Loading...
*  Números EC 1.2 - Wikipedia
EC 1.2.1.38: N-acetil-gamma-glutamil-fosfato reductasa. EC 1.2.1.39: Fenilacetaldehído deshidrogenasa. EC 1.2.1.40: 3-alfa,7- ... EC 1.2.1.3: Aldehído deshidrogenasa (NAD+). EC 1.2.1.4: Aldehído deshidrogenasa (NADP+). EC 1.2.1.5: Aldehído deshidrogenasa ( ... EC 1.2.99.6: Carboxilato reductasa. EC 1.2.99.7: Aldehído deshidrogenasa (FAD-independiente). Enzyme Nomenclature: ... Aril-aldehído deshidrogenasa. EC 1.2.1.30: Aril-aldehído deshidrogenasa (NADP+). EC 1.2.1.31: L-aminoadipato-semialdehído ...
  https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmeros_EC_1.2
*  Números EC 1.1 - Wikipedia
EC 1.1.1.19: Glucuronato reductasa. EC 1.1.1.20: Glucuronolactona reductasa. EC 1.1.1.21: Aldehído reductasa. EC 1.1.1.22: UDP- ... EC 1.1.1.36: Acetoacetil-CoA reductasa. EC 1.1.1.37: Malato deshidrogenasa. EC 1.1.1.38: Malato deshidrogenasa (oxaloacetato ... EC 1.1.1.234: Flavanona 4-reductasa. EC 1.1.1.235: 8-oxocoformicina reductasa. EC 1.1.1.236: Tropinona reductasa II. EC 1.1. ... EC 1.1.1.32: Mevaldato reductasa. EC 1.1.1.33: Mevaldato reductasa (NADPH). EC 1.1.1.34: Hidroximethilglutaril-CoA reductasa ( ...
  https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmeros_EC_1.1
*  Números EC 3.1 - Wikipedia
EC 3.1.1.38: Triacetato-lactonasa. EC 3.1.1.39: Actinomicina lactonasa. EC 3.1.1.40: Orsellinato-depsida hidrolasa. EC 3.1.1.41 ... EC 3.1.1.78: Polineuridina-aldehído esterasa. EC 3.1.1.79: Lipasa sensitiva a las hormonas. EC 3.1.1.80: Acetilajmalina ... EC 3.1.3.47: [Hidroximetilglutaril-CoA reductasa (NADPH)]-fosfatasa. EC 3.1.3.48: Proteína-tirosina-fosfatasa. EC 3.1.3.49: ...
  https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmeros_EC_3.1