Loading...
*  Pteridin - Wikipedia
Pteriner och flaviner är klasser av substituerade pteridiner som har viktig biologisk aktivitet. Pteridin, är en prekursor i ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Pteridin
*  PKU - Föllings sjukdom
I undersökningen ingår också studier av pteriner i urinen. I speciella fall undersöks även genen för. fenylalaninhydroxylas. 7 ...
  http://mimersbrunn.se/article?id=8513