Loading...


*  Teofyllin - Wikipedia
Teofyllin, med systematiskt namn 1,3-dimetylxantin och summaformel C7H8O2N4 är en xantin som förekommer som spårämne i te. Det ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Teofyllin
*  ADENURIC filmdragerad tablett 80 mg - Beställ på Apoteket.se
Teofyllin (används för att behandla astma). Graviditet, amning och fertilitet. Det är inte känt om ADENURIC kan skada ditt ...
  https://www.apoteket.se/produkt/adenuric-filmdragerad-tablett-80-mg-28-tabletter-blister-417911/
*  Lanzo munsönderfallande tablett 15 mg - Köp direkt på Apoteket
teofyllin (används för behandling av astma). *. takrolimus (används för att förhindra avstötning av transplantat) ...
  https://www.apoteket.se/produkt/lanzo-munsonderfallande-tablett-15-mg-98-styck-blister-212248/
*  Inderal filmdragerad tablett 10 mg - Köp tryggt på Apoteket
teofyllin (läkemedel mot vissa luftvägssjukdomar). Graviditet och amning. Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara ...
  https://www.apoteket.se/produkt/inderal-filmdragerad-tablett-10-mg-100-styck-blister-115421/
*  Norfloxacin Krka filmdragerad tablett 400 mg - Köp på Apoteket.se
vissa medel mot astma (teofyllin). *. läkemedel som innehåller koffein. *. läkemedel som kan förändra din hjärtrytm:. *. ...
  https://www.apoteket.se/produkt/norfloxacin-krka-filmdragerad-tablett-400-mg-30-tabletter-blister-229456/
*  Viss - medicinskt och administrativt stöd för primärvården
Teofyllin i peroral form Ingen dokumenterad effekt vid KOL. Ogynnsam biverkningsprofil, ett snävt terapeutiskt intervall och ...
  http://viss.nu/Handlaggning/Vardprogram/Geriatrik/Lakemedelsrekommendationer-for-aldre/
*  Lithionit depottablett 42 mg (6 mmol) - Köp direkt på Apoteket
teofyllin (läkemedel som vidgar luftrören) och koffein.. Graviditet, amning och fertilitet. Om du är gravid eller ammar, tror ...
  https://www.apoteket.se/produkt/lithionit-depottablett-42-mg-6-mmol-100-styck-blister-114579/
*  Sök - Kunskapsluckor
Tillägg av teofyllin till personer med kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) som behandlas med långverkande bronkodilaterare med ...
  http://www.sbu.se/sv/kunskapsluckor-sok/?freetext=&sort=title&page=all&op-100=AND&cat-100=%C3%84mneskategori&value-100=Luftv%C3%A4gssjukdomar%20
*  Champix | Köp Champix online med recept från våra läkare
Teofyllin (används mot andningsproblem vid astma). *Warfarin (antikoagulantia). *Klozapin och olanzapin (psykotropa) ...
  https://www.healthexpress.eu/se/champix.html