*  2011 augusti » Anna Skipper bloggar
Etanolaminer (MEA / DEA / te). * Formaldehyd givare (DMDM Hydantoin, Diazolidinyl urea, metylisotiazolinon). * Lanolin. * ...
  http://blogg.annaskipper.se/2011/08/
*  Att undvika hälsoproblem vid användning av skärvätskor - PDF
... hud Etanolaminer - nitrosaminer - Cancer Aminer - alla - Allergi, luftvägar Borsyrekomplex- borsyra - Reprotox Fettsyreestrar ...
  http://docplayer.se/3294095-Att-undvika-halsoproblem-vid-anvandning-av-skarvatskor.html