Loading...
*  NADPH-oxidas - Wikipedia
NADPH-oxidas är ett enzym som genom att överföra elektroner från NADPH till syre bildar superoxid, en fri syreradikal som ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/NADPH-oxidas
*  Agmatin - Wikipedia
NADPH-oxidas. Aktivering av enzymet som leder till H2O2-produktion. Agmatin förekommer i små mängder i livsmedel från växter, ... Demady DR, Jianmongkol S, Vuletich JL, Bender AT, Osawa Y (2001). "Agmatine enhances the NADPH oxidase activity of neuronal NO ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Agmatin
*  Sammanfattningen s. 56 - 69 Flashcards by Smac Diablo | Brainscape
... vi hittar NGAL11 och lysozym som spjälkar peptidoglykan på bakteriers cellvägg och NADPH-oxidas som bildar fria radikaler. ...
  https://www.brainscape.com/flashcards/sammanfattningen-s-56-69-5563305/packs/8377347
*  Forskare inom tumörbiologi med inriktning mot signalering och genreglering - Uppsala universitet
NADPH oxidas 4 (NOX4) som producerar ROS och hur den påverkar tumörens fysiologi. I arbetet ingår transkriptomisk analys och ... sig också på funktionella rollen av transkriptionsfaktor Snail1 och hur Snail1 påverkar GBM differentieringen och av oxidas, ...
  https://www.uu.se/jobb/detaljsida/?positionId=181230
*  Superoxid - Wikipedia
I fagocyter produceras superoxid i stora mängder av enzymet NADPH-oxidas för att användas i syreberoende mekanismer för att ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Superoxid
*  Blogg - Naturalternativet
ämnen saknar verkan på microsom-katalyserad NADPH men avbryter inte elektronflödet.. Man tror också att lapachols ... nukleotida fosfodiesteraser A2, cyclo-oxgenes, lipoxgenas, aldös reduktas, xanten oxidas och. estrogen syntetas. (Havsteen 83) ...
  http://naturalternativet.se/blogg/