*  Veterinären.nu - Råttgiftsförgiftning hund
De flesta råttgifter, tex warfarin, dödar genom att orsaka inre blödningar. Behandling består i att ge kräkmedel, k-vitamin (motgift) och eventuellt blodtransfusion. Effekten av behandlingen kontrolleras med blodprov där man mäter mängden koagulationsfaktorer.
http://veterinaren.nu/hund/skador/forgiftningar/rattgiftsforgiftning-hund