*  Köpa Respicur (theophylline) 400mg utan recept | Respicur Online Apotek
Hit höra även teofyllin, teo-bromin och koffein, 400mg respicur. De antas bero på en störd tillväxt och är. Esofageal, ...
  http://www.videoexplorers.com/wordpress/apotek/respicur/
*  KOL, långverkande bronkdilaterare, otillräcklig effekt
En möjlighet är tillägg av peroral behandling med teofyllin. Verkningsmekanismen för teofyllin är inte helt klarlagd och det är ... En effekt av teofyllin är hämning av fosfodiesteraser, enzymer som katalyserar nedbrytning av cykliska nukleotider som cykliskt ... Tilläggseffekten av teofyllin hos personer med KOL som behandlas med långverkande bronkdilaterare med en otillräcklig effekt ... Detta är sannolikt en av flera förklaringar till att teofyllin har luftrörvidgande effekt och påverkar den inflammatoriska ...
  http://www.socialstyrelsen.se/nationellariktlinjerastmaochkol/sokiriktlinjerna/kol-langverkandebronkdilaterar
*  Teofyllin - Wikipedia
Teofyllin, med systematiskt namn 1,3-dimetylxantin och summaformel C7H8O2N4 är en xantin som förekommer som spårämne i te. Det ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Teofyllin
*  Rökgasförgiftning och exposition för andra giftiga gaser
Teofyllin Kan ges vid uttalad andningssvårighet eller ihållande hosta. Ge 10 ml (23 mg/ml) teofyllamin långsamt (10 minuter) i. ...
  https://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=6535
*  Astma, akut exacerbation
Åtgärd:Teofyllin. Rekommendation:9. * Tillstånd:Astma, akut exacerbation, vuxna. Åtgärd:Systemisk steroidbehandling ...
  http://www.socialstyrelsen.se/nationellariktlinjerastmaochkol/sokiriktlinjerna/astma-akutexacerbation
*  Mate - Wikipedia
Istället innehåller mate mer teofyllin och teobromin. Teofyllin vidgar luftrören och underlättar syresättningen. Teobromin ... Club-Mate Koffein Teofyllin Teobromin Kaffe Te Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga ... Mate innehåller tre olika xantin-derivat: koffein, teobromin och teofyllin. Mate innehåller en hög halt xantin-derivat, men ... Den stimulerande effekten av mate erhålls av den höga halten av teofyllin och teobromin mer kroppslig. Den stimulerande ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Mate
*  AUBAGIO filmdragerad tablett 14 mg - Köp direkt på Apoteket
teofyllin vid astma. *. tizanidin, ett muskelavslappnande medel. *. warfarin, ett antikoagulantia som används för att göra ...
  https://www.apoteket.se/produkt/aubagio-filmdragerad-tablett-14-mg-84-tabletter-blister-306001/
*  Ranitidin Mylan filmdragerad tablett 150 mg - Köp på Apoteket.se
Teofyllin, (bronkvidgande medel). *. Fenytoin, (används vid epilepsi). *. Icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID), ...
  https://www.apoteket.se/produkt/ranitidin-mylan-filmdragerad-tablett-150-mg-90-styck-burk-114235/
*  Rökning minskar effekt av medicinerna | Psykiatri | Dina mediciner
Anledningen till att rökning påverkar vissa mediciner beror främst på att tobaksrök innehåller ämnen som ökar kroppens produktion av ett nedbrytande enzym som påverkar att det aktiva ämnet i dessa mediciner bryts ner fortare. Det gör att koncentrationen av läkemedlet i blodet minskar och en högre dos krävs för att ge samma effekt som hos en icke-rökare. - Om man jämför med att rökning är farligt i största allmänhet, utgör effekten på läkemedel kanske inte en stor påverkan för de flesta. Men en plötslig rökstart eller ett plötsligt rökstopp kan i vissa fall leda till att medicinerna inte får tillräcklig effekt respektive till läkemedelsförgiftning, säger Magnus Axelsson, specialistläkare på läkemedelsenheten på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och medicinskt ansvarig för Läkemedelsupplysning i Västra Götalandsregionen, i ett pressmeddelande.. Magnus Axelsson råder alla som äter mediciner och planerar att sluta röka, alternativt har börjat röka, ...
  http://dinamediciner.se/nyheter/rokning-paverkar-medicinerna
*  Fluconazol Krka kapsel, hård 200 mg - Köp direkt på Apoteket
teofyllin (mot astma). *. A-vitamin (näringstillskott). *. ivakaftor (används för behandling av cystisk fibros) ...
  https://www.apoteket.se/produkt/fluconazol-krka-kapsel-hard-200-mg-7-kapsel-kapslar-blister-212104/
*  Ery-Max enterokapsel, hård 250 mg - Beställ på Apoteket.se
Beställ Ery-Max enterokapsel, hård 250 mg hos Apoteket - Fraktfria alternativ och alla läkemedel i lager. Handla online eller i butik
  https://www.apoteket.se/produkt/ery-max-enterokapsel-hard-250-mg-30-styck-burk-56184/
*  Ciprofloxacin Hexal filmdragerad tablett 250 mg - Beställ på Apoteket.se
teofyllin (mot andningsproblem). *. tizanidin (mot muskelspasticitet vid multipel skleros). *. olanzapin (ett antipsykotikum) ...
  https://www.apoteket.se/produkt/ciprofloxacin-hexal-filmdragerad-tablett-250-mg-20-styck-blister-210022/
*  ADENURIC filmdragerad tablett 80 mg - Beställ på Apoteket.se
Teofyllin (används för att behandla astma). Graviditet, amning och fertilitet. Det är inte känt om ADENURIC kan skada ditt ...
  https://www.apoteket.se/produkt/adenuric-filmdragerad-tablett-80-mg-28-tabletter-blister-417911/
*  Inderal filmdragerad tablett 10 mg - Köp tryggt på Apoteket
teofyllin (läkemedel mot vissa luftvägssjukdomar). Graviditet och amning. Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara ...
  https://www.apoteket.se/produkt/inderal-filmdragerad-tablett-10-mg-100-styck-blister-115421/