*  Kranskärl - Wikipedia
Kranskärl är ansvariga för att försörja hjärtmuskeln med närings- och syrerikt blod och att föra närings- och syrefattigt blod ... Höger kranskärl försörjer höger kammare, men även vissa delar av bakre delen av vänster kammare. Viktiga grenar: Ramus ... Höger kranskärl ger ifrån sig ett antal grenkärl, där det posteriora (ramus interventricularis posterior), som löper ned mot ... Höger kranskärl (Arteria coronaria dextra) utgår ovanifrån högra cuspen i aortaklaffen, den går i högra atrioventrikulära fåran ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Kransk%C3%A4rl
*  Brustet hjärta | Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset | Karolinska Institutet
Per Tornvalls forskargrupp har studerat hjärtinfarkt med normala kranskärl i cirka 10 år. Studierna inbegriper såväl diagnostik ... Utredning, mekanismer och behandling av hjärtinfarkt med normala kranskärl. Andelen patienter som uppfyller de diagnostiska ...
  http://ki.se/kisos/brustet-hjarta
*  Nuklearmedicinsk undersökning (NM) och SPECT - Netdoktor
Hjärta ( infarkt, kranskärl ). *Hjärna. *Tumörlokalisering. *Infektionsuredningar. *Auto-imunrespons. Hur går undersökningen ...
  https://www.netdoktor.se/hjart-karlsjukdom/artiklar/nuklearmedicinsk-undersokning-nm-och-spect/
*  Heart Failure Surgery Options
Kirurgi som kan förbättra hjärtsvikt inkluderar bypassoperation i hjärtats kranskärl, klaffkirurgi och hjärttransplantation. På ...
  http://www.heartfailurematters.org/sv_SE/What-can-your-doctor-do/Surgery
*  Blodpropp - Wikipedia
Blodproppar i hjärtats kranskärl gör så hjärtat inte kan arbeta; man får en hjärtinfarkt. Vanligt är även blodpropp i benet, ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Blodpropp
*  Ballongvidgning - Wikipedia
Ballongvidgning är en metod för att vidga kranskärl på hjärtat. I ljumsken eller handleden förs en slang (kateter) upp i ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Ballongvidgning
*  Reportage: Alfs berättelse - 1177 Vårdguiden - sjukdomar, undersökningar, hitta vård, e-tjänster
Han gick igenom en by-passoperation för att leda blodet förbi hjärtats kranskärl. Han har också gjort några ballongvidgningar, ... PCI, av hjärtats kranskärl. Det har varit kämpigt att repa sig efter både hjärtoperationerna och stroken.. Olika former av ...
  https://www.1177.se/Tema/Stroke/Att-fa-en-stroke/Reportage-Alfs-berattelse/
*  Svensk hjärtsjukvård kan förbättras - P4 Göteborg | Sveriges Radio
Dessutom bör fler patienter få behandling för sina igentäppta kranskärl.. Dela. Facebook(0) ...
  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=104&artikel=2735880
*  Hjärtinfarkt - Wikipedia
Nitroglycerin ges för att vidga hjärtats kranskärl och på så sätt minska den ischemi som uppstått i hjärtats myokardium, detta ... Behandlingen syftar till att återupprätta blodflödet i de kranskärl som stängts av. Man vill dessutom avlägsna smärta och ... Läkaren leder sedan katetern genom aorta och vidare till hjärtats kranskärl under samtidig röntgengenomlysning. När det ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Hj%C3%A4rtinfarkt
*  Kärlkramp - Wikipedia
Kärlkramp eller angina pectoris, är tillfälliga smärtattacker i bröstet som förekommer i samband med att hjärtats kranskärl ... Den underliggande orsaken till kärlkramp är en förträngning av hjärtats kranskärl (ateroskleros) eller exempelvis en förstoring ... Vid svår kärlkramp eller hjärtinfarkt kan behandling ske med ballongvidgning ("sprängning") av kranskärl men även ... Nitroglycerin lindrar besvären genom att vidga hjärtats kranskärl vilket medför att blodflödet normaliseras. Nitroglycerin ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/K%C3%A4rlkramp
*  Stent - Wikipedia
Ett kirurgiskt ingrepp för att åtgärda ett kranskärl kostar många gånger mer än en stent-operation. Därtill tar läkningen flera ... En stent monteras vid kranskärlsröntgen om operatören upptäcker en förträngning i ett kranskärl. Förr gick man alltid in i ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Stent
*  Fotil ögondroppar, lösning 5 mg/ml + 20 mg/ml - Köp på Apoteket.se
sjukdom i hjärtats kranskärl (med symtom som t.ex. bröstsmärta eller tryck över bröstet, andfåddhet eller andnöd), hjärtsvikt, ...
  https://www.apoteket.se/produkt/fotil-ogondroppar-losning-5-mg-per-ml-plus-20-mg-per-ml-3-x-5-milliliter-flaska-106946/
*  Pulslös elektrisk aktivitet - Wikipedia
Två exempel är: Om vänster kranskärl totalstoppas av en blodpropp så att hjärtvävnad dör. Då kan det minska ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Pulsl%C3%B6s_elektrisk_aktivitet
*  Akademiska sjukhuset - Akademiska sjukhuset - Mynewsdesk
De vanligaste dödsorsakerna vid SLE är hjärtsjukdomar och åderförkalkning i hjärtats kranskärl eller hjärnan. ...
  http://www.mynewsdesk.com/se/akademiska_sjukhuset
*  Kan jag träna hårt även när jag fyllt 50? - 1177 Vårdguiden - sjukdomar, undersökningar, hitta vård, e-tjänster
Förträngningar i hjärtats kranskärl är en risk vid hård träning eftersom det kan leda till en hjärtinfarkt eller kärlkramp. Men ... Men trots allt är det inte så vanligt att män i 50-årsåldern har förträngningar i hjärtats kranskärl och vanlig motion är bara ... Däremot kan den som har höga kolesterolvärden en ökad risk för förträngningar i hjärtats kranskärl. ... även om du har förträngningar i hjärtats kranskärl är risken oftast liten. ...
  https://www.1177.se/Jamtland-Harjedalen/Stall-en-anonym-fraga/Fragor/Kan-man-trana-hart-aven-da-man-fyllt-50/
*  Percutaneous coronary intervention - Wikipedia
Percutaneous Coronary Intervention (PCI) är samlingsnamnet för åtgärder i hjärtats kranskärl som genomförs med kateter. PCI- ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Percutaneous_coronary_intervention
*  Infarkt - Wikipedia
Vanligt är hjärtinfarkt som ofta är ett resultat av långvarig arteroskleros (åderförkalkning) av hjärtats kranskärl. ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Infarkt
*  Prisade för sina hembygdsinsatser
1993 drabbades Åke av en stor hjärtinfarkt och fick fyra nya kranskärl i Uppsala. Det var andra som satte upp byggnaden.. Men ...
  http://www.gd.se/gastrikland/sandviken/prisade-for-sina-hembygdsinsatser
*  Svensk Geriatrik | Kardiovaskulära diagnoser
Effektivare metod att hitta förträngda kranskärl. 2017-05-10. , KATEGORI: Kardiovaskulära diagnoser ...
  http://svenskgeriatrik.se/category/kardiovaskulara-diagnoser/
*  Alhaji Kamara - Wikipedia
Under en utvidgad hjärtundersökning inför Champions League upptäcktes en avvikelse på hjärtats kranskärl och möjlig operation ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Alhaji_Kamara
*  Kenneth Sandvik - Wikipedia
Den 16 juli 2007 drabbades Sandvik av en lindrig hjärtinfarkt, ett kranskärl hade täppts till och en PCI utfördes. Detta kan ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Kenneth_Sandvik
*  Twitter
Elisabet fick till och med bilder på hjärtats kranskärl - hur tilltäppt det såg ut innan och efter vidgningen.. Sammanlagt ... Förutom hjärtmedicinering fick Elisabet också gå igenom en ballongvidgning, så kallad PCI, då hjärtats kranskärl vidgades för ...
  https://www.1177.se/Blekinge/Fakta-och-rad/Mer-om/Reportage-Hjartinfarkt-Elisabets-berattelse/