*  Dopamin - Wikipedia
När Cykliskt AMP ökar, fosforylerar proteinkinaser cellproteinerna. D1 påverkar också aktiviteten på kanalerna för Ca2+, K+ och ... Den viljestyrda motoriken och den synaptiska plasticiteten regleras till stor del av dopaminet i striatum, och är beroende av ... Genom denna process påverkas koncentrationen av Cykliskt AMP inuti cellen. D1 får koncentrationen att öka, och D2 får den att ... Mycket tyder på att östrogenets och dopaminets känslighet för varandra är beroende av kön och kvinnliga könskörtlar. Kronisk ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Dopamin
*  Hemuppgift 2: Cancerbehandling - ppt ladda ner
42 Ex2: Cykliskt AMP-inducerad genexpression. CRE = cAMP response element CREB = CRE-binding protein Figures_Hi-res\ch13\ ... kaskad av proteinkinaser styr cellens olika svar på signaler, celltillväxt, differentiering, etc Receptor -, Ras -, Raf -, MEK ... varierar beroende på celltyp) DAG IP3 ...
  http://slideplayer.se/slide/2882769/