*  Teofyllin - Wikipedia
Teofyllin, med systematiskt namn 1,3-dimetylxantin och summaformel C7H8O2N4 är en xantin som förekommer som spårämne i te. Det ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Teofyllin
*  Norfloxacin Krka filmdragerad tablett 400 mg - Köp på Apoteket.se
vissa medel mot astma (teofyllin). *. läkemedel som innehåller koffein. *. läkemedel som kan förändra din hjärtrytm:. *. ...
  https://www.apoteket.se/produkt/norfloxacin-krka-filmdragerad-tablett-400-mg-30-tabletter-blister-229456/
*  Sök - Kunskapsluckor
Tillägg av teofyllin till personer med kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) som behandlas med långverkande bronkodilaterare med ...
  http://www.sbu.se/sv/kunskapsluckor-sok/?freetext=&sort=title&page=all&op-100=AND&cat-100=%C3%84mneskategori&value-100=Luftv%C3%A4gssjukdomar%20
*  Champix | Köp Champix online med recept från våra läkare
Teofyllin (används mot andningsproblem vid astma). *Warfarin (antikoagulantia). *Klozapin och olanzapin (psykotropa) ...
  https://www.healthexpress.eu/se/champix.html
*  Aciclovir Ranbaxy tablett 200 mg - Beställ på Apoteket.se
Teofyllin (används vid astma och andra andningsbesvär).. Aciclovir Ranbaxy med mat och dryck. Aciclovir Ranbaxy kan tas med ...
  https://www.apoteket.se/produkt/aciclovir-ranbaxy-tablett-200-mg-25-styck-blister-204601/
*  Koffein - Wikipedia
En kopp te innehåller 30-70 mg koffein och cirka 5 mg teofyllin. Koffein utvinns ur guaranabär från guaranabusken och kallas då ... Koffein är besläktat med teofyllin (som används som astmamedikament) och med teobromin. Många energidrycker, och vissa andra ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Koffein
*  Teobromin - Wikipedia
Teobromin är besläktat med koffein och teofyllin men ger svagare effekter än dessa. Teobromin är ett derivat av purin. I rent ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Teobromin
*  Kaffesläktet - Wikipedia
Fröna kallas kaffebönor och innehåller de verksamma ämnena koffein (kemiskt metylxantin), teobromin och teofyllin. Den ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Kaffesl%C3%A4ktet
*  Basal spirometri och fallbeskrivningar - PDF
Akut astma magnesium och teofyllin Akut astma magnesium och teofyllin Bill Hesselmar Överläkare Allergi & Lungmottagningen ...
  http://docplayer.se/16314063-Basal-spirometri-och-fallbeskrivningar.html
*  Puriner - Wikipedia
Exempel på puriner: Purin Adenin Guanin Hypoxantin Xantin Teobromin Teofyllin Koffein Urinsyra Denna biokemi-relaterade artikel ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Puriner
*  Nicotinell Mint medicinskt tuggummi 2 mg - Köp direkt på Apoteket
Detta är särskilt viktigt om du använder läkemedel som innehåller teofyllin, takrin, olanzapin eller klozapin. ...
  https://www.apoteket.se/produkt/nicotinell-mint-medicinskt-tuggummi-2-mg-204-styck-blister-114666/
*  Inlyta filmdragerad tablett 5 mg - Handla på Apoteket.se
Inlyta kan öka biverkningarna som förknippas med teofyllin, som används för att behandla astma och andra lungsjukdomar. ...
  https://www.apoteket.se/produkt/inlyta-filmdragerad-tablett-5-mg-56-tabletter-blister-256947/
*  Zonnic Mint sugtablett 2 mg - Handla på Apoteket.se
Detta är särskilt viktigt om du använder läkemedel som innehåller teofyllin, takrin, klozapin, ropinirol eller insulin. ...
  https://www.apoteket.se/produkt/zonnic-mint-sugtablett-2-mg-72-styck-blister-311146/