*  leukotriener - Uppslagsverk - NE.se
leukotriener leukotrieʹner (av leukocyter och trieʹn, av grekiska treis [trɛis], triʹa 'tre'), LT, benämning på en grupp ... Nationalencyklopedin, leukotriener. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/leukotriener (hämtad 2018-09-22). ...
  https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/leukotriener
*  Leukotrien - Wikipedia
Leukotriener har en metabolisk roll. Kemiskt sett är det fetter som består av 20 kolatomer. Leukotriener frisätts, bland annat ... Leukotriener är metaboliter av arakidonsyra som bildas genom enzymatisk katabolism under inverkan av enzymet 5-lipoxygenas. ... "leukotriener - Uppslagsverk - NE". http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/leukotriener. Läst 6 maj 2016. ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Leukotrien
*  Sven-Erik Dahlen | Profilsida | Karolinska Institutet
Leukotriener och prostanoider som mastcellsmediatorer och modulatorer av astmatisk luftvägsobstruktion. Projektet syftar till ... Tidigare forskning i projektet har visat att vissa leukotriener tillsammans med histamin orsakar flera av kardinalsymptomen vid ... Med ett brett och integrerat angrepp undersöks alltså betydelse och verkningsmekanismer för leukotriener och prostaglandiner. ... Forskargruppen har specifik erfarenhet och kompetens att undersöka betydelsen av leukotriener, prostanoider och andra ...
  http://ki.se/people/svedah
*  Cancer Flashcards by Hanna B | Brainscape
COX2 aktivering via NF-kappa-B producerar prostaglandiner och leukotriener som stimulerar proliferation, migration, invasion, ...
  https://www.brainscape.com/flashcards/cancer-2467689/packs/4358962
*  Montelukast Sandoz granulat 4 mg - Beställ på Apoteket.se
Montelukast Sandoz är en leukotrienreceptorantagonist som blockerar substanser som kallas leukotriener. Leukotriener orsakar ...
  https://www.apoteket.se/produkt/montelukast-sandoz-granulat-4-mg-30-dospasar-dospase-250054/
*  Montelukast Actavis tuggtablett 4 mg - Köp på Apoteket.se
Montelukast Actavis är en leukotrienreceptorantagonist som blockerar substanser som kallas leukotriener.. Leukotriener orsakar ...
  https://www.apoteket.se/produkt/montelukast-actavis-tuggtablett-4-mg-100-tabletter-blister-250042/
*  Montelukast Actavis filmdragerad tablett 10 mg - Köp direkt på Apoteket
Montelukast Actavis är en leukotrienreceptorantagonist som blockerar substanser som kallas leukotriener. Leukotriener orsakar ...
  https://www.apoteket.se/produkt/montelukast-actavis-filmdragerad-tablett-10-mg-100-tabletter-blister-250044/
*  Arakidonsyra - Wikipedia
... till exempel leukotriener cytokrom P450-nedbrytningsprodukter.. ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Arakidonsyra
*  Läkemedel vid astma och allergi - Netdoktor
Nytt typ av astmapreparat vilka påverkar produktionen av ett ämne som kallar leukotriener. Dessa är centra vid inflammation och ...
  https://www.netdoktor.se/lungor-luftvagar/artiklar/lakemedel-vid-astma-och-allergi/
*  Endokrina systemet - Wikipedia
Från arakidonsyra bildas sedan eikosanoider, såsom prostaglandiner, tromboxaner och leukotriener. Peptidhormoner binder till ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Endokrina_systemet
*  Behandling av astma - Netdoktor
Anti-leukotriener kan även användas som komplement till en inhalationssteroid i likhet med vad som gäller för långverkande beta ... Leukotriener är signalsubstanser som driver på den inflammation i luftvägarna som ses vid astma. Med ett läkemedel som ...
  https://www.netdoktor.se/lungor-luftvagar/artiklar/behandling-av-astma/
*  Allergi - Wikipedia
De släpper då ut sitt innehåll av histamin, leukotriener och andra substanser. Detta genom att IgE-molekylen (som finns på ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Allergi
*  Granulocyt - Wikipedia
Vid infektion frisläpper de flera inflammatoriska substanser som histamin, interleukiner, leukotriener, prostaglandiner och ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Granulocyt
*  Så funkar det - antileukotriener - Allergia
Leukotriener är ett ämne som bildas av vissa celler i samband med en allergisk reaktion. Leukotrienerna frigör sig från sin ... Forskningen har visat att kortison inte påverkar leukotriener, vilket man tidigare trodde. Det är en anledning till att en ... I mitten av 1990-talet lanserades de första antileukotrienerna, ett medel som blockerar frisättningen av vissa leukotriener. I ... också bildar mer leukotriener vilket innebär att de har bra effekt av behandling med antileukotriener. Även personer med ...
  https://www.allergia.se/sa-funkar-det-%C2%96-antileukotriener/
*  Entydiga termer skapar klarhet och undanröjer missförstånd - PDF
histamin, heparin, leukotriener, prostaglandiner, eosinophil chemotactic factor, interleukiner, proteaser (ex tryptas) mm. ... histamin, heparin, leukotriener, prostaglandiner, eosinophil chemotactic factor, interleukiner, proteaser (ex tryptas) mm. ... Allergi Alf Tunsäter Docent, Överläkare AKC, Lund Mastcellen histamin, heparin, leukotriener, prostaglandiner, eosinophil ...
  http://docplayer.se/1154013-Entydiga-termer-skapar-klarhet-och-undanrojer-missforstand.html
*  I programgruppen finns - PDF
histamin, heparin, leukotriener, prostaglandiner, eosinophil chemotactic factor, interleukiner, proteaser (ex tryptas) mm. ... histamin, heparin, leukotriener, prostaglandiner, eosinophil chemotactic factor, interleukiner, proteaser (ex tryptas) mm. ... Allergi Alf Tunsäter Docent, Överläkare AKC, Lund Mastcellen histamin, heparin, leukotriener, prostaglandiner, eosinophil ...
  http://docplayer.se/9172549-I-programgruppen-finns.html
*  Bröstmjölk och modersmjölkersättning - PDF
histamin, heparin, leukotriener, prostaglandiner, eosinophil chemotactic factor, interleukiner, proteaser (ex tryptas) mm. ... Vid omsättning av arachidonsyra en lång fettsyra - bildas prostaglandiner och leukotriener, som i sin tur är av betydelse för ... Vid omsättningen av arachidonsyra bildas prostaglandiner och leukotriener, och en möjlig förklaringsmekanism skulle därför ...
  http://docplayer.se/3292843-Brostmjolk-och-modersmjolkersattning.html
*  Doktorn, min bostad gör mig sjuk! - PDF
histamin, heparin, leukotriener, prostaglandiner, eosinophil chemotactic factor, interleukiner, proteaser (ex tryptas) mm. ...
  http://docplayer.se/3725473-Doktorn-min-bostad-gor-mig-sjuk.html
*  av allergisk sensibilisering - PDF
histamin, heparin, leukotriener, prostaglandiner, eosinophil chemotactic factor, interleukiner, proteaser (ex tryptas) mm. ... histamin, heparin, leukotriener, prostaglandiner, eosinophil chemotactic factor, interleukiner, proteaser (ex tryptas) mm. ...
  http://docplayer.se/373643-Av-allergisk-sensibilisering.html
*  Allergiska / atopiska marschen. Överkänslighet. Förskola / skola barnens arbetsplats. 22 % har allergirelaterad sjd! barnens...
histamin, heparin, leukotriener, prostaglandiner, eosinophil chemotactic factor, interleukiner, proteaser (ex tryptas) mm. ... histamin, heparin, leukotriener, prostaglandiner, eosinophil chemotactic factor, interleukiner, proteaser (ex tryptas) mm. ... Allergi Alf Tunsäter Docent, Överläkare AKC, Lund Mastcellen histamin, heparin, leukotriener, prostaglandiner, eosinophil ...
  http://docplayer.se/7789467-Allergiska-atopiska-marschen-overkanslighet-forskola-skola-barnens-arbetsplats-22-har-allergirelaterad-sjd-barnens-folksjukdom.html
*  Allergiutredning. Allergi drabbar 20-40% av den västerländska befolkningen. Förekomst, % - PDF
histamin, heparin, leukotriener, prostaglandiner, eosinophil chemotactic factor, interleukiner, proteaser (ex tryptas) mm. ... histamin, heparin, leukotriener, prostaglandiner, eosinophil chemotactic factor, interleukiner, proteaser (ex tryptas) mm. ... Allergisk rinit Allergi Alf Tunsäter Docent, Överläkare SUS, Lund Mastcellen histamin, heparin, leukotriener, prostaglandiner, ... Allergi Alf Tunsäter Docent, Överläkare AKC, Lund Mastcellen histamin, heparin, leukotriener, prostaglandiner, eosinophil ...
  http://docplayer.se/29242435-Allergiutredning-allergi-drabbar-20-40-av-den-vasterlandska-befolkningen-forekomst.html
*  Lite barnmedicin och allmänmedicin. Jari Nivala /29 - PDF
histamin, heparin, leukotriener, prostaglandiner, eosinophil chemotactic factor, interleukiner, proteaser (ex tryptas) mm. ...
  http://docplayer.se/19249211-Lite-barnmedicin-och-allmanmedicin-jari-nivala-2015-10-21-29.html
*  Gunilla Hedlin Astrid Lindgrens barnsjukhus Centrum för Allergiforskning - PDF
histamin, heparin, leukotriener, prostaglandiner, eosinophil chemotactic factor, interleukiner, proteaser (ex tryptas) mm. ... histamin, heparin, leukotriener, prostaglandiner, eosinophil chemotactic factor, interleukiner, proteaser (ex tryptas) mm. ...
  http://docplayer.se/14558454-Gunilla-hedlin-astrid-lindgrens-barnsjukhus-centrum-for-allergiforskning.html
*  CD-sens - Funktionellt allergitest När, Var Hur? - PDF
histamin, heparin, leukotriener, prostaglandiner, eosinophil chemotactic factor, interleukiner, proteaser (ex tryptas) mm. ... histamin, heparin, leukotriener, prostaglandiner, eosinophil chemotactic factor, interleukiner, proteaser (ex tryptas) mm. ... Allergisk rinit Allergi Alf Tunsäter Docent, Överläkare SUS, Lund Mastcellen histamin, heparin, leukotriener, prostaglandiner, ... Allergi Alf Tunsäter Docent, Överläkare AKC, Lund Mastcellen histamin, heparin, leukotriener, prostaglandiner, eosinophil ...
  http://docplayer.se/29068134-Cd-sens-funktionellt-allergitest-nar-var-hur.html