*  Gonaddysgenesi - Wikipedia

... och könsdifferentieringen vilket också kallas disorders of sexual development (DSD). DSD undergrupperas efter könskromosomerna ... 46XX-dysgenesi, med mera. Termen innefattar aplasi (bristande utveckling) såväl som agenesi (avsaknad sedan födseln) av ... och efter eventuella könskörtlars celltyper (äggstockar eller testiklar), och indelas så i fyra grupper: a) XX-DSD, b) XY-DSD, ...

*  Aspergers syndrom - Wikipedia

"Bipolar disorder, schizophrenia, and other psychotic disorders in adults with childhood onset AD/HD and/or autism spectrum ... "Autism and Abnormal Development of Brain Connectivity." J Neurosci. 20 oktober 2004;24(42):9228-31 PMID 15496656 Fulltext, ... "Epidemiology of autistic disorder and other pervasive developmental disorders." J Clin Psychiatry. 2005;66 Suppl 10:3-8. PMID ... Detail-focused cognitive style in autism spectrum disorders. Journal of Autism and Developmental Disorders, 36 (1), 5-25., ...

*  Hjärnhinneinflammation - Wikipedia

Bishai, DM; Champion, C; Steele, ME; Thompson, L (2011 Jun). "Product development partnerships hit their stride: lessons from ... "Meningitis and Encephalitis Fact Sheet". National Institute of Neurological Disorders and Stroke (NINDS). 11 december 2007. ... Hos nyfödda kan 20-30 % dö efter ett insjuknande i bakteriell meningit. Denna risk är mycket lägre hos äldre barn, vars ... Alla tre tecknen förekommer emellertid i endast 44-46 % av fallen med bakteriell meningit. Om inte något av dessa tre tecken ...

*  Institutt for klinisk psykologi - 1994

Tidskr: Neuropsycholical Assesment of Neuropsychiatric Disorders: C linical Methods and Empirical Findings. Red: Grant, I. Red ... "Changes and development in the field of systemic therapy". Tidskr: Six Aspects of Family Therapy. r: 1994-06-30 UtgSted: Oslo, ... r: 1994-08-20 UtgSted: Budapest, Hungary Konfer: 6th Family Therapy World Conference Spr k: eng PublID: r95004216 StatKat: f ... Tidskr: Behavioral Medicine r: 1994 Volum: 20 Side(r): 78-83 Spr k: eng PublID: r95004208 StatKat: f LokalK: KAT 1 10 PublKat: ...

*  Transsexualism - Wikipedia

Man har också på senare år börjat göra läkare och andra kliniskt verksamma med patienter med gender identity disorder/ ... Dr Swaab (2009). "The atypical brain development of transsexuals". nrc handelsblad3 april 2009. http://weblogs.nrc.nl/swaab/ ... a b c d e] World Professional Association for Transgender Health (2001). Standards Of Care For Gender Identity Disorders, Sixth ... ICD-10: The ICD-10 Classification of Mental and Behavioural Disorders - ICD-10, WHO:s klassificeringsverktyg, nummer F64.0 är ...

*  Fortplantningssystemet - Wikipedia

a b] Development of sex cells in Reproductive system, Body Guide. Adam. ^ Tilly JL, Niikura Y, Rueda BR (4 februari 2008). "The ... Infertility and Related Reproductive Disorders. 2003. Ted Schettler, MD. The collaborative on ... Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia, Reproductive system, 20 mars 2012. ^ ... denna process sker när germ celler undergår meios och går från att vara diploida med 46 kromosomer till haploida celler med ...

*  Våldtäkt - Wikipedia

"Excessive sexual desire disorder among sexual offenders: The development of a research project." Sexual Addiction &Compulsivity ... "Prevalence and risk of psychiatric disorders as a function of variant rape histories: results from a national survey of women ... "Posttraumatic stress disorder in anorexia nervosa." Psychosomatic medicine 73.6 (2011): 491-497. ^ Bridges, Khiara M. "When ... 44 procent av gärningsmännen var i åldergruppen 20-29 år. I 39,2 procent av fallen så var förövaren och offret tidigare okända ...

*  Transsexuella och övriga personer med könsidentitetsstörningar. Rättsliga villkor för fastställelse av könstillhörighet samt...

3 Numera används begreppet disorder of sex development (DSD). 17. 18 Utredningen har också för att inhämta ytterligare ... Störning av könsidentiteten (Gender Identity Disorder GID) hos ungdomar Störning av könsidentiteten (Gender Identity Disorder ... Könsidentitetsstörning Disorders of Sex Development se Intersexuell Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM ... 20 Det började före fem års ålder, då jag talade om för min mamma att jag var tjej och ville byta namn till Sara. Sen den dagen ...

*  Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa - PDF

Journal of Neuropsychiatric Disease and Treatment, 10 s Wihlman, U. (2009). Development of Interorganisational Integration A ... causes of death and life expectancy in patients with recent onset of mental disorders in Denmark, Finland and Sweden. PLOS ONE ... Global burden of disease attributable to mental and substance use disorders: findings from the Global Burden of Disease Study ... Risk of suicide after suicide attempt according to coexisting psychatric disorder: Swedish cohort study with long term follow- ...

*  Sömnstörningar hos barn bakgrundsdokumentation - PDF

Sleep disturbances in children and adolescents with disorders of development: its significance and management. MacKeith Press ... Childhood parasomnia - A disorder of sleep maturation? Eur J Paediatr Neurol 2013;17: Broughton RJ. Sleep disorders: disorders ... Sleep disorders in children. Adv Pediatr 1976;22: Waters KA, Sadasivam S, Nixon GM. Sleep disorders in children. Med J Aust ... REM-sleep behaviour disorder (RBD) är ett tillstånd som tidigare nästan enbart beskrevs hos äldre män men har blivit alltmer ...

*  SVEPET. Medlemstidning för Svensk Epidemiologisk Förening (SVEP) Årgång 28, Nr Höstnummer - PDF

Background Musculoskeletal disorders (MSDs) are prevalent and they constitute a significant cause for work disability pensions ... i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng Master Program in Educational Work 60 credits 1 Fastställd i Områdesnämnden 2015-XX-XX ... PROGRAMME IN SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY VÄSTERBOTTEN COUNTY COUNCIL Epidemiology and Global Health Strategic Development Office ... Årsmötet äger rum ca kl Uppdaterat program kommer att finnas på NIVA kurs: Musculoskeletal Disorders - risk factors and ...

*  hela staden argument för en grönblå stadsbyggnad Märit Jansson, Agneta Persson & Lisa Östman - PDF

Development in Practice 16(1), Jim, C.Y. & Chen, W.Y. (2006). Impacts of urban environmental elements on residential housing ... A potential natural treatment for attention-deficit/hyperactivity disorder: Evidence from a national study. American Journal of ... February 2008, Tillgänglig: Saldivar-Tanaka, L. & Krasny, M. E. (2004). Culturing community development, neighborhood open ... the development of the other map of Toronto. Journal of Vacation Marketing 7, English, B.C., De La Torre Ugarte, D.G., Walsh, M ...

*  Dygnsrytm - Wikipedia

Circadian rhythm sleep disorders: Part I, Basic principles, shift work and jet lag disorders; Sleep 30(11):1460-1483 ^ Zehr PJ ... Twenty-four hour profiles of four hormones under constant routine; Psychiatry Clin Neurosci 52(2):241-243 ^ Lewy AJ, Sack RL ( ... Circadian rhythms and development; Dev Dyn 236(1):142-155 ^ Tauber E, Last KS, Olive PJW, Kyriacou CP (2004): Clock gene ... Effects of light on circadian pacemaker development. I. The freerunning period; J Comp Physiol [A] 165(1):41-49 ^ [a b] Boivin ...

*  KALLA FÖTTER OCH ANDRA ADDERANDE SYMPTOM HOS BARN MED CEREBRAL PARES - ppt ladda ner

... and/or by a seizure disorder Bax et al., Dev Med Child Neurol 2005;47(8):571-6. ... that are attributed to non-progressive disturbances that occurred in the developing fetal or infant brain The motor disorders ... DEFINITION AV CEREBRAL PARES A group of disorders of the development of movement and posture, causing activity limitations ... A group of disorders of the development of movement and posture, causing activity limitations that are attributed to non- ...

*  Jesusomnämnandena hos Josefus - Wikipedia

since the very next paragraph begins 'about the same time also another terrible thing threw the Jews into disorder' (Ant. 18.65 ... Mason säger att indexet till Josefus skrifter listar ungefär tjugoen, "some twenty-one", individer med namnet Jesus. ^ Eusebios ... ISBN 90-04-09982-4 Evans, Craig A. (1995). "Recent Developments in Jesus Research: Presuppositions, Criteria, and Sources" (på ... Svagheten med den teorin är att de källor som tillkommit för böckerna 18-20 i huvudsak är romerska och därmed inte har sitt ...

*  Helaflex. Djävulsklo. Harpagophytum procumbens D.C. Ingemar Joelsson. En skrift av. Professor em. i kvinnosjukdomar - PDF

Arthritis Research & Therapy 2008; 10 Suppl Abramson SB, Attur M. Developments in the scientific understanding of ... Effectiveness and safety of Devil s Claw tablets in patients with general rheumatic disorders. Phytotherapy Research 2007; 21: ... 2014-11-20. Namn Form Styrka Förp. Varunr AIP (SEK) AUP (SEK) Cometriq Kapsel, hård 2014-11-20 1 (6) Vår beteckning SÖKANDE ... LÄKEMEDEL OCH ÄLDRE LÄKEMEDEL TILL ÄLDRE De senaste 20 åren har mängden läkemedel till personer äldre än 75 år ökat med nära 70 ...

*  Genomgång: Inga bevis i 100 rapporter som Strålskyddsstiftelsen refererar till - Christer Hellbergs På spåret

Technological developments provide a lot of conveniences to our lives. This issue is one of the risks that arise along with ... Dopaminergic and serotonergic pathways have been implicated in obsessive compulsive disorder (OCD). Recently involvement of ... This may be a potential target by which RF-EMFs act on brain development. Our studies also emphasise that many more studies are ... EMR-induced oxidative stress in the brain and liver was reduced during the development of offspring. Mobile phone-induced EMR ...

*  Topics tagged under 'artikel' on Bipolär Sjukdom - Stöd & Fakta - Sida 2

Interestingly, these disorders are also associated with dysfunction of dopamine neurons," said Ungless. "We're less likely to ... "It was believed that astrocytes acquired their properties during the development of the brain and then they were hardwired in ... Younger patients and those with a history of severe episodes of depression were at a higher risk for bipolar disorder. ... In this review of in vivo neuroanatomical imaging studies of bipolar disorder to date, McDonald discusses the evidence that ...

*  FOXP2 - Wikipedia

a b] Shu W et al.: Foxp2 and Foxp1 cooperatively regulate lung and esophagus development, Development, 134/10, sid. 1991-2000, ... a b] F. Vargha-Khadem et al.: Neural basis of an inherited speech and language disorder, Proc Natl Acad Sci U S A, 95/1998, sid ... a b c d e] K. E. Watkins et al.: Behavioural analysis of an inherited speech and language disorder: comparison with acquired ... a b c] S. E. Fisher et al.: Localisation of a gene implicated in a severe speech and language disorder, Nature Genetics 18/1998 ...

*  forskning | Spelforskning.se - Part 2

Clark, L. (2014). Disordered gambling: the evolving concept of behavioral addiction. Annals of the New York Academy of Sciences ... Makarchuk, K., Hodgins, D. C., & Peden, N. (2002). Development of a brief intervention for concerned significant others of ... Addictive Disorders & Their Treatment, 1(4), 126-134.. Rychtarik, R. G., & McGillicuddy, N. B. (2006). Preliminary evaluation ... Petry, N. M., Blanco, C., Jin, C., & Grant, B. F. (2014). Concordance Between Gambling Disorder Diagnoses in the DSM-IV and DSM ...

*  ADHD (attention-deficit/hyperactivity disorder) - PDF

... attention-deficit/hyperactivity disorder) Allmänt Viktigt Att undvika Patologier, definitioner Differentialdiagnoser ... The Development of Neuropsychology ... The diet factor in attention-deficit/hyperactivity disorder. ... Concentration Deficit Disorder Rusell A. Barkley 2014 Concentration Deficit Disorder Rusell A. Barkley 2014 Sammanfattning av ... ADHD (attention-deficit/hyperactivity disorder) ADHD (attention-deficit/hyperactivity disorder) Allmänt Viktigt Att undvika ...

*  Version anpassad för distriktsläkare. Överläkare Esma Idrizbegovic och Hörselpedagog Ulla Poucette vid - PDF

Karolinska Exhaustion Disorder Scale 9 KEDS Karolinska Exhaustion Disorder Scale 9 Avsikten med detta formulär är att ge en ... Newman C.W., Jacobson G.P., Spitzer J.B. Development of the tinnitus handicap inven tory. Archives of Otolaryngology, Head and ... ADHD är en förkortning av Attention Deficit Hyperactivity Disorder och huvudsymtomen är: Ung med ADHD Det här faktabladet är ... Zöger S., Svedlund J., Holgers K.M. Relationship between tinnitus severity and psychiatric disorders. Psychosomatics. 47(4): ( ...

*  Transdiagnostisk terapibehandling fungerar i grupp! - PDF

3 Abstract Depression and anxiety disorders are common mental health concerns in our society today and the number of patients ... Significant advances have been made in the development of new psychological treatments such as diagnosis-specific cognitive ... Ätstörningar vid fetma Diagnos och samsjuklighet 1 Diagnostik enligt DSM Diagnostic and Statistical Manual of mental disorders ... Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT) AUDIT är ett instrument för identifiering av riskfylld och skadlig ...

*  När livet känns fel. Ungas upplevelser kring psykisk ohälsa - PDF

Stattin, H. & Magnusson, D. (1996). Antisocial development: A holistic approach. Development and Psychopathology, 8, (259) ... Structural models of the comorbidity of internalizing disorders and substance use disorders in a longitudinal birth cohort. ... 27, No 4, s Harris, A. (2004). Future girl: young women in the twenty-first century. New York: Routledge. Hjern, A., Alfven, G ... Development and Psychopathology, 24, King, M., Semlyen, J., Tai, S. S., Killaspy, H., Osborn, D., Popelyuk, D. et al. (2008). A ...

*  P.U.L.S. AB. Org. Nr ÅRSREDOVISNING - PDF

Drug Development and Business Development. Owner and CEO of Scandinavian Regulatory Services AB. Jacob Kaluski M.Sc. (Pharm.) ... and gene regulation in metabolic disorders. Despite her early stage of scientific career, Glad is internationally recognized in ... Björn Dellgren Business Development M.Sc.(BA). Former Partner at BankInvest, Denmark and have worked with international biotech ... The research is focused on the development and synthesis of small sugar molecules to be used in anti-tumor treatment. Former ...