*  Sökjätten Google varnar för att flera svenska storföretags sajter är osäkra - DSV, Institutionen för data- och systemvetenskap ...
Telefax: 08-703 90 25. Telefon personal. Godsleveransadress: Borgarfjordsgatan 8, lastkajen, Kista Telefon: 08-16 16 22, 08-16 32 99 Mottagningstider: måndag till fredag, kl. 09:00-15:00. Fler kontaktuppgifter finns i länken nedan.. ...
http://dsv.su.se/omdsv/nyheter/s%C3%B6kj%C3%A4tten-google-varnar-f%C3%B6r-att-flera-svenska-storf%C3%B6retags-sajter-%C3%A4r-os%C3%A4kra-1.335896?editor=functionAddress&mode=su-contact-editor
*  Data- och systemvetenskap, 180 hp - DSV, Institutionen för data- och systemvetenskap - Stockholms universitet
För att få vistas i DSV:s lokaler måste du bära ett passerkort. Passerkortet tar 2-5 arbetsdagar att levereras efter det att du har registrerat dig och laddat upp ett foto. Det är därför viktigt att du registrerar dig och laddar upp ett foto så fort som möjligt. Mer information och öppettider hittar du här: www.dsv.su.se/utbildning/studieinformation/inforterminsstart/passerkort. ...
https://dsv.su.se/utbildning/studieinformation/inforterminsstart/informationsbrev/data-och-systemvetenskap-180-hp-1.138898
*  Läkemedelsbehandling av epilepsi ny rekommendation - PDF
... inför och under graviditet och för att kontrollera effekten av dosändringen för läkemedel med icke-linjär kinetik. Det är ...
http://docplayer.se/303004-Lakemedelsbehandling-av-epilepsi-ny-rekommendation.html
*  Utbildning - Nationellt centrum för svenska som andraspråk
Nationellt centrum för svenska som andraspråk tar uppdrag från myndigheter, kommuner, skolor och organisationer och kan utifrån uppdragsgivarens behov skräddarsy kompetensutvecklingsinsatser som vänder sig till lärare, skolledare och tjänstemän på förvaltningsnivå.. ...
http://www.andrasprak.su.se/gymnasieskola/utbildning?cache=%2Fpsychotherapist-programme%27%2C1%29%3B
*  Presentationer medarbetare - Stockholms universitet - Institutionen för lingvistik
På dessa sidor hittar du presentationer av alla våra medarbetare. Där finns också kontaktuppgifter och information om aktuell undervisning.. Information om våra forskares och doktoranders forskningsintressen, forskningsprojekt, länk till publikationslista finns i Stockholms universitets forskningsdatabas.. ...
http://www.ling.su.se/om-oss/kontakt/presentationer-medarbetare?cache=%2Fphd-level-studies
*  Nationalekonomi II/III, vt 2017 - Nationalekonomiska institutionen
Du ansöker till våra kurser på www.antagning.se. Sista ansökningsdag för våren 2017 var den 17 oktober. Om kurser har öppet för sen anmälan ser du det på antagning.se från och med 15 december. Sena anmälningar behandlas enbart i mån av plats ...
http://www.ne.su.se/utbildning/v%C3%A5ra-utbildningar/grundniv%C3%A5/nationalek-ii-iii/nationalekonomi-ii-iii-vt-2017-1.298495
*  Permalänk till Aftonbladets chock-chock!
Medieanalytikerna Aitellu har analyserat förekomsten av vissa nyckelord i kvällspressen under sommaren 2006. Den huvudsakliga slutsatsen är att Aftonbladet snaskar än mer än sin huvudkonkurrent Expressen. Mer än var nionde artikel i AB innehåller naken-, sex- eller någon annan form av chock! I var trettionde artikel rasas det mot något.. ...
http://lingvistbloggen.ling.su.se/?p=21
*  Om social innovation i Malmö - Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor
För att vara säker på att denna funktion inte missbrukas ber vi att du identifierar dig genom att tolka antingen bilden eller ljudspåret nedan.. ...
http://www.score.su.se/om-oss/nyhetsarkiv/om-social-innovation-i-malm%C3%B6-1.278469?mode=su-form-tell
*  Meeting Ethnography Network - Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor
De flesta av oss spenderar mycket av vår arbetstid i möten. Trots att möten är en så stor del av vårt liv är möten ett underutforskat område.
https://www.score.su.se/forskning/n%C3%A4tverk/meeting-ethnography-network-1.257256?mode=su-form-tell
*  Uppgifter från personalkatalogen - Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan
Kerstin Bodström E-post: Kerstin.Bodstrom@humangeo.su.se Adress: 106 91 Stockholm Bes�ksdress: Svante Arrhenius väg 8 Titel: FD Enhet: Kulturgeografiska institutionen UserId: bodst �vriga uppgifter: Pensionerad universitetslektor ...
http://www.socarb.su.se/om-oss/personal/uppgifter-fr%C3%A5n-personalkatalogen/lista-%C3%B6ver-personal-med-kontaktuppgifter-7.11277?entityUrl=http%3A%2F%2Fsukat.su.se%2Fperson.jsp%3Fdn%3Duid%253Dbodst%252Cdc%253Dhumangeo%252Cdc%253Dsu%252Cdc%253Dse%26targetFormat%3Datom
*  Populärföreläsning i matematik: Topologiens Topp tio - Matematiska institutionen
Besöksadress. Kräftriket hus 5 och 6, Stockholm.. Skolkontakter. Kontakta oss på emailadressen info@math.su.se.. Statistiska forskningsgruppen. För konsultationer i matematisk statistik, kontakta SFG på emailadressen sfg@math.su.se.. Konsultationer i matematik. För konsultationer i matematik, kontakta Boris Shapiro på emailadressen shapiro@math.su.se.. ...
https://www.math.su.se/samverkan/kommun-skola/matematikl%C3%A4rarn%C3%A4tverk/popul%C3%A4rf%C3%B6rel%C3%A4sning-i-matematik-topologiens-topp-tio-1.303200?mode=su-contact-editor&editor=functionAddress
*  november | 2009 | LINGVISTBLOGGEN | Sida 2
Ett i språkdebatten tämligen ofta upprepat påstående är 'Vi svenskar är inte så bra på engelska som vi tror'. Jag kan däremot inte påminna mig att jag har sett någon ge något belägg för det. Har det gjorts någon undersökning … Läs mer →. ...
http://lingvistbloggen.ling.su.se/?m=200911&paged=2
*  Omsorg i omvandling - Institutionen för socialt arbete
Ett forskningsprogram med stöd från FAS (Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap), 2 miljoner per år 2007-2012. Forskningsledare: Professor Marta Szebehely. Forskningsprogrammets övergripande syfte är att analysera pågående förändringar av äldreomsorgens styrningsidéer, resursfördelning och organisering. En bärande tanke i programmet är att koppla samman policyanalyser på makronivå med ett vardagslivsperspektiv och belysa avsedda och oavsedda konsekvenser av förändringarna ur de närmast berörda parternas perspektiv: omsorgsbehövande gamla människor, deras närstående, omsorgspersonal och lokala beslutsfattare. I analyserna strävar vi efter att koppla samman tre forskningstraditioner: feministiskt inriktad omsorgsforskning, socialpolitiskt inriktad välfärdsforskning och forskning om välfärdstjänsternas organisering och arbetsmiljö i studier av omsorg som vardagserfarenhet och som politikområde.. De fenomen som programmet söker kunskap om är komplexa ...
https://www.socarb.su.se/forskning/forskningsprojekt/individanpassad-omsorg-och-generell-v%C3%A4lf%C3%A4rd-dilemman-i-marknadiseringens-tid/omsorg-i-omvandling
*  Permalänk till Att skylta med sina dåliga språkkunskaper
Även i områden med mycket ambitiös tvåspråkighetspolicy, som i Finland eller Wales, blir det ibland uppenbart att kunskaperna inte riktigt räcker till för de höga ambitionerna. Den här trafikskylten, där ett förbud mot godstransport i ett bostadsområde översätts med 'Jag är inte på kontoret för tillfället, skicka material som skall översättas', är kanske det roligaste jag sett på området.. Artikeln är ett par år gammal, men jag misstänker att den passerat obemärkt. Den blir knappast sämre med åren heller…. /Emil. ...
http://lingvistbloggen.ling.su.se/?p=680
*  Bibliotek - Matematiska institutionen
kan få viss handledningshjälp då biblioteket är bemannat. Du kan dock inte räkna med att handledarna ska ge fullständiga lösningar till uppgifter eller göra hela genomgångar av avsnitt i kurslitteraturen. Handledarna måste fördela sin tid så rättvist som möjligt mellan de studenter som söker hjälp.. Du som behöver hjälp med matematik ska i första hand vända dig till handledarna från avdelning matematik medan du som vill ha hjälp med matematisk statistik bör vända dig till handledarna från avdelning matematisk statistik.. ...
https://www.math.su.se/om-oss/kontakt/bibliotek?cache=%2Fphd-studies%2Fresa%2Fcourses%2Fentry-requirements
*  Uppdragsutbildning och kompetensutveckling - Stockholms universitet
högskolenivå och ger möjlighet till högskolepoäng. Genom uppdragsutbildning får deltagarna snabb tillgång till forskningsresultat och får direkt nytta
https://www.su.se/samverkan/samh%C3%A4lle-n%C3%A4ringsliv/uppdragsutbildning/uppdragsutbildning-och-kompetensutveckling-1.149145?mode=su-form-tell
*  Vad menas med ett tankeexperiment? Är det en form av - PDF
6.2 Partikelns kinetik - Tillämpningar Ledningar 6.2 Partikelns kinetik - Tillämpningar Ledningar 6.13 Det som känns som ...
http://docplayer.se/205994-Vad-menas-med-ett-tankeexperiment-ar-det-en-form-av.html
*  Kurssidor: Matematisk statistik - Grundnivå HT17
This course is taught in Swedish.. Kursen behandlar grundläggande statistiska principer och teori från en såväl frekventistisk som Bayesiansk synvinkel. Som en del härav studeras bland annat likelihoodteori, tillräcklighet, information, asymptotik och Bootstrap tillämpat på metoder för punktskattning, intervallskattning och hypotestest. Implementering av härledda metoder i statistisk programvara utgör ett viktigt moment i kursen.. Kurslitteratur: "Applied Statistical Inference" av Leonhard Held och Daniel Sabanés Bové, Springer 2014.. Boken finns tillgänglig som e-bok genom universitetsbiblioteket (logga in med universitetskonto).. Kursansvarig: Martin Sköld. Preliminärt schema. ...
http://kurser.math.su.se/course/index.php?categoryid=77&lang=sv
*  Dan Petersen: De abstrakta rummens geometri - Stockholms universitet
Wallenberg Academy Fellow Dan Petersens specialområde, teorin för modulirum, har bland annat kopplingar till talteori och den moderna fysikens strängteori. Han är verksam vid Matematiska institutionen, Stockholms universitet.
https://www.su.se/om-oss/priser-utm%C3%A4rkelser/wallenberg-academy-fellows/dan-petersen-de-abstrakta-rummens-geometri-1.362406
*  Försäkringskassans nya styrning - Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor
Kristina Tamm Hallström, forskare på Score, är medförfattare till en rapport som beskriver Försäkringskassans nya styrning och controllerns nya mer konsulterande coachande roll.. I rapporten står bland annat; "En central ambition i denna förändring är och har varit att minska såväl detaljstyrningen som den långtgående sifferstyrningen. Controllerrollen har därigenom kommit att förändras.". Läs mer hos ISF (Inspektionen för socialförsäkringen). ...
https://www.score.su.se/om-oss/nyhetsarkiv/f%C3%B6rs%C3%A4kringskassans-nya-styrning-1.230837
*  Tillgång och bokning - Centrum för tvåspråkighetsforskning
För att få tillgång Flerspråkighetslaboratoriet behöver du registrera dig som användare och godkänna användarvillkoren. I vissa fall (vid användning av EEG och Eye Tracker) krävs ytterligare introduktion vilket ordnas vid behov. Kontakta labbets föreståndare för mer information, se Kontakt.. ...
http://www.biling.su.se/flerspr%C3%A5kighetslaboratoriet/tillg%C3%A5ng-och-bokning