*  What can you do
Hur kärlvidgande medel fungerar vid hjärtsvikt. Hur diuretika fungerar vid hjärtsvikt. Hur medicinska apparater fungerar vid ...
  http://www.heartfailurematters.org/sv_SE/What-can-you-do
*  Adjusting your diet: fluids
Hur kärlvidgande medel fungerar vid hjärtsvikt. Hur diuretika fungerar vid hjärtsvikt. Hur medicinska apparater fungerar vid ...
  http://www.heartfailurematters.org/sv_SE/Vad-kan-du-g%C3%B6ra%3F/Adjusting-your-diet-Fluids
*  Digitalis
Hur kärlvidgande medel fungerar vid hjärtsvikt. Hur diuretika fungerar vid hjärtsvikt. Hur medicinska apparater fungerar vid ...
  http://www.heartfailurematters.org/sv_SE/What-can-your-doctor-do/digitalis
*  Implantable Cardioverter Defibrillator (ICDs)
Hur kärlvidgande medel fungerar vid hjärtsvikt. Hur diuretika fungerar vid hjärtsvikt. Hur medicinska apparater fungerar vid ...
  https://www.heartfailurematters.org/sv_SE/Vad-kan-din-l%C3%A4kare-g%C3%B6ra/Implantable-Cardioverter-Defibrillator-ICDs
*  Living With Heart Failure
Hur kärlvidgande medel fungerar vid hjärtsvikt. Hur diuretika fungerar vid hjärtsvikt. Hur medicinska apparater fungerar vid ...
  https://www.heartfailurematters.org/sv_SE/Fr%C3%A5ga-din-l%C3%A4kare/Living-with-heart-failure
*  How can heart failure change over time?
Hur kärlvidgande medel fungerar vid hjärtsvikt. Hur diuretika fungerar vid hjärtsvikt. Hur medicinska apparater fungerar vid ...
  https://www.heartfailurematters.org/sv_SE/Att-f%C3%B6rst%C3%A5-hj%C3%A4rtsvikt/How-can-heart-failure-change-over-time
*  Adjusting Your Diet
Hur kärlvidgande medel fungerar vid hjärtsvikt. Hur diuretika fungerar vid hjärtsvikt. Hur medicinska apparater fungerar vid ...
  http://www.heartfailurematters.org/sv_SE/Vad-kan-du-g%C3%B6ra%3F/Adjusting-your-diet
*  Att delta i kliniska prövningar
Hur kärlvidgande medel fungerar vid hjärtsvikt. Hur diuretika fungerar vid hjärtsvikt. Hur medicinska apparater fungerar vid ... Du kan också få ett inaktivt medel, som kallas placebo, eller sockerpiller. Det används för att se den nya behandlingen ger ...
  http://www.heartfailurematters.org/sv_SE/Vad-kan-din-l%C3%A4kare-g%C3%B6ra/getting-involved-in-clinical-trials
*  Symtom på hjärtsvikt
Hur kärlvidgande medel fungerar vid hjärtsvikt. Hur diuretika fungerar vid hjärtsvikt. Hur medicinska apparater fungerar vid ...
  http://www.heartfailurematters.org/sv_SE/Att-f%C3%B6rst%C3%A5-hj%C3%A4rtsvikt/symptoms-of-heart-failure
*  Chest Pain & Heart Failure
Hur kärlvidgande medel fungerar vid hjärtsvikt. Hur diuretika fungerar vid hjärtsvikt. Hur medicinska apparater fungerar vid ...
  http://www.heartfailurematters.org/sv_SE/Varningstecken/Chest-pain
*  Helping With Medical Care Issues
Hur kärlvidgande medel fungerar vid hjärtsvikt. Hur diuretika fungerar vid hjärtsvikt. Hur medicinska apparater fungerar vid ...
  http://www.heartfailurematters.org/sv_SE/v%C3%A5rdare/Helping-with-medical-care-issues
*  Left Ventricular Assist Devices (LVAD)
Hur kärlvidgande medel fungerar vid hjärtsvikt. Hur diuretika fungerar vid hjärtsvikt. Hur medicinska apparater fungerar vid ...
  http://www.heartfailurematters.org/sv_SE/Vad-kan-din-l%C3%A4kare-g%C3%B6ra/Left-Ventricular-Assist-Devices-LVAD
*  Heart Failure & Smoking
Hur kärlvidgande medel fungerar vid hjärtsvikt. Hur diuretika fungerar vid hjärtsvikt. Hur medicinska apparater fungerar vid ...
  http://www.heartfailurematters.org/sv_SE/Att-leva-med-hj%C3%A4rtsvikt/Smoking
*  Vanliga frågor
Hur kärlvidgande medel fungerar vid hjärtsvikt. Hur diuretika fungerar vid hjärtsvikt. Hur medicinska apparater fungerar vid ...
  http://www.heartfailurematters.org/sv_SE/Vanliga-fr%C3%A5gor/frequently-asked-questions
*  Snabb viktökning
Hur kärlvidgande medel fungerar vid hjärtsvikt. Hur diuretika fungerar vid hjärtsvikt. Hur medicinska apparater fungerar vid ...
  http://www.heartfailurematters.org/sv_SE/Warning-signs/rapid-weight-gain
*  Hur kan din läkare hjälpa dig med din hjärtsvikt?
Hur kärlvidgande medel fungerar vid hjärtsvikt. Hur diuretika fungerar vid hjärtsvikt. Hur medicinska apparater fungerar vid ...
  http://www.heartfailurematters.org/sv_SE/Vad-kan-din-l%C3%A4kare-g%C3%B6ra/what-can-your-doctor-do
*  Coronary Artery Disease and Heart Failure
Hur kärlvidgande medel fungerar vid hjärtsvikt. Hur diuretika fungerar vid hjärtsvikt. Hur medicinska apparater fungerar vid ...
  http://www.heartfailurematters.org/sv_SE/Understanding-heart-failure/Coronary-artery-disease
*  Dizziness & Heart Failure
Hur kärlvidgande medel fungerar vid hjärtsvikt. Hur diuretika fungerar vid hjärtsvikt. Hur medicinska apparater fungerar vid ...
  http://www.heartfailurematters.org/sv_SE/Att-f%C3%B6rst%C3%A5-hj%C3%A4rtsvikt/Dizziness
*  Funding Support
Hur kärlvidgande medel fungerar vid hjärtsvikt. Hur diuretika fungerar vid hjärtsvikt. Hur medicinska apparater fungerar vid ...
  http://www.heartfailurematters.org/sv_SE/Allm%C3%A4nt/Funding-support
*  Om hjärtsvikt
Hur kärlvidgande medel fungerar vid hjärtsvikt. Hur diuretika fungerar vid hjärtsvikt. Hur medicinska apparater fungerar vid ...
  http://www.heartfailurematters.org/sv_SE/Patient-Experience/about-heart-failure
*  Voorbeeld van nieuwsartikel
Hur kärlvidgande medel fungerar vid hjärtsvikt. Hur diuretika fungerar vid hjärtsvikt. Hur medicinska apparater fungerar vid ...
  http://www.heartfailurematters.org/sv_SE/Understanding-heart-failure/Voorbeeld-van-nieuwsartikel