*  Tjänstemännens centralorganisation - Wikipedia
Libris 8075364 Wallén, Thord; Andersson Kjell Ivan (1994). Samförstånd som strategi: tjänstemännens organisationspolitik under ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Tj%C3%A4nstem%C3%A4nnens_centralorganisation
*  Ett steg fram t, tv steg tillbaka
... som f rf ktade dess program och sikter i organisationsfr gan och st dde dess organisationspolitik. P kongressen fanns det ver ... tillskriver f rsvar av Iskras sikter i organisationsfr gan och dess organisationspolitik, yrkar p att resolutionens tv delar ... erk nnande av Iskras organisatoriska arbete f rpliktar nnu inte till att i handling genomf ra dess organisationspolitik ...
  http://marxists.catbull.com/svenska/lenin/1904/05.htm
*  Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen - PDF
... består i upprepat förövande av gärningar som avses i punkt 1 mot civilbefolkning för att främja en stats eller en organisations politik ...
  http://docplayer.se/8188-Romstadgan-for-internationella-brottmalsdomstolen.html