Loading...
*  Números EC 1.2 - Wikipedia
EC 1.2.1.49: 2-oxoaldehído deshidrogenasa (NADP+). EC 1.2.1.50: Acil-CoA de cadena larga reductasa. EC 1.2.1.51: Piruvato ... EC 1.2.1.42: Hexadecanal deshidrogenasa (acilante). EC 1.2.1.43: Formato deshidrogenasa (NADP+). EC 1.2.1.44: Cinamoil-CoA ... EC 1.2.99.2: Monóxido de carbono deshidrogenasa (aceptor). EC 1.2.99.3: Aldehído deshidrogenasa (pirroloquinolina-quinona). EC ... EC 1.2.1.38: N-acetil-gamma-glutamil-fosfato reductasa. EC 1.2.1.39: Fenilacetaldehído deshidrogenasa. EC 1.2.1.40: 3-alfa,7- ...
  https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmeros_EC_1.2
*  Números EC 1.3 - Wikipedia
EC 1.3.1.44: Trans-2-enoil-CoA reductasa (NAD+). EC 1.3.1.45: 2'-hidroxisoflavona reductasa. EC 1.3.1.46: Biocanina-A reductasa ... EC 1.3.3.11: Pirroloquinolina-quinona sintasa. EC 1.3.3.12: L-galactonolactona oxidasa. EC 1.3.5.1: Succinato deshidrogenasa ( ... EC 1.3.1.69: Zeatina reductasa. EC 1.3.1.70: Delta(14)-esterol reductasa. EC 1.3.1.71: Delta(24(24(1)))-esterol reductasa. EC ... EC 1.3.1.4: Cortisona alfa-reductasa. EC 1.3.1.5: Cucurbitacina delta(23)-reductasa. EC 1.3.1.6: Fumarato reductasa (NADH). EC ...
  https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmeros_EC_1.3
*  Números EC 1.1 - Wikipedia
EC 1.1.1.19: Glucuronato reductasa. EC 1.1.1.20: Glucuronolactona reductasa. EC 1.1.1.21: Aldehído reductasa. EC 1.1.1.22: UDP- ... EC 1.1.1.44: Fosfogluconato deshidrogenasa (descarboxilante). EC 1.1.1.45: L-gulonato 3-deshidrogenasa. EC 1.1.1.46: L- ... EC 1.1.99.25: Quinato deshidrogenasa (pirroloquinolina-quinona). EC 1.1.99.26: 3-hidroxiciclohexanona deshidrogenasa. EC 1.1. ... EC 1.1.1.234: Flavanona 4-reductasa. EC 1.1.1.235: 8-oxocoformicina reductasa. EC 1.1.1.236: Tropinona reductasa II. EC 1.1. ...
  https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmeros_EC_1.1