*  Medicinsk informationssökning (A2B-adenosinreceptor • Definitionerna)

De har antitumör- och cytostatisk verkan.Cykliskt AMP-beroende proteinkinaser: En grupp enzymer som är beroende av cykliskt AMP ... Det aktiverar cykliskt AMP-beroende proteinkinas, men är resistent mot nedbrytning genom cykliskt AMP-fosfodie steras.Colforsin ... ökar substansen cykliskt AMP och cykliskt GMP i vävnad och aktive rar därmed cyklisk nukleotidberoende proteinkinaser. ... Ett cykliskt nukleotidderivat som härmar verkan av endogent, cykliskt AMP och som förmår passera cellmembran. Det har ...

*  Medicinsk informationssökning (Cyclic Nucleotide Phosphodiesterases, Type 4 • Definitionerna)

PyrrolidinonerAdeninnukleotiderCykliskt AMP-beroende proteinkinaser: En grupp enzymer som är beroende av cykliskt AMP (cAMP) ... 8-bromadenosin-cykliskt 3´,5´-(vätefosfat). Ett långtidsverkande derivat av cykliskt AMP. Det aktiverar cykliskt AMP-beroende ... EC 2.7.10.-.Cykliskt GMP-beroende proteinkinaser: En grupp enzymer som är beroende av cykliskt GMP (cGMP) och som katalyserar ... ökar substansen cykliskt AMP och cykliskt GMP i vävnad och aktive rar därmed cyklisk nukleotidberoende proteinkinaser.Purinoner ...

*  Medicinsk informationssökning (Kalmodulin • Definitionerna)

Därmed modulerar proteinet nivåerna av cykliskt AMP och cykliskt GMP.TrifluoperazinKalmodulinbindande proteiner: Proteiner med ... ProteinkinaserKaniner: Djurarten Oryctolagus cuniculus, av familjen Leporidae och ordningen Lagomorpha. Kaniner föds i hålor, ... myosinets lätta kedjor och regulatorenheten i cAMP-beroende proteinkinas. Det medverkar i styrningen av signalöverföring och ... EC 3.1.3.16.Adenylatcyklas: Ett enzym i lyasklassen som katalyserar omvandlingen av ATP till 3´,5´-cykliskt AMP och pyrofosfat ...

*  Medicinsk informationssökning (Kväveoxidsyntas • Definitionerna)

Cykliskt GMP-beroende proteinkinaser: En grupp enzymer som är beroende av cykliskt GMP (cGMP) och som katalyserar ... Därmed modulerar proteinet nivåerna av cykliskt AMP och cykliskt GMP.Biologiska faktorerNitroföreningarMalatsyntas: Ett viktigt ... Denna funktion har kunnat studeras i detalj i kapillärkärl.NitraterNitroargininEnzyminduktionRåttor, Sprague-DawleyCykliskt GMP ... Nitratjonen är en sammansatt jon med den kemiska beteckningen NO3-.CGMP: [står för cykliskt guanosinmonofosfat och är en ...