*  Naturkunskap | HurDetFunkar
Wolfram Alpha kan verkligen väcka intresse för långt mycket mer än bara matematik, det är ett verktyg för långt mycket mer än ... Om du inte får fram vad du väntar dig av Wolfram Alpha så kan denna lista av vad programmet innehåller och olika sätt att ... En som lika envetet som Wolfram har gjort världen tillgänglig i siffror är svensken Hans Rosling, Wi, som med hjälp av sina ... Lyssnar i skrivandets stund på Dan Meyer: Math class needs a makeover och Conrad Wolfram: Teaching kids real math with ...
http://hurdetfunkar.se/category/naturkunskap/