*  Cellvägg
Cellmembran. Cellmembraner är starka och smidiga membran som avgränsar celler från sin omgivning. Cellmembranen består av ...
  https://genteknik.nu/cellvagg/
*  Basolateralt membran - Wikipedia
Basolateralt membran är en benämning på ett cellmembran som omger både basen och de laterala sidorna på en cell. Benämningen ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Basolateralt_membran
*  Endospor - Wikipedia
En skiljevägg, som består av ett cellmembran, växer runt kärnan så att den skyddas av ett dubbelt membranlager. Båda dessa ... Detta laminerade lager av peptidoglykan och cellmembran kallas bark eller cortex, och skyddar kärnan mot förändringar i ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Endospor
*  Flagell - Wikipedia
Fästet i bakteriens cellmembran är ganska komplicerat med ett flertal olika proteiner, med både rörliga och orörliga delar. ... Akrosom • Cellvägg • Cellkärna • Cellmembran • Centriol • Centrosom • Cilie/Flagell • Cytoplasma • Endoplasmatiska nätverket • ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Flagell
*  Ligandstyrda jonkanaler - Wikipedia
De är alltså en form av cellmembran-bundna receptorer för signalsubstanser. Dessa receptorer kallas också för jonotropa ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Ligandstyrda_jonkanaler
*  GLUT2 - Wikipedia
GLUT2 uttrycks i cellmembran i följande vävnader: Levern Betacellerna i pankreas. Hypothalamus Basolaterala och ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/GLUT2
*  Bacillus subtilis - Wikipedia
Cellmembran - Släpper in och ut saker ur cellen, säte för cellandningen. Cytoplasma - Cellvätska. Ribosomer - Central del i ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Bacillus_subtilis
*  Aktionspotential - Wikipedia
Den är en snabb förändring av spänningen över en nervcells cellmembran. Den används för signalering mellan nervceller hos djur ... Urladdningen beror på att natrium- och kaliumjoner snabbt passerar genom cellens yta, cellmembran. Impulsen sprids sedan i ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Aktionspotential
*  Sigtunahöjden Spa , Sigtuna, Sigtuna - Bokadirekt
Inkapslade i sitt naturliga cellmembran får du här antioxidanter och vitaminer i levande aktiv form. Aktiva stamceller har en ...
  https://www.bokadirekt.se/places/sigtunah%C3%B6jden-spa--7850
*  Qarma, Karlskrona - Bokadirekt
Inkapslade i sitt naturliga cellmembran får du här antioxidanter och vitaminer i levande form. Aktiva stamceller har en ...
  https://www.bokadirekt.se/places/qarma-13702
*  Vattenpotential - Wikipedia
... till exempel växtrötternas cellmembran. Inom markvetenskapen och agrohydrologin är osmotisk potential intressant vid höga ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Vattenpotential
*  Sveriges Riksförbund, SSR, om kolesterol, folksjukdomar och statiner
De är särskilt viktiga för kroppens hormonproduktion samt viktiga funktioner i kroppens cellmembran. ...
  http://www.spelmansforbund.org
*  Riksförbund
De är särskilt viktiga för kroppens hormonproduktion samt viktiga funktioner i kroppens cellmembran. ...
  http://www.spelmansforbund.org/category/riksforbund/
*  RNA-världshypotesen - Wikipedia
Tidiga former av cellmembran kan ha bildats spontant ur så kallade proteinoider, protein-liknande molekyler som bildas då ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/RNA-v%C3%A4rldshypotesen
*  Myoblast - Wikipedia
Dessa satellitceller håller sig i närheten av muskelfibrerna och separeras endast av sitt cellmembran och av endomysium (den ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Myoblast
*  Thermoplasmata - Wikipedia
De saknar cellvägg, men har ett cellmembran bestående av stora mängder lipopolysackarider och glykoproteiner, vilka skyddar mot ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Thermoplasmata
*  Bortglömd fettsyra höjer det goda kolesterolet | Kurera.se
Det behövs bland annat för att stabilisera och bygga upp cellmembran, de skal som skyddar cellerna. Kolesterol är en byggsten ... Innehåller inositol som är en viktig komponent för varje cellmembran. •Innehåller också kolin som är viktigt för ... Innehåller inositol som är en viktig komponent för varje cellmembran. •Innehåller också kolin som är viktigt för ... är en av de viktigaste byggstenarna i kroppens cellmembran. Lecitin höjer det goda kolesterolet, HDL, och sänker den skadliga ...
  https://kurera.se/bortglomd-fettsyra-hojer-det-goda-kolesterolet/
*  Spermie - Wikipedia
Spermiens cellmembran fuserar sedan med äggets, och dess innehåll töms in i ägget. Människans spermier har ett huvud som är sex ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Spermie
*  Fabrys sjukdom
Alfa-galaktosidas A är ett enzym som normalt bryter ned sfingolipiden Globotriaocylceramid (Gb3), som finns i cellmembran. ...
  http://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=3835
*  Borrelia recurrentis - Wikipedia
... även ett yttre cellmembran. En person blir infekterad av parasiten då han eller hon kliar sig på sitt lusbett och då omedvetet ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Borrelia_recurrentis
*  Lipid - Wikipedia
Huvudartikel: Cellmembran Alla levande organismer består av celler som utgör dess minsta funktionella enheter. Cellernas ... Huvudartikel: Sfingolipider Sfingolipider finns både i cellmembran och runt neuroner (nervtrådarna), det vill säga de har ... avgränsning mot omvärlden består av cellmembran som gör att organismerna kan koncentrera olika ämnen och använda olika ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Lipid
*  Cytoplasma - Wikipedia
Cytoplasman finns innanför cellens cellmembran och består av cellens cytosol och organellerna i cellen. ^ Sand et al. (2006) ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Cytoplasma
*  Jonkanal - Wikipedia
En jonkanal är ett slags port i ett cellmembran som kan släppa igenom joner. Jonkanaler är uppbyggda av proteinkomplex och kan ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Jonkanal