Loading...
*  Pteridin - Wikipedia
leukopterin och xantopterin i vingarna hos kål- respektive citronfjäril. Pteridinskelett finns även i vitaminet folsyra. Den ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Pteridin