGAGT AAATATATCA CCACTATTGC TGGAGTCATG 721 ACACTAAGTC AAGTTAAAGG CTTTGTTCGA AAGAATGGTG TCAATGAAGC CAAAATAGAT 781 GAGATCAAGA ATGACAATGT CCAAGACACA GCAGAACAGA AAGTTCAACT GCTTCGTAAT 841 TGGCATCAAC TTCATGGAAA ...
  http://genomics.senescence.info/genes/seq.php?id=115&type=orf
*  C6orf125 elisa kit | Human chromosome 6 open reading frame 125 ELISA Kit-NP 115716.1
Human chromosome 6 open reading frame 125 ELISA Kit-NP_115716.1 (MBS9339415) product datasheet at MyBioSource, ELISA Kits ... chromosome 6 open reading frame 125 (C6orf125), ELISA Kit. Also Known As Human Uncharacterized protein C6orf125, C6orf125 ELISA ... C6orf125 elisa kit :: Human chromosome 6 open reading frame 125 ELISA Kit. ... Kit for analyzing the presence of the chromosome 6 open reading frame 125 (C6orf125) ELISA Kit target analytes in biological ...
  https://www.mybiosource.com/prods/ELISA-Kit/Human/chromosome-6-open-reading-frame-125/C6orf125/datasheet.php?products_id=9339415
*  "Translation reinitiation and development are compromised in similar wa" by Fujun Zhou, Bijoyita Roy et al.
... reinitiation is a non-canonical mechanism that operates on mRNAs harboring upstream open reading frames. The h subunit of ... reinitiation is a non-canonical mechanism that operates on mRNAs harboring upstream open reading frames. The h subunit of ... Files over 3MB may be slow to open. For best results, right-click and select "save as..." ...
  http://trace.tennessee.edu/utk_planpubs/56/
*  Genome map of SSV1. Open reading frames are shown as bl | Open-i
Open reading frames are shown as block arrows and labeled as in Palm et al. (1991). Virus structural protein genes (Reiter et ... Open reading frames are shown as block arrows and labeled as in Palm et al. (1991). Virus structural protein genes (Reiter et ... Open reading frames are shown as block arrows and labeled as in Palm et al. (1991). Virus structural protein genes (Reiter et ... In this study, we have deleted three SSV1 open reading frames (ORFs) ranging from completely conserved to poorly conserved: VP2 ...
  https://openi.nlm.nih.gov/detailedresult.php?img=PMC3367457_fmicb-03-00200-g001&req=4
*  C2orf84 elisa kit | Human chromosome 2 open reading frame 84 ELISA Kit-NP 001035800.1
Human chromosome 2 open reading frame 84 ELISA Kit-NP_001035800.1 (MBS9316956) product datasheet at MyBioSource, ELISA Kits ... Human UPF0638 protein C2orf84 (C2orf84) ELISA kit; FLJ30851; hypothetical protein LOC653140; chromosome 2 open reading frame 84 ... C2orf84 elisa kit :: Human chromosome 2 open reading frame 84 ELISA Kit. ... Kit for analyzing the presence of the chromosome 2 open reading frame 84 (C2orf84) ELISA Kit target analytes in biological ...
  https://www.mybiosource.com/prods/ELISA-Kit/Human/chromosome-2-open-reading-frame-84/C2orf84/datasheet.php?products_id=9316956
*  hiatus | Open Reading Frame
So, no blogging for me, and I won't be reading much except research papers either. I'll copy all my science/OA RSS feeds to ...
  http://sennoma.net/?p=553
*  updates | Open Reading Frame
Posted in open access/open science , Tagged corrections, updates , Leave a reply ... 1. http://arstechnica.com/tech-policy/news/2008/09/open-access-science.ars 2. warning, huge pdf: http://judiciary.house.gov/ ...
  http://sennoma.net/?tag=updates
*  personal | Open Reading Frame
For the moment, in lieu of any original content, here are two must-reads for anyone who reads me:. Walt Crawford has devoted an ... I don't have a lot of free time, but I do want to keep talking and thinking about Open Science… now that I'm in biotech, it's ... Just do yourself a favour and read it, OK? Here's a quote to whet your appetite:. We need at core a much more sophisticated ... entire issue of Cites&Insights to library access to scholarship, and you should read it for a useful overview of the state of ...
  http://sennoma.net/?cat=29
*  Novel Exon of Mammalian ADAR2 Extends Open Reading Frame
Methodology/Principal Findings Here we present evidence for a new ADAR2 splice variant that extends the open reading frame of ...
  http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0004225
*  Open reading frame for HAGRID 182 (SDHC)
1 ATGGCTGCGC TGTTGCTGAG ACACGTTGGT CGTCATTGCC TCCGAGCCCA CTTTAGCCCT 61 CAGCTCTGTA TCAGAAATGC TGTTCCTTTG GGAACCACGG CCAAAGAAGA GATGGAGCGG 121 TTCTGGAATA AGAATATAGG TTCAAACCGT CCTCTGTCTC CCCACATTAC TATCTACAGT 181 TGGTCTCTTC CCATGGCGAT GTCCATCTGC CACCGTGGCA CTGGTATTGC TTTGAGTGCA 241 GGGGTCTCTC TTTTTGGCAT GTCGGCCCTG TTACTCCCTG GGAACTTTGA GTCTTATTTG 301 GAACTTGTGA AGTCCCTGTG TCTGGGGCCA GCACTGATCC ACACAGCTAA GTTTGCACTT 361 GTCTTCCCTC TCATGTATCA TACCTGGAAT GGGATCCGAC ACTTGATGTG GGACCTAGGA 421 AAAGGCCTGA AGATTCCCCA GCTATACCAG TCTGGAGTGG TTGTCCTGGT TCTTACTGTG 481 TTGTCCTCTA TGGGGCTGGC AGCCATGTGA ...
  http://genomics.senescence.info/genes/seq.php?id=182&type=orf
*  Open reading frame for HAGRID 161 (HSPA1B)
1 ATGGCCAAAG CCGCGGCGAT CGGCATCGAC CTGGGCACCA CCTACTCCTG CGTGGGGGTG 61 TTCCAACACG GCAAGGTGGA GATCATCGCC AACGACCAGG GCAACCGCAC CACCCCCAGC 121 TACGTGGCCT TCACGGACAC CGAGCGGCTC ATCGGGGATG CGGCCAAGAA CCAGGTGGCG 181 CTGAACCCGC AGAACACCGT GTTTGACGCG AAGCGGCTGA TCGGCCGCAA GTTCGGCGAC 241 CCGGTGGTGC AGTCGGACAT GAAGCACTGG CCTTTCCAGG TGATCAACGA CGGAGACAAG 301 CCCAAGGTGC AGGTGAGCTA CAAGGGGGAG ACCAAGGCAT TCTACCCCGA GGAGATCTCG 361 TCCATGGTGC TGACCAAGAT GAAGGAGATC GCCGAGGCGT ACCTGGGCTA CCCGGTGACC 421 AACGCGGTGA TCACCGTGCC GGCCTACTTC AACGACTCGC AGCGCCAGGC CACCAAGGAT 481 GCGGGTGTGA TCGCGGGGCT CAACGTGCTG CGGATCATCA ACGAGCCCAC GGCCGCCGCC 541 ATCGCCTACG GCCTGGACAG AACGGGCAAG GGGGAGCGCA ACGTGCTCAT CTTTGACCTG 601 GGCGGGGGCA CCTTCGACGT GTCCATCCTG ACGATCGACG ACGGCATCTT CGAGGTGAAG 661 GCCACGGCCG GGGACACCCA CCTGGGTGGG GAGGACTTTG ACAACAGGCT GGTGAACCAC 721 TTCGTGGAGG AGTTCAAGAG AAAACACAAG AAGGACATCA GCCAGAACAA GCGAGCCGTG 781 AGGCGGCTGC GCACCGCCTG CGAGAGGGCC AAGAGGACCC TGTCGTCCAG CACCCAGGCC 841 AGCCTGGAGA TCGACTCCCT ...
  http://genomics.senescence.info/genes/seq.php?id=161&type=orf
*  Open reading frame for HAGRID 97 (GSK3B)
1 ATGTCAGGGC GGCCCAGAAC CACCTCCTTT GCGGAGAGCT GCAAGCCGGT GCAGCAGCCT 61 TCAGCTTTTG GCAGCATGAA AGTTAGCAGA GACAAGGACG GCAGCAAGGT GACAACAGTG 121 GTGGCAACTC CTGGGCAGGG TCCAGACAGG CCACAAGAAG TCAGCTATAC AGACACTAAA 181 GTGATTGGAA ATGGATCATT TGGTGTGGTA TATCAAGCCA AACTTTGTGA TTCAGGAGAA 241 CTGGTCGCCA TCAAGAAAGT ATTGCAGGAC AAGAGATTTA AGAATCGAGA GCTCCAGATC 301 ATGAGAAAGC TAGATCACTG TAACATAGTC CGATTGCGTT ATTTCTTCTA CTCCAGTGGT 361 GAGAAGAAAG ATGAGGTCTA TCTTAATCTG GTGCTGGACT ATGTTCCGGA AACAGTATAC 421 AGAGTTGCCA GACACTATAG TCGAGCCAAA CAGACGCTCC CTGTGATTTA TGTCAAGTTG 481 TATATGTATC AGCTGTTCCG AAGTTTAGCC TATATCCATT CCTTTGGAAT CTGCCATCGG 541 GATATTAAAC CGCAGAACCT CTTGTTGGAT CCTGATACTG CTGTATTAAA ACTCTGTGAC 601 TTTGGAAGTG CAAAGCAGCT GGTCCGAGGA GAACCCAATG TTTCGTATAT CTGTTCTCGG 661 TACTATAGGG CACCAGAGTT GATCTTTGGA GCCACTGATT ATACCTCTAG TATAGATGTA 721 TGGTCTGCTG GCTGTGTGTT GGCTGAGCTG TTACTAGGAC AACCAATATT TCCAGGGGAT 781 AGTGGTGTGG ATCAGTTGGT AGAAATAATC AAGGTCCTGG GAACTCCAAC AAGGGAGCAA 841 ATCAGAGAAA TGAACCCAAA ...
  http://genomics.senescence.info/genes/seq.php?id=97&type=orf
*  Automated guided vehicle
Use this control to limit the display of threads to those newer than the specified time frame. ... Mark This Forum Read *View Parent Forum. * Search Forum. * * Show Threads. Show Posts. ... Open source. *Philosophy of AI. *Photonic intelligence. *Programming languages. *Quantum computation. *Related sciences * ...
  https://pr.ai/forumdisplay.php?f=2275&s=9a521edb84c51db41d5086d3587a684b
*  PHP: Quality Assurance
... frame=src,form=,fieldset= =, a=href,area=href,frame=src,form=,fieldset= user_agent =, no value =, no value sysvmsg sysvmsg ... 4096 Read buffer size =, 32768 Read timeout =, 31536000 Collecting statistics =, Yes Collecting memory statistics =, No Tracing ... 128M open_basedir =, no value =, no value output_buffering =, 0 =, 0 output_handler =, no value =, no value post_max_size =, 8M ... reading =, On =, On error_append_string =, no value =, no value error_log =, no value =, no value error_prepend_string =, no ...
  http://qa.php.net/reports/details.php?version=5.4.7&signature=aa971eb373c5c3f9537efb8ebf975a41&idreport=92
*  Combinatorial depletion analysis to assemble the network architecture of the SAGA and ADA chromatin remodeling complexes |...
This table contains the locus identification, description, acronym, open reading frame ID (ORF ID) and dNSAF values for all ... This table contains the locus identification, description, acronym, open reading frame ID (ORF ID) and dNSAF values for all ... This is an open‐access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License, which permits ... TAP tag and Mat, a knockout strains, were obtained from Open Biosystems. Gene deletions in the TAP tag strains were carried out ...
  http://msb.embopress.org/content/7/1/503
*  PHP: Quality Assurance
... frame=src,form=,fieldset= =, a=href,area=href,frame=src,form=,fieldset= user_agent =, no value =, no value tokenizer Tokenizer ... reading =, On =, On error_append_string =, no value =, no value error_log =, no value =, no value error_prepend_string =, no ... 128M open_basedir =, no value =, no value output_buffering =, 0 =, 0 output_handler =, no value =, no value post_max_size =, 8M ... open_tag =, On =, On SMTP =, localhost =, localhost smtp_port =, 25 =, 25 sql.safe_mode =, Off =, Off track_errors =, Off =, ...
  http://qa.php.net/reports/details.php?version=5.4.7&signature=b202fa9c7ffd5f28fcb74febdb359783&idreport=721