Loading...
*  Ionosil Kolloidalt Silver är av högsta kvalitet och godkänt av myndigheterna
Kroppens metalloproteiner kommer dessutom kapsla in separata joner och transportera dessa till individuella celler i kroppen. ...
  http://ion-silver.com/ionosil-kolloidalt-silver/
*  Protein - Wikipedia
De benämns i allmänhet efter vad proteinet bundit, till exempel metalloproteiner, fosfoproteiner och lipoproteiner. ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Protein
*  En mer balanserad syn på silver
Kroppen har metalloproteiner som hanterar utrensningen av metalljoner i för höga doser och har ett inbyggt intelligent system ...
  http://ion-silver.com/silver-balanserat.html
*  Silver - Replik om "Lundastudien" från Ionsilver | MatFrisk Blogg
Blodcirkulation, syresättning, metalloproteiner, immunförsvar, homeostas, näringssättning och borttransport av slaggprodukter ...
  https://matfrisk.com/2018/03/13/silver-replik-om-lundastudien-fran-ionsilver/
*  Vad händer i kroppen när man dricker kolloidalt silver? | Kolloidalt Guld och Silver
... så kommer de att tas hand av de speciella proteiner som kallas för metalloproteiner, och som har till uppgift att styra över ...
  http://kolloidaltguldochsilver.se/wordpress/vad-hander-i-kroppen-nar-man-dricker-kolloidalt-silver/
*  Medicinsk sök (Aminosyraoxidoreduktaser • Definitionerna)
Metalloproteiner: Proteiner som har en eller fler hårt bundna metalljoner i sin struktur.Protein-sekvensanalysVirusproteiner ...
  https://lookformedical.com/definitions.php?q=Aminosyraoxidoreduktaser&lang=6
*  Silver - del 11, begreppsförvirring? | MatFrisk Blogg
... metalloproteiner?, Silver - del 8, vad är oligodynamisk effekt?, Silver - del 9, några av silverjonens egenskaper, Silver - del ...
  https://matfrisk.com/2016/10/09/silver-del-11-begreppsforvirring/
*  Silver - del 10 - en potent virusdödare? | MatFrisk Blogg
... metalloproteiner?, Silver - del 8, vad är oligodynamisk effekt?, Silver - del 9, några av silverjonens egenskaper ...
  https://matfrisk.com/2016/10/08/silver-del-10-en-potent-virusdodare/
*  Frågor om silver | MatFrisk Blogg
... metalloproteiner?, Silver - del 8, vad är oligodynamisk effekt?, Silver - del 9, några av silverjonens egenskaper, Silver - del ...
  https://matfrisk.com/2016/12/14/fragor-om-silver/
*  Silver - del 13, silvernanopartiklar i blod in vivo | MatFrisk Blogg
... metalloproteiner?, Silver - del 8, vad är oligodynamisk effekt?, Silver - del 9, några av silverjonens egenskaper, Silver - del ...
  https://matfrisk.com/2016/10/13/silver-del-13-silvernanopartiklar-i-blod-in-vivo/?shared=email&msg=fail