*  Hund i Lund - Trafik & stadsplanering - Lund
Enligt tillsynslagen måste hundar hindras från att springa lösa i marker där det finns vilt under den här perioden. I enlighet ... Det är bara extremt väldresserade hundar som får gå lösa under tiden 1 mars till 20 augusti. ...
https://www.lund.se/trafik--stadsplanering/torg-och-allmanna-platser2/hund-i-lund/
*  Hundar och katter - Bygga, bo & miljö - Lund
Hundar och katter. Katter. Många har stor glädje av sina katter som sällskapsdjur. Men det ställer också krav på ägaren att ta ... Hundar. Som hundägare har du så kallat "strikt ansvar" för din hund. "Strikt ansvar" innebär att du kan hållas ansvarig för den ...
https://www.lund.se/bygga-bo--miljo/djur-och-sallskapsdjur/hundar-och-katter/
*  Ventilation - Bygga, bo & miljö - Lund
Hundar och katter * Djur som du behöver tillstånd för * Vilda djur och skyddsjakt ...
https://www.lund.se/bygga-bo--miljo/buller-och-luftkvalitet/ventilation/