*  Hypoxantin - Wikipedia
... eftersom Plasmodium falciparum kräver en källa till hypoxantin för nukleinsyrasyntes och energiomsättning. Hypoxantin bildas ... Hypoxantin, 6-hydroxipurin, sarkin, C5H4N4O, är en purinbas som i fri form förekommer i bl. a. muskler, blod och urin. Bunden ... Hypoxantin är en nödvändig komponent i en cell, bakterie, parasit och i kulturer som ett substrat och kvävekälla. Till exempel ... Teorier baserade på NASA-studier av meteoriter som funnits på jorden tyder det på att hypoxantin och tillhörande organiska ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Hypoxantin
*  Xantin - Wikipedia
Xantin bildas då hypoxantin omvandlas av enzymet xantinoxidas till xantin. De personer som lider av gikt har för mycket ... Därför använder de läkemedlet allopurinol som hämmar omvandlingen av hypoxantin till xantin och därigenom en hämning av ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Xantin
*  Serum - Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Vid nedbrytningen av nukleotider sker en partiell deaminering av purinerna så att hypoxantin och xantin bildas. Xantinoxidas ... katalyserar oxidationen av hypoxantin över xantin till urinsyra. I plasma förekommer urinsyra praktiskt taget helt i uratform. ...
  https://www.sahlgrenska.se/for-dig-som-ar/vardgivare/laboratoriemedicin/analyslista/urinsyra/0152.html/
*  Adenosindeaminas - Wikipedia
Inosinet i sin tur kan deribosyleras av ett annat enzym, purinnukleosidfosforylas, vilket ger ribos och hypoxantin. Brist på ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Adenosindeaminas
*  Puriner - Wikipedia
Exempel på puriner: Purin Adenin Guanin Hypoxantin Xantin Teobromin Teofyllin Koffein Urinsyra Denna biokemi-relaterade artikel ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Puriner
*  Köpa Climen utan recept på nätet i Sverige | Climen Online Apotek
Cytosin: Cytidin Uracil: Uridin Hypoxantin: Inosin. Moderator Dr Simon Rundqvist, barnkliniken, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping ...
  http://apotekvarer-nettbutikk.life/climen.html