Loading...
*  Nötkreatur - Wikipedia
I milda klimat går nötkreatur utomhus året om. Vissa härdiga raser klarar även att gå ute året om i kallare klimat. Nötkreatur ... är ett nötkreatur av hankön. En oxe är ett kastrerat nötkreatur av hankön som är över två år. En stut är en kastrerad tjur som ... Nötkreatur är idisslare och beskrivs ofta i dagligt tal ha fyra magar men histologiskt har de bara en mage och övriga "magar" ... Nötkreatur varierar mycket i storlek och vikt beroende på ras och kön. Tjurarna är oftast större än korna av samma ras. ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/N%C3%B6tkreatur
*  Hereford (nötkreatur) - Wikipedia
Hämtad från "https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Hereford_(nötkreatur)&oldid=40565128" ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Hereford_%28n%C3%B6tkreatur%29
*  Istrisk nötkreatur - Wikipedia
Istrisk nötkreatur är en lantras från Istrien i nordvästra Kroatien och Slovenien. Istrisk nötkreatur går ofta under det lokala ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Istrisk_n%C3%B6tkreatur
*  Nötkreatur - Evira
Undersökningar av sjukdomar hos nötkreatur - Provtagnings- och försändelseanvisningar För undersökning av insjuknade och döda ...
  https://www.evira.fi/sv/djur/djurhalsa-och-sjukdomar/provtagning-och-insandning-av-prover/notkreatur/
*  nötkreatur | ATL
Läs allt bra och intressant som vi har skrivit och taggat med nötkreatur här. ... Alla nötkreatur-artiklar på ATL där just den taggen använts. ...
  http://www.atl.nu/tag/notkreatur/
*  Nötkreatur och bison - Evira
Nötkreatur och bison Sjukdomar hos nötkreatur. Schmallenberg-viruset påvisades inte år 2014. I Tyskland påträffades hösten 2011 ... Tillsynen över salmonella hos nötkreatur är i Finland en del av det nationella salmonellatillsynsprogrammet. Då det gäller ... Tabell: Antalet patologiska undersökningar hos nötkreatur efter undersökninsorsak, åren 2010- 2014 Tabell: Resultat av ... Dessutom konstaterades salmonella i fyra lymfkörtelprover från nötkreatur som togs vid två slakterier, men avföringsproverna ...
  https://www.evira.fi/sv/djur/djurhalsa-och-sjukdomar/djursjukdomar/notkreatur-och-bison/
*  nötkreatur Okänd
På allabolag.se hittar du företagsinformation om nötkreatur Okänd. allabolag.se ger alla tillgång till bokslut, ...
  https://www.allabolag.se/what/n%C3%B6tkreatur/where/Ok%C3%A4nd
*  Hereford (nötkreatur) - Wikipedia
Hereford är en nötkreatursras som används för nötköttsproduktion i det svenska jordbruket. Rasen har sitt ursprung i det engelska grevskapet Herefordshire men är spridd över hela världen och började importeras till Sverige på 1950-talet. Rasen intar en mellanställning och är lättare än till exempel Charolais, men tyngre än till exempel Highland Cattle. Rasen karaktäriseras av lätta kalvningar, bra hälsa, hög betesintensitet och låga krav på vinterfodret. De klarar sig bra på enbart grovfoder och magra beten. De kraftiga, lågbenta djuren har mörkröd päls och är vita på manken, bringan, buken och nedre delen av benen. Mest iögonfallande är det helvita huvudet, som givet rasen smeknamnet "whitehead". Det finns både hornlösa och behornade varianter av Hereford. Rasen anses ha ett lugnt och förnöjsamt temperament. Hereford är Sveriges näst vanligaste köttras . Rasen har också haft stor betydelse i korsningsaveln för produktion av slaktdjur. Hereford är en ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Hereford_(n%C3%B6tkreatur)
*  Abondance (nötkreatur) - Wikipedia
Abondance är en blandad boskapsras med ursprung i de höga dalarna i Haute-Savoie. Det är en mediumstor ras och djuren har en vikt på 580-680 kilo och en mankhöjd på 1,3 meter. Djuren är gyllenbruna i färgen med vitt på huvudet (utom runt ögonen), buken och nedre delarna av benen. Mjölken har hög fett- och proteinhalt med en god balans mellan de två. Mjölken används traditionellt till att producera AOC-märkta (Appellation d'Origine Contrôlée) ostar såsom Abondance, Reblochon, Tome des Bauges och Beaufort. Genomsnittlig mjölkproduktion är 5 700 kg per mjölkperiod. Rasen är uppskattad för sin förmåga att motstå extrema variationer i temperaturen samt att den är långlivad, lättavlad, fertil och har kött och mjölk av god kvalitet Abondance härstammar från Chablais i Haute-Savoie där de avlades fram av munkar från abbaye de Saint-Maurice d'Agaune med början under 1100-talet. Rasen var ursprungligen känd som chablaisienne. Det finns för närvarande cirka 150 000 ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Abondance_(n%C3%B6tkreatur)
*  Kollektiv Nötkreatur | Sveland Djurförsäkringar
Kollektiv Nötkreatur. Vi erbjuder två anpassningsbara försäkringspaket för hela besättningen; kollektiv nötkreatursförsäkring ...
  https://www.sveland.se/lantbruksdjur/lantbruksdjurforsakringar/kollektiv-notkreatur/
*  Nötkreatur och grisar, hur många och varför - Jordbruksverket
Den här sidan är utskriven från Jordbruksverkets webbplats. Texten uppdaterades senast 2016-10-24. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen. ...
  http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/handelmarknad/allmantomhandelsochjordbrukspolitik/patalomjordbrukochfiske/nyhetsarkiv2016/notkreaturochgrisarhurmangaochvarfor.5.69402f36157eeb0d9818ed52.html
*  Så stora är utsläppen från våra nötkreatur
... och köttproduktionen Nötkreatur i siffror - Sverige och världen Så stora är utsläppen från våra nötkreatur Lägre klimatavtryck ... Uppfödning av svensk nötkreatur. Mjölkkoraser. Svensk Röd och vit boskap Svensk Låglandsboskap eller Svensk Holstein Svensk ... Vilket köttslag äter vi mest av? Hur många i Sverige äter kött? Hur många grisar, lamm respektive nötkreatur finns det i ... Kött från dikor Uppfödningsformer Kött från mjölkkor Svenskt nötkött är ett bra miljö- och klimatval Svenska nötkreatur betar ...
  http://www.svensktkott.se/om-kott/kott-och-miljo/miljo-och-klimat/notkott-och-klimat/sa-stora-ar-utslappen-fran-vara-notkreatur/
*  Metacam för nötkreatur och svin injektionsvätska, lösning 5 mg/ml - Köp tryggt på Apoteket
Handla Metacam för nötkreatur och svin injektionsvätska, lösning 5 mg/ml hos Apoteket - Snabb leverans och noga utvalda ... Nötkreatur (kalvar och yngre nötkreatur) och svin. 8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG( ... Nötkreatur:. En subkutan eller intravenösinjektion med en dos på 0,5 mg meloxikam/kg kroppsvikt (dvs. 10,0 ml/100 kg kroppsvikt ... Nötkreatur:. För användning vid akut luftvägsinfektion tillsammans med lämplig antibiotikabehandling för att reducera kliniska ...
  https://www.apoteket.se/produkt/metacam-for-notkreatur-och-svin-injektionsvatska-losning-5-mg-per-ml-50-milliliter-injektionsflaska-244799/
*  Cornucopia?: Naturligtvis har nötkreatur miljöpåverkan
Det här kan ju dock vara av betydelse: antal djur, i miljoner, år 1938/2000: nötkreatur och bison 769/1576, gris 296/912, får ...
  http://cornucopia.cornubot.se/2015/11/naturligtvis-har-notkreatur.html
*  Svenska nötkreatur betar riktigt gräs
... är det lag på att alla nötkreatur över 6 månader utom tjurar* ska få vara utomhus på sommaren och beta riktigt gräs. Det är ... Svenska nötkreatur betar riktigt gräs. I Sverige är det lag på att alla nötkreatur över 6 månader utom tjurar* ska få vara ... och köttproduktionen Nötkreatur i siffror - Sverige och världen Så stora är utsläppen från våra nötkreatur Lägre klimatavtryck ... Uppfödning av svensk nötkreatur. Mjölkkoraser. Svensk Röd och vit boskap Svensk Låglandsboskap eller Svensk Holstein Svensk ...
  http://www.svensktkott.se/om-kott/kott-och-miljo/uppfodning/not/svenska-notkreatur-betar-riktigt-gras/
*  Metacam för nötkreatur, svin och häst injektionsvätska, lösning 20 mg/ml - Handla på Apoteket.se
Köp Metacam för nötkreatur, svin och häst injektionsvätska, lösning 20 mg/ml hos Apoteket - Kvalitetskontroll och bra ... Nötkreatur:. En enstaka subkutan eller intravenösinjektion med doseringen 0,5 mg meloxikam/kg kroppsvikt (dvs. 2,5 ml/100 kg ... Nötkreatur:. För användning vid akut luftvägsinfektion tillsammans med lämplig antibiotikabehandling för att reducera kliniska ... Nötkreatur, svin och häst.. 8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR). ...
  https://www.apoteket.se/produkt/metacam-for-notkreatur-svin-och-hast-injektionsvatska-losning-20-mg-per-ml-12-x-50-milliliter-injektionsflaska-225763/
*  Halksäkra golv förebygger skador hos nötkreatur; Minskar rillning halkrisken på betonggolv?
Halkiga golv ökar risken för fallolyckor med fläckning och andra traumatiska skador som kan vara fatala. I mjölkbesättningar påverkar halkiga golv kornas brunstbeteende vilket gör det svårare att upptäcka brunst vilket i sin tur leder till sämre fertilitet. Det vanligaste sättet att minska halkighet och öka gångsäkerheten på betonggolv är att rilla golvet. Denna studie avser att undersöka hur rillning av betonggolv påverkar nötkreaturs risk för att halka. För att bedöma halkrisken på olika underlag kommer en högteknologisk djurmodell att utvecklas. De viktigaste parametrarna som kan relateras till kons sätt att röra sig på halkiga underlag identifieras med hjälp av sensorteknik samt med 3D teknik och höghastighetsfilming i ett rörelselabb sedan kon försetts med reflekterande markörer. Den mest fältanpassade modellen från rörelselabbet kommer därefter att användas för att testa kor i bruksbesättningar före och efter att golven har rillats longitudinellt eller med
  http://www.lantbruksforskning.se/projektbanken/halksakra-golv-forebygger-skador-hos-notkreatur-mi/?page=145
*  Test av belastningsfördelning på underlag med olika mjukhetsgrad och spaltöppningar för nötkreatur
Tester kommer att göras med en laboratoriemodell i form av en rigg och preparerade slaktklövar av nötkreatur av olika åldrar. ... Målsättningen är att ta fram rekommendationer för utformning av golv för nötkreatur som bättre möter djurskyddskraven. ... Tester kommer att göras med en laboratoriemodell i form av en rigg och preparerade slaktklövar av nötkreatur av olika åldrar. ... Målsättningen är att ta fram rekommendationer för utformning av golv för nötkreatur som bättre möter djurskyddskraven. ...
  https://www.lantbruksforskning.se/projektbanken/test-av-belastningsfordelning-pa-underlag-med-olik/
*  Ekollonförgiftning hos nötkreatur och får | Nyheter | Nöt - Gård & Djurhälsan
Nu på hösten får vi många frågor om ekollon-förgiftningar på nötkreatur och får. Frågor om dos och giftighetsgrad brukar dyka ... Ekollonförgiftning hos nötkreatur och får. Nu på hösten får vi många frågor om ekollon-förgiftningar på nötkreatur och får. ... Djuren kan vänjas vid ekollon (låg dos) som förklaring till varför nötkreatur och får i vissa besättningar verkar klara att äta ... Möjlighet att uppnå efterfrågad marmoreringsgrad hos nötkreatur vid slakt. *Marmoreringsstandard på nötkött - en nulägesanalys ...
  http://www.gardochdjurhalsan.se/sv/not/nyheter/e/365/ekollonforgiftning-hos-notkreatur/
*  Nötkreatur - Ingemars Foder
Vi vill ge kunden en så bra upplevelse som möjligt, brett utbud och konkurrenskraftiga priser gör att du kommer känna dig nöjd efter ditt köp. Med egen butik får du personlig service och hjälp om du har frågor om ditt lantbruk ...
  http://www.ingemarsfoder.se/produkt-kategori/djur-foder/mineraler-tillskott/notkreatur-mineraler-tillskott/
*  Elanco Sweden - Nötkreatur
Med fokus på nötkreaturens hälsa och välbefinnande har Elanco strävat efter att optimera produktionen genom innovativa produkter och tjänster i samarbetet med producenter och veterinärer.
  https://www.elanco.se/products-category/3v97k1oaxik8ksI4QIme6w
*  Försäkringar för nötkreatur - PDF
Försäkringar för nötkreatur Försäkring och riskbedömning Att ha djur innebär också att ta risken att de skadar sig, dör eller ... Vi är med i Agria, är dina nötkreatur det? Agria Nöt Försäkring för dig som har nötkreatur Vi är med i Agria, är dina ... Särskilt villkor Nötkreatur. gäller från VILLKOR Sveland NÖT Särskilt villkor Nötkreatur gäller från 2011-04-01 Välkommen till ... Agria Nöt Försäkring för dig som har nötkreatur Agria Nöt Försäkring för dig som har nötkreatur 500 Ko 942 = 11 Gäller från 1 ...
  http://docplayer.se/5200309-Forsakringar-for-notkreatur.html
*  Import av nötkreatur till Sverige
Import av nötkreatur. Vid import av nötkreatur måste Jordbruksverkets krav vara uppfyllda. ...
  http://www.sds-web.se/sv/not/
*  1 nötkreatur house säterit foton - Registrera dig gratis
Ladda ner 0 1 Nötkreatur House Säterit Foton gratis eller för så lite som $0.20USD. Nya användare åtnjuter 60% rabatt. ...
  https://se.dreamstime.com/photos-images/1-n%C3%B6tkreatur-house-s%C3%A4terit.html