Loading...
*  Azofärgämne - Wikipedia
Aminerna är vanligen derivat av anilin eller naftylamin. De aromatiska föreningarna (kopplingskomponenter) innehåller ... aktiverande auxokromer och är vanligen aminer, fenoler, eller naftoler (1-Naftol och 2-Naftol). Eftersom både aminerna och ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Azof%C3%A4rg%C3%A4mne
*  Ämne - grupp B - Arbetsmiljöverket
α-Naftylamin. 134-32-7. N-Nitrosodimetylamin (N,N-dimetylnitrosamin). 62-75-9. ... 47 § Ett kemiskt ämne som tillhör grupp B i bilaga 1 eller en kemisk produkt som innehåller ett sådant ämne i en halt av 1 ... Som riktvärde gäller att värdet 0,1 ppm för exponeringen via inandning som tidsvägt dagsmedelvärde inte bör överskridas. ...
  https://www.av.se/produktion-industri-och-logistik/kemitillstand/amne---grupp-b/
*  Squareeye | Zionism is not Judaism. Judaism is a religion not a race. Many Jews are not Zionists. Most Zionists are not Jews....
beta-naftylamin. • dibensantracen. • formaldehyd. • kadmium. • krom. • nickel. • nitrosaminer. • polonium-210. • vinylklorid. ... Arsenik, Bensen, Benspyren, Beta-naftylamin, Bly, Cyanväte, Fenol, Formaldehyd, Hydrazin, Kadium, Kolmonoxid, Krom, Kväveoxider ... Beta-naftylamin, Bly, Cyanväte, Fenol, Folkhälsomyndigheten, Formaldehyd, Giftet i en cigarett!, Hydrazin, Kadium, Kolmonoxid, ... 1,5 miljoner palestinier lever i exil. Tornet är en film om att aldrig ge upp drömmen om att återvända hem. Wardi är född och ...
  https://squareeye.se/wordpress/
*  Rök - Wikipedia
Här är några exempel på besvärliga ämnen i tobaksröken: 4-aminodifenyl Arsenik Bensen Bensopyren Beta-naftylamin Bly ... Partiklar i vedrök är generellt sett mindre än 1 µm, med den vanligaste partikelstorleken på mellan 0,15 och 0,4 µm. Med blotta ... För att ta cigaretten som exempel: När rökaren inhalerar stiger temperaturen i cigarrettänden till 900 - 1 050 grader. ... ISBN 978-91-7461-157-1 Per Haglind (2004). "Biologiska och medicinska effekter av tobaksrök - tema: tobaksprevention i ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/R%C3%B6k
*  Tobaksrökning - Wikipedia
Här är några exempel på besvärliga ämnen i tobaksröken: 4-aminodifenyl Arsenik Bensen Bensopyren Beta-naftylamin Bly ... Den 1 januari 1997 förbjöd Sverige tobaksförsäljning till barn och ungdomar under 18 år. Huvudartikel: Cigarr Cigarr är ett ... Den 1 juli 1994 förbjöds rökrutorna i Sveriges skolor, men vissa skolor hade redan tidigare avskaffat dem. Rökrutor (" ... 2006 Dec;176 (6 Pt 1):2353-8. PMID 17085101 ^ Cui Y, Miller AB, Rohan TE. Cigarette smoking and breast cancer risk: update of a ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Tobaksr%C3%B6kning
*  TOBAKSPOLICY GULLSPÅNG KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige , 88. Dnr: KS 2014/623 Reviderad , 11 - PDF
Tobaksrökens innehåll 4000 kemiska ämnen 50-tal ämnen är cancerframkallande Beta-naftylamin och 4-aminobifenyl är förbjudna ... Fråga 1. Är tobak över huvud taget ett problem? På 1970 - talet. Rökfria skolgårdar - Hur når vid dit? Niklas Odén Rökfria ... Tobaksfri arbetstid från 1 januari 2015 Tobaksfri arbetstid från 1 januari 2015 1 Innehåll Bakgrund Innebörd Chefens roll Vid ... BILAGA 1 Rökfri arbetstid rapport enkätundersökning 2012-04-01 Rökfri arbetstid Policybeslut för rökfri arbetstid är ett led i ...
  http://docplayer.se/4883718-Tobakspolicy-gullspang-kommun-antagen-av-kommunfullmaktige-2011-06-27-88-dnr-ks-2014-623-reviderad-2015-01-26-11.html
*  Tobaksfri kommun. en del i ett hälsofrämjande arbete - PDF
Tobaksfri kommun en del i ett hälsofrämjande arbete 1 Denna broschyr är en kort sammanfattning av de viktigaste delarna i ... Tobaksrökens innehåll 4000 kemiska ämnen 50-tal ämnen är cancerframkallande Beta-naftylamin och 4-aminobifenyl är förbjudna ... 1 Tobaksfri kommun en del i ett hälsofrämjande arbete 1. 2 Denna broschyr är en kort sammanfattning av de viktigaste delarna i ... Fråga 1. Är tobak över huvud taget ett problem? På 1970 - talet. Rökfria skolgårdar - Hur når vid dit? Niklas Odén Rökfria ...
  http://docplayer.se/314157-Tobaksfri-kommun-en-del-i-ett-halsoframjande-arbete.html
*  Plan för tobakskampanj samt införande av rökfri arbetstid - PDF
Tobaksrökens innehåll 4000 kemiska ämnen 50-tal ämnen är cancerframkallande Beta-naftylamin och 4-aminobifenyl är förbjudna ... Delmål 1: är en tobaksfri livsstart från Delmål 2: är en halvering till 2014 av antalet ungdomar under 18 år som börjar röka ... Tobaksfri arbetstid från 1 januari 2015 Tobaksfri arbetstid från 1 januari 2015 1 Innehåll Bakgrund Innebörd Chefens roll Vid ... BILAGA 1 Rökfri arbetstid rapport enkätundersökning 2012-04-01 Rökfri arbetstid Policybeslut för rökfri arbetstid är ett led i ...
  http://docplayer.se/5748453-Plan-for-tobakskampanj-samt-inforande-av-rokfri-arbetstid.html
*  Rökning på skolgårdar - PDF
Tobaksrökens innehåll 4000 kemiska ämnen 50-tal ämnen är cancerframkallande Beta-naftylamin och 4-aminobifenyl är förbjudna ... Fråga 1. Är tobak över huvud taget ett problem? På 1970 - talet. Rökfria skolgårdar - Hur når vid dit? Niklas Odén Rökfria ... Rapport: 2015:1. Är skolgårdarna i Blekinge rökfria? En kartläggning av hur rökförbudet på skolgårdar följs i Blekinge län ... 1 Policy och handlingsplan för tobak. Policyns riktlinjer Det är enligt lag förbjudet att sälja tobak till ungdomar under 18 år ...
  http://docplayer.se/9652796-Rokning-pa-skolgardar.html
*  Vägen mot ett rökfritt län - PDF
Tobaksrökens innehåll 4000 kemiska ämnen 50-tal ämnen är cancerframkallande Beta-naftylamin och 4-aminobifenyl är förbjudna ... Fråga 1. Är tobak över huvud taget ett problem? På 1970 - talet. Rökfria skolgårdar - Hur når vid dit? Niklas Odén Rökfria ... 16 Barnets ålder 8 månader Födelseår Antal Mor Far födda Ja Nej Vet ej Ja Nej Vet ej ,8 84 7,2 10,8 80,8 8, ,1 85,5 6,4 11,3 80 ... 1 (23). 10 Uppsatta mål i det tobakspolitiska programmet 2.1 Att färre börjar röka/snusa: Genom att fostret utvecklas rökfritt ...
  http://docplayer.se/33677725-Vagen-mot-ett-rokfritt-lan.html
*  Foto: brand x Pictures/Johnér BLAND COCKTAIL- BULLER OCH KÖKS- SLAMMER - PDF
Tobaksrökens innehåll 4000 kemiska ämnen 50-tal ämnen är cancerframkallande Beta-naftylamin och 4-aminobifenyl är förbjudna ... 1 person 1-2. personer 1-4. n ä s t a Rum för 2.1 m 2.5 m Upp till 45 dbrw* Modifierbar* Luftkylning * Barriärfri XS S M L XL 1 ... MOLNET MOLNET PLANSCH 1 MOLNET MOLNET PLANSCH 1 INTRYCK SOM BESTÅR Vilka intryck ska besökaren bära med sig hem efter mässan? ... sidan 1 Författare: Christina Wahldén Vad handlar boken om? Boken handlar om en tjej som alltid är rädd när pappa kommer hem. ...
  http://docplayer.se/321989-Foto-brand-x-pictures-johner-bland-cocktail-buller-och-koks-slammer.html
*  Populära droger. Gunnar Björing. Boksidan - PDF
Populära droger Gunnar Björing Boksidan 1 Innehållsförteckning Rökverk...3 Snus...13 Alkohol...18 Kaffe...26 Undersökningen ... Tobaksrökens innehåll 4000 kemiska ämnen 50-tal ämnen är cancerframkallande Beta-naftylamin och 4-aminobifenyl är förbjudna ... 1 Hälsotest Namn: E-mail: Telefon: Datum: 2 Bakgrundsdata 1 Kön q Man q Kvinna 2 Hur gammal är du? q 56 år eller äldre q 46 55 ... 1 Töreboda kommun Töreboda kommun NÅGON ATT VÄNDA SIG TILL. I år 9 hade ofta flickor och pojkar lika lätt att vända sig till ...
  http://docplayer.se/1978637-Populara-droger-gunnar-bjoring-boksidan.html