Loading...


*  Medicinsk sök (Aminosyraoxidoreduktaser • Definitionerna)
Den utgör proteiners primärstruktur och är av avgörande betydelses för proteinkonfigurationen.PyruvatsyntasNADH, NADPH- ... H-dehydrogenas (Kinon)PlasmiderKoenzymerProteinveckningPleurotus15-oxoprostaglandin 13-reduktas: (5Z)-(15S)-11-alfahydroxy-9,15 ... Det katalyserar reduktionen av dubbelbindningen i positi on 13-14 hos 15-ketoprostaglandiner och använder NADPH som kofaktor. ... NADPH + H+. EC 1.8.1.7.Arkeer: Tidigare kallade arkebakterier. De utgör en av de tre huvudgrupper (domäner) av alla levande ...
https://lookformedical.com/definitions.php?q=Aminosyraoxidoreduktaser&lang=6