*  Neurofarmakologi - Wikipedia
... "second messengers", "symporter", jonkanaler och receptor protein i centrala och perifera nervsystemet. Forskare som studerar ... Everitt, B. J.; Robbins, T. W. (2005). "Neural systems of reinforcement for drug addiction: from actions to habits to ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Neurofarmakologi
*  Nils blogg
För en avlyssnare är I2P-Messenger rena mardrömmen.. Det starka skyddet är möjligt tack vare att I2P-Messenger kommunicerar ... To minimize this threat, I'm using the PAM-module pam_faildelay.so to get a 30 second delay after each failed login attempt. ... Most people with encrypted root file systems enter a very long passphrase at boot time to unlock the encrypted root partition. ... I2P-Messenger är namnet på ett trevligt litet program för snabbmeddelanden. Jämfört med likande program (ICQ, MSN m.fl.) är I2P ...
  https://nils2.wordpress.com/
*  Charlotta Wastesons bollplank: maj 2012
"Second Life i språkundervisningen": http://cwasteson.blogspot.se/2012/05/second-life-i-sprakundervisningen.html. "I Second Life ... Utöver detta är många elever redan vana vid att använda till exempel Skype och Window Messenger.. Utmaningen för oss som ... While an LMS can include Web 2.0 elements to its systems, it is rooted in the traditional instructor-centric model of ... "They used two types of videos: the first one to clarify concepts, and the second to support students - to raise the level of ...
  http://cwasteson.blogspot.com/2012/05/
*  Cirkus - Falkvinge on Liberty
"In a world where leaking is easy, secretive or unjust systems are nonlinearly hit relative to open, just systems" ... Även om både first.com och second.com ligger på samma maskin med IP-adress 1.2.3.4 så kan webservern ändå ge dig olika sidor ... eftersom du frågar efter http://first.com/index.html eller http://second.com/index.html. ...
  http://falkvinge.net/2010/12/01/cirkus/
*  Sju punkter om hackerkulturen Jonas Löwgren Professor i interaktionsdesign Området för Konst, kultur och kommunikation Malmö...
Wait a second, this is cool. It does what I want it to. If it makes a mistake, it's because I screwed it up. Not because it ... SIDE-POWER Windlass Systems 86-08950 Windlass Control Panel v1.0.1 EN Installation manual Behåll denna manual ombord! S ... WhatsApp finns för dessa plattformar: Hur funkar det? WhatsApp Messenger is a cross-platform mobile messaging app which allows ...
  http://docplayer.se/469638-Sju-punkter-om-hackerkulturen-jonas-lowgren-professor-i-interaktionsdesign-omradet-for-konst-kultur-och-kommunikation-malmo-hogskola.html
*  Integritetsnytt | En vanlig svenssons tankar om nyheter om integritet, yttrandefrihet, med mera värt att uppmärksamma.
Det gäller även samtal och meddelanden via Skype, Gmail, Messenger och andra tjänster som inte tillhör operatörerna, så som ... Centralised national bank and payment account registers or central data retrieval systems in all Member States: the Directive ... do not for one second believe that this blog post covers every possible way of abuse, or that the possible consequences listed ... propose a number of targeted amendments to the Fourth Anti-Money Laundering Directive at the latest by the end of the second ...
  https://integritetsnytt.wordpress.com/