*  KOL, långverkande bronkdilaterare, otillräcklig effekt

En möjlighet är tillägg av peroral behandling med teofyllin. Verkningsmekanismen för teofyllin är inte helt klarlagd och det är ... En effekt av teofyllin är hämning av fosfodiesteraser, enzymer som katalyserar nedbrytning av cykliska nukleotider som cykliskt ... Tilläggseffekten av teofyllin hos personer med KOL som behandlas med långverkande bronkdilaterare med en otillräcklig effekt ... Detta är sannolikt en av flera förklaringar till att teofyllin har luftrörvidgande effekt och påverkar den inflammatoriska ...

*  Rökning minskar effekt av medicinerna | Psykiatri | Dina mediciner

Anledningen till att rökning påverkar vissa mediciner beror främst på att tobaksrök innehåller ämnen som ökar kroppens produktion av ett nedbrytande enzym som påverkar att det aktiva ämnet i dessa mediciner bryts ner fortare. Det gör att koncentrationen av läkemedlet i blodet minskar och en högre dos krävs för att ge samma effekt som hos en icke-rökare. - Om man jämför med att rökning är farligt i största allmänhet, utgör effekten på läkemedel kanske inte en stor påverkan för de flesta. Men en plötslig rökstart eller ett plötsligt rökstopp kan i vissa fall leda till att medicinerna inte får tillräcklig effekt respektive till läkemedelsförgiftning, säger Magnus Axelsson, specialistläkare på läkemedelsenheten på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och medicinskt ansvarig för Läkemedelsupplysning i Västra Götalandsregionen, i ett pressmeddelande.. Magnus Axelsson råder alla som äter mediciner och planerar att sluta röka, alternativt har börjat röka, ...

*  Fluconazol Krka kapsel, hård 200 mg - Köp direkt på Apoteket

teofyllin (mot astma). *. A-vitamin (näringstillskott). *. ivakaftor (används för behandling av cystisk fibros) ...

*  Symbicort forte Turbuhaler inhalationspulver 320 mikrogram/9 mikrogram/inhalation - Köp tryggt på Apoteket

Xantiner (såsom teofyllin eller aminofyllin). Dessa används ofta för att behandla astma. ...

*  Nicorette medicinskt tuggummi 2 mg - Handla på Apoteket.se

teofyllin för att behandla astma. *. takrin mot Alzheimers sjukdom. *. klozapin mot schizofreni ...

*  Norfloxacin Krka filmdragerad tablett 400 mg - Köp på Apoteket.se

vissa medel mot astma (teofyllin). *. läkemedel som innehåller koffein. *. läkemedel som kan förändra din hjärtrytm:. *. ...

*  Metojectpen injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna 7,5 mg - Köp direkt på Apoteket

teofyllin (läkemedel mot bronkialastma och andra lungsjukdomar). *. vissa läkemedel mot magbesvär såsom omeprazol och ...

*  Metoject injektionsvätska, lösning, förfylld spruta 50 mg/ml - Beställ på Apoteket.se

teofyllin (läkemedel mot bronkialastma och andra lungsjukdomar). *. vissa läkemedel mot magbesvär såsom omeprazol och ...

*  Zonnic Mint sugtablett 2 mg - Handla på Apoteket.se

Detta är särskilt viktigt om du använder läkemedel som innehåller teofyllin, takrin, klozapin, ropinirol eller insulin. ...

*  EXAMENSARBETE. Läkemedelsinteraktioner - PDF

Teofyllin induceras av CYP 1A2. Warfarin induceras av CYP 2C9. Övriga av CYP 3A4. 22 ... 2 Läkemedel Konsekvens Digoxin Teofyllin Warfarin Indinavir Ciklosporin Takrolimus P-piller Amitriptylin Antiepileptika ... Exempel: antiepileptika, antidepressiva, psykosmedel, litium, teofyllin, immunosuppressiva samt digitalis. 2 Läkemedel kan ...

*  Läkemedelsbehandling vid astma - behandlingsrekommendation - ppt video online ladda ner

Vid måttlig eller svårare attack ges steroider oralt eller intravenöst. Teofyllin givet intravenöst kan prövas i undantagsfall. ... Antikolinergika (tiotropium, ipratropium) Teofyllin Allergenspecifik immunterapi Anti-IgE-antikropppar (omalizumab) ...

*  Abboticin - Prospecto

teofyllin (används mot astma och andra andningsproblem). * ciklosporin, takrolimus (används efter organtransplantation) ...

*  Ger ökad känslighet mot irriterande stimuli = hypersensitivitet i luftvägarna - PDF

undvik även att få medel i ögonen Teofyllin Xantinderivat (dvs. besläktat med koffein, teofyllin) Bronkdilaterare med oklar ...

*  Långtidsbehandling med Litium - PDF

Läkemedel som används vid astma, innehållande teofyllin ökar däremot utsöndringen av litium; halten av litium i blodet minskar ...

*  Välj rätt choklad

Kakao innehåller dessutom koffein (små mängder), teofyllin och teobromin vilket verkar stimulerande, samt vitaminer och ...

*  Refusjonsrapport. Vurdering av søknad om forhåndsgodkjent refusjon Statens legemiddelverk - PDF

Inhalerte kortikosteroider ble brukt av 809 (61 %) av pasientene behandlet med roflumilast, mens bruk av LABA og teofyllin ikke ...

*  Alkaloid - Wikipedia

Xantiner: koffein, teobromin, teofyllin. *Terpenoid-gruppen: *Akonit alkaloider: akonitin. *Steroider: solanin, muskarin, kolin ...

*  Akut internmedicin - Janusinfo

Teofyllin * Warfarin * Förgiftningar - narkotiska preparat * Narkotiska medel, (Toxidrom) * Bensodiazepiner * ...