*  Urinsyra - Wikipedia
Urinsyra är ett ämne som finns i avföring hos fåglar. Till skillnad från andra djur omvandlar fåglar restprodukten ammoniak ... Förhöjda värden urinsyra kallas hyperurikemi och är traditionellt förknippat med gikt. Alltför låga värden är mycket ovanligt, ... Urinsyra hör till den grupp av heterocykliska föreningar som kallas puriner. Det kemiska namnet är trihydroxipurin eller ... Som antioxidant hjälper urinsyra till att skydda kroppen mot de skadliga verkningarna hos s.k. reaktiva syreföreningar. ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Urinsyra
*  Serum - Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Xantinoxidas katalyserar oxidationen av hypoxantin över xantin till urinsyra. I plasma förekommer urinsyra praktiskt taget helt ... Urinsyra är slutprodukten i purinomsättningen. Vid nedbrytningen av nukleotider sker en partiell deaminering av purinerna så ...
  https://www.sahlgrenska.se/for-dig-som-ar/vardgivare/laboratoriemedicin/analyslista/urinsyra/0152.html/
*  Blodanalys | Angerviks Kroppsterapi
Urinsyra är en slaggprodukt som bildas när kroppen bryter ner protein, detta skall normalt tas upp av njurarna och komma ut med ... Det finns många orsaker till värk men en stor bov i dramat är att det ofta finns för mycket slaggprodukter och urinsyra ... Olika omständigheter gör dock att många människor idag har för höga halter av urinsyra i kroppen. Urinsyran lagras då upp i ... Det är nu som kroppen måste starta en inflammation för att öka blodgenomströmningen så att urinsyra kan transporteras bort. När ...
  http://angervikskroppsterapi.se/blodanalys/
*  Allmänt Gikt innebär att kristaller av urinsyra (urat) faller ut i vävnaden, till följd av hyperurikemi. - PDF
Det finns två strategier för att sänka P-urat; dels hämma produktionen av urinsyra och dels öka utsöndringen av urinsyra. ... Vid en akut giktattack sjunker P-urat, eftersom urinsyra faller ut i vävnaden. Värdet av P-urat i samband med en attack är ... Effekten utövas genom att öka utsöndringen av urinsyra. Doseringen är första veckan ½ tablett x 2 och därpå 1 x 2. Vid nedsatt ... Download "Allmänt Gikt innebär att kristaller av urinsyra (urat) faller ut i vävnaden, till följd av hyperurikemi." ...
  http://docplayer.se/2152049-Allmant-gikt-innebar-att-kristaller-av-urinsyra-urat-faller-ut-i-vavnaden-till-foljd-av-hyperurikemi.html
*  Urea - Wikipedia
Tiourea Urinsyra Dietär termogenes. ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Urea
*  Xantin - Wikipedia
De personer som lider av gikt har för mycket urinsyra som faller ut som kristaller. Därför använder de läkemedlet allopurinol ... Xantin är en purinbas och är förstadiet till urinsyra. Xantin bildas då hypoxantin omvandlas av enzymet xantinoxidas till ... som hämmar omvandlingen av hypoxantin till xantin och därigenom en hämning av urinsyra. Denna artikel inom organisk kemi saknar ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Xantin
*  Tofus - Wikipedia
Tofus är en knuta som består av kristaller av urinsyra. Knutan är ytlig och hård, med gulvitt innehåll, och varierar i storlek ... Biopsi av tofus visar en granulocytisk inflammation omkring kristaller av urinsyra. Som regel uppträder tofu på fingrarnas, ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Tofus
*  Isotretinoin Actavis kapsel, mjuk 10 mg - Handla på Apoteket.se
Höga nivåer av urinsyra i blodet.. *. Gul hud eller ögon och känsla av trötthet. Dessa kan vara tecken på gulsot ( ...
  https://www.apoteket.se/produkt/isotretinoin-actavis-kapsel-mjuk-10-mg-30-kapsel-kapslar-blister-254378/
*  Acetylsalicylsyra Actavis enterotablett 75 mg - Beställ på Apoteket.se
Höga nivåer av urinsyra i blodet.. Rapportering av biverkningar. Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller ...
  https://www.apoteket.se/produkt/acetylsalicylsyra-actavis-enterotablett-75-mg-100-styck-burk-247001/
*  Gikt - Wikipedia
Referensvärdena för urinsyra i blodet är 155 - 350 µmol/L för kvinnor i fertil ålder, 155 - 400 µmol/L för kvinnor över 50 år, ... Levern tillverkar urinsyra från puriner, vilka delvis intas med föda och delvis tillverkas av kroppen. Om det av någon orsak ... Gikt kan bero på minskad utsöndring av urinsyra, vilket med normal produktion av ämnet leder till högre nivåer i blodet. Det ... Gikt är en ledinflammation som orsakas av att halten svårlöslig urinsyra (urat) i blodet ökar (hyperurikemi), och faller ut i ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Gikt
*  Läkemedel vid smärta och värk - Netdoktor
Hämmar det enzym som gör att urinsyra (urat) bildas. Minskar på så sätt halterna av urinsyra i blodet och urinen. Urinsyran kan ...
  https://www.netdoktor.se/vikt-kost/traning-motion/artiklar/lakemedel-vid-smarta-och-vark/
*  Zyprexa Velotab frystorkad tablett 5 mg - Handla på Apoteket.se
... förhöjd nivå av urinsyra och kreatinin fosfokinas i blodet; ökad aptit; yrsel; rastlöshet; darrningar; rörelsersvårigheter ( ...
  https://www.apoteket.se/produkt/zyprexa-velotab-frystorkad-tablett-5-mg-28-styck-blister-205733/
*  Zalasta munsönderfallande tablett 10 mg - Beställ på Apoteket.se
... förhöjd nivå av urinsyra och kreatinin fosfokinas i blodet; ökad aptit; yrsel; rastlöshet; darrningar; rörelsesvårigheter ( ...
  https://www.apoteket.se/produkt/zalasta-munsonderfallande-tablett-10-mg-28-tabletter-blister-246126/