*  Lioresal injektions-/infusionsvätska, lösning 50 mikrogram/ml - Köp tryggt på Apoteket
Det används när andra läkemedel som tas oralt (via munnen), inklusive läkemedel innehållande baklofen, har misslyckats eller ... Livshotande utsättningssymtom på grund av plötsligt avbrytande av läkemedelstillförsel p.g.a. att infusionssystemet inte ...
  https://www.apoteket.se/produkt/lioresal-injektions-infusionsvatska-losning-50-mikrogram-per-ml-5-x-1-milliliter-ampull-111184/