Loading...
*  Identifying miRNA Targets: LightSwitch Luciferase Assay | Protocol
MikroRNA (miRNA) är viktiga regulatorer av genuttryck och har visat sig spela en roll i många biologiska processer. För att bättre...
https://www.jove.com/video/3343/identifiera-ml-om-mnskliga-mikrorna-med-lightswitch-luciferas?language=Swedish
*  Probing C84-embedded Si Substrate Using Scanning Probe Microscopy and Molecular Dynamics | Protocol (Translated to Swedish)
JoVE publishes peer-reviewed scientific video protocols to accelerate biological, medical, chemical and physical research. Watch our scientific video articles.
https://www.jove.com/video/54235/probing-c?language=Swedish
*  Mouse Model of Alloimmune-induced Vascular Rejection and Transplant Arteriosclerosis | Protocol (Translated to Swedish)
JoVE publishes peer-reviewed scientific video protocols to accelerate biological, medical, chemical and physical research. Watch our scientific video articles.
https://www.jove.com/video/52800/musmodell-av-alloimmuna-vaskulr-avslag-och-transplantations?language=Swedish
*  Lymphocyte Isolation from Human Skin for Phenotypic Analysis and Ex Vivo Cell Culture | Protocol (Translated to Swedish)
JoVE publishes peer-reviewed scientific video protocols to accelerate biological, medical, chemical and physical research. Watch our scientific video articles.
https://www.jove.com/video/52564/lymfocytisolering-frn-human-hud-fr-fenotypisk-analys-och?language=Swedish
*  Two-Photon in vivo Imaging of Dendritic Spines in the Mouse Cortex Using a Thinned-skull Preparation | Protocol (Translated to...
JoVE publishes peer-reviewed scientific video protocols to accelerate biological, medical, chemical and physical research. Watch our scientific video articles.
https://www.jove.com/video/51520/two-photon?language=Swedish
*  Fabrication and Testing of Microfluidic Optomechanical Oscillators | Protocol (Translated to Swedish)
JoVE publishes peer-reviewed scientific video protocols to accelerate biological, medical, chemical and physical research. Watch our scientific video articles.
https://www.jove.com/video/51497/tillverkning-och-testning-av-microfluidic-optomechanical-oscillatorer?language=Swedish
*  Cykliske forbindelser | Gyldendal - Den Store Danske
Cykliske forbindelser er kemiske stoffer, der indeholder carbonatomer i en ring. Fem- og seksleddede ringe er mest almindelige. Testosteron, benzen og mentol er cykliske forbindelser.
http://denstoredanske.dk/It,_teknik_og_naturvidenskab/Kemi/Cykliske_forbindelser
*  Synthesis and Characterization of Supramolecular Colloids | Protocol (Translated to Swedish)
JoVE publishes peer-reviewed scientific video protocols to accelerate biological, medical, chemical and physical research. Watch our scientific video articles.
https://www.jove.com/video/53934/syntes-och-karakterisering-av-supramolekylra-colloids?language=Swedish
*  Betsning - Wikipedia
Under 1930-talet förekom betsning med garvsyra och pyrogallussyra (tannin och pyrogallol) med efterföljande ytbehandling med ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Betsning
*  Pyrogallol - Wikipedia
Pyrogallol eller bensen-1,2,3-triol är ett vitt kristallint pulver och ett kraftigt reduktionsmedel. Pyrogallol framställdes ... Pyrogallol oxideras av syret i luften och ändrar då färg till grå (rena kristaller), lila (i en alkalisk vattenlösning) eller ... Även om pyrogallol var populär vid fotografisk framkallning under 1800- och början 1900-talet, kom dess bruk till del stor att ... Pyrogallol användas också i framkallningsvätskan vid svartvit fotografi, men dess användning är till stor del historisk, med ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Pyrogallol