Loading...


*  Oxidoreduktaser - Wikipedia
... gruppen hos donatorn EC 1.6 innehåller oxidoreduktaser som reagerar med NADH eller NADPH EC 1.7 innehåller oxidoreduktaser som ... eller CH2-grupper EC 1.18 innehåller oxidoreduktaser som reagerar med järn-svavelproteiner EC 1.19 innehåller oxidoreduktaser ... Oxidoreduktaser är enzymklass nummer 1 i IUBMB-klassifikationssystemet. De kännetecknas av att de katalyserar oxidations- och ... EC 1.21 innehåller oxidoreduktaser som reagerar med X-H och Y-H och formar X-Y EC 1.97 innehåller andra oxidoreduktaser IUBMB: ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Oxidoreduktaser
*  Oxidas - Wikipedia
Oxidas är enzym av typ oxidoreduktaser. De katalyserar en redoxreaktion där molekylärt syre (O2) är oxidationsmedel. I en sådan ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Oxidas
*  EC-nummer - Wikipedia
Klasserna är: EC 1: Oxidoreduktaser (katalyserar redoxreaktioner). EC 2: Transferaser (transporterar funktionella grupper ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/EC-nummer
*  NAD+ - Wikipedia
Reaktioner av denna typ blir katalyserade av en stor grupp enzymer, så kallade oxidoreduktaser. Det korrekta namnet på dessa ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/NAD+
*  Peroxidas - Wikipedia
Peroxidaser har EC-nummer 1.11.1.x, och är alltså en typ av oxidoreduktaser. Denna biokemi-relaterade artikel saknar väsentlig ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Peroxidas
*  Lipoxygenas - Wikipedia
Lipoxygenaser (EC-nummer 1.13.11.-, tillhör enzym-gruppen oxidoreduktaser) är en familj av enzymer som innehåller järn och som ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Lipoxygenas
*  Köpa Tensil (captopril) 50mg, 25mg utan recept | Tensil Online Apotek
Oxidas är enzym av typ oxidoreduktaser. Han fyller snart 20 och jag är i samma ålder och jag vill bara, bestalla tensil danmark ...
  http://www.speakeasypress.com/news/apotek/tensil/
*  Enzym - Wikipedia
Första klassificeringen är som följande: EC 1 Oxidoreduktaser: katalyserar oxidations- och reduktionsreaktioner EC 2 ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Enzym
*  Alkoholdehydrogenas - Wikipedia
... oxidoreduktaser, med enzymnummer 1.1.1.1, eftersom det katalyserar en oxidationsreaktion. Denna biokemi-relaterade artikel ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Alkoholdehydrogenas
*  Karl-Gustav Paul - Wikipedia
... och hans senare undersökningar resulterade i flera upptäckter om olika oxidoreduktaser och hemeproteiner och deras förmåga att ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Karl-Gustav_Paul
*  ProNatura | Ompressed kapslar
Till dessa ska läggas utrustningen, särskilt rik enzym som består av cirka 100 enzymer (oxidoreduktaser, izomeraze, transferaze ...
  http://pro-natura.ro/category/produse-pronatura/capsule-comprimate/?lang=sv
*  Medicinsk sök (Aminosyraoxidoreduktaser • Definitionerna)
Kväve är en beståndsdel av proteiner och nukleinsyror, och ingår i alla levande celler.Oxidoreduktaser, O-demetylering ... EC 1.4.-.OxidoreduktaserAminosyror: Organiska föreningar som generellt innehåller en aminogrupp (-NH2) och en karboxylgrupp (- ... NADPH-oxidoreduktaserAlkoholoxidoreduktaser: En underklass av enzymer omfattande alla dehydrogenaser med verkan på primära och ... Oxidoreduktaser som är specifika för ketoner.GlutaredoxinerAminosyrasubstitution: Naturligt förekommande eller experimentellt ...
  https://lookformedical.com/definitions.php?q=Aminosyraoxidoreduktaser&lang=6