*  Teofyllin - Wikipedia
Teofyllin, med systematiskt namn 1,3-dimetylxantin och summaformel C7H8O2N4 är en xantin som förekommer som spårämne i te. Det ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Teofyllin
*  Koffein - Wikipedia
En kopp te innehåller 30-70 mg koffein och cirka 5 mg teofyllin. Koffein utvinns ur guaranabär från guaranabusken och kallas då ... Koffein är besläktat med teofyllin (som används som astmamedikament) och med teobromin. Många energidrycker, och vissa andra ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Koffein
*  Teobromin - Wikipedia
Teobromin är besläktat med koffein och teofyllin men ger svagare effekter än dessa. Teobromin är ett derivat av purin. I rent ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Teobromin
*  Kaffesläktet - Wikipedia
Fröna kallas kaffebönor och innehåller de verksamma ämnena koffein (kemiskt metylxantin), teobromin och teofyllin. Den ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Kaffesl%C3%A4ktet
*  Puriner - Wikipedia
Exempel på puriner: Purin Adenin Guanin Hypoxantin Xantin Teobromin Teofyllin Koffein Urinsyra Denna biokemi-relaterade artikel ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Puriner
*  Nicotinell Mint medicinskt tuggummi 2 mg - Köp direkt på Apoteket
Detta är särskilt viktigt om du använder läkemedel som innehåller teofyllin, takrin, olanzapin eller klozapin. ...
  https://www.apoteket.se/produkt/nicotinell-mint-medicinskt-tuggummi-2-mg-204-styck-blister-114666/
*  Zonnic Mint sugtablett 2 mg - Handla på Apoteket.se
Detta är särskilt viktigt om du använder läkemedel som innehåller teofyllin, takrin, klozapin, ropinirol eller insulin. ...
  https://www.apoteket.se/produkt/zonnic-mint-sugtablett-2-mg-72-styck-blister-311146/
*  Grillad mat: Påverkas läkemedelsbehandlingen? - Janusinfo
I extremfallen, såsom för teofyllin och koffein, anses CYP1A2 stå för över 90 procent av metabolismen. Men det är inte känt om ... Till denna grupp av ämnen hör exempelvis koffein och astmaläkemedlet teofyllin, som till och med använts som verktyg för att ...
  http://www.janusinfo.se/Nyheter/Evidens-medicin-lakemedel/Evidens-tidigare-nummer/Nr-3-2017-tema-vacciner/Grillad-mat-Paverkas-lakemedelsbehandlingen/
*  Fin inledning f r Irma Karlsson i Portugal
I samband med en tävling i Sverige i somras testades hästen positivt för teofyllin och spår av koffein.. Ryttaren fast f r ...
  https://www.hippson.se/artikelarkivet/hoppning/fin-inledning-for-irma-karlsson-i.htm
*  DSM - Andréas Rousseau
Teofyllin • Fenylpropanolamin • Betastimulerare • Beta-blockare • Steroider • L-dopa • Bromokriptin • Pimozid • Protriptylin BZ ...
  http://slidegur.com/doc/122718/dsm---andr%C3%A9as-rousseau
*  Narkosguiden | Läkemedelskoncentrationer
Teofyllin Theo-Dur. S-: 55-110 µmol/L. Tobramycin Nebcina. S-: Dalvärdet bör inte överstiga 2 mg/L. I prov taget 1 timme efter ...
  http://narkosguiden.se/book/lakemedelskoncentrationer/
*  Adenosin - Wikipedia
Koffein är antagonist mot de två första, medan teofyllin är antagonist mot alla fyra. Adenosinmonofosfat (AMP) Adenosindifosfat ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Adenosin
*  EXAMENSARBETE. Läkemedelsinteraktioner - PDF
Teofyllin induceras av CYP 1A2. Warfarin induceras av CYP 2C9. Övriga av CYP 3A4. 22 ... 2 Läkemedel Konsekvens Digoxin Teofyllin Warfarin Indinavir Ciklosporin Takrolimus P-piller Amitriptylin Antiepileptika ... Exempel: antiepileptika, antidepressiva, psykosmedel, litium, teofyllin, immunosuppressiva samt digitalis. 2 Läkemedel kan ...
  http://docplayer.se/3359076-Examensarbete-lakemedelsinteraktioner.html
*  Läkemedelsbehandling vid astma - behandlingsrekommendation - ppt video online ladda ner
Vid måttlig eller svårare attack ges steroider oralt eller intravenöst. Teofyllin givet intravenöst kan prövas i undantagsfall. ... Antikolinergika (tiotropium, ipratropium) Teofyllin Allergenspecifik immunterapi Anti-IgE-antikropppar (omalizumab) ...
  http://slideplayer.se/slide/4868353/
*  Abboticin - Prospecto
teofyllin (används mot astma och andra andningsproblem). * ciklosporin, takrolimus (används efter organtransplantation) ...
  https://imedi.es/abboticin
*  Läkemedel vid sjukdom i luftvägarna Anna Asplund Persson Linnéuniversitetet. - ppt ladda ner
Leukotrienantagonister Teofyllin Antikolinergika för inhalation Natriumkromoglikat Övrig adrenergika: efedrin och epinefrin ( ... 34 Teofyllin Liknar koffein Används numera sparsamt vid astmabehandling. Vissa personer är hjälpta av det. Effekter ... 36 Andra effekter av teofyllin Mild diuretisk effekt Ökar effekt av beta-2-stim. Frisättning av substanser som stimulerar till ... 37 Biverkningar av teofyllin VANLIGA: -Allmänna: Aptitlöshet, huvudvärk. -GI: Illamående, kräkningar. -Neurol.: Tremor. -Psyk ...
  http://slideplayer.se/slide/11147301/
*  Denna quizz är så sjukt jävla välgjord att nästan alla preparatnamn är länkade till FASS.se Om man exempelvisklickar på...
Antiinflamatoriska LM Bronkdilaterande LM Anafylaktiska LM teofyllin teofyllin 7 Glukokortikoiderna metaboliseras i levern till ... 16 Teofyllin uppvisar synergieffekt tillsammans med olika antiinflamatoriska medel.. Sant Falskt Men Teofyllin uppvisar ... salbutamol Bronkvidgande beta-2-agonist flutikason Antinflamatorisk Glukokortikoid teofyllin Bronkdilaterande 21 nu vet du allt ... 6 Beta-2-preparaten samt Teofyllin räknas till gruppen... ...
  http://slideplayer.se/slide/1933446/
*  Köpa Avlocardyl ( Inderal) Online Utan Recept
Avlocardyl ökar blodomloppet mängder av teofyllin samt lidokain. Fenytoin, fenobarbital, liksom rifampin minska graden av ...
  http://halsahealer.com/avlocardyl/index.htm
*  Alkaloid - Wikipedia
... teofyllin Terpenoid-gruppen: Akonit alkaloider: akonitin Steroider: solanin, muskarin, kolin, neurin Vinkaalkaloider: ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Alkaloid