*  vad heter hjärtkammrarna - lookformedical.com
Skicka ett email till mig på den här adressen om någon kommenterar efter mig:Skicka ett email till mig om någon kommenterar efter mig ...
https://lookformedical.com/answers/sv/8/vad-heter-hj%C3%A4rtkammrarna
*  Betsning - Wikipedia
Under 1930-talet förekom betsning med garvsyra och pyrogallussyra (tannin och pyrogallol) med efterföljande ytbehandling med ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Betsning
*  Pyrogallol - Wikipedia
Pyrogallol eller bensen-1,2,3-triol är ett vitt kristallint pulver och ett kraftigt reduktionsmedel. Pyrogallol framställdes ... Pyrogallol oxideras av syret i luften och ändrar då färg till grå (rena kristaller), lila (i en alkalisk vattenlösning) eller ... Även om pyrogallol var populär vid fotografisk framkallning under 1800- och början 1900-talet, kom dess bruk till del stor att ... Pyrogallol användas också i framkallningsvätskan vid svartvit fotografi, men dess användning är till stor del historisk, med ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Pyrogallol