*  Ditiotreitol - Wikipedia
Ditiotreitol har en stereoisomer, ditioerytritol (DTE) med liknande egenskaper.. ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Ditiotreitol