*  Cellvägg
Cellmembran. Cellmembraner är starka och smidiga membran som avgränsar celler från sin omgivning. Cellmembranen består av ...
  https://genteknik.nu/cellvagg/
*  Basolateralt membran - Wikipedia
Basolateralt membran är en benämning på ett cellmembran som omger både basen och de laterala sidorna på en cell. Benämningen ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Basolateralt_membran
*  RNA-världshypotesen - Wikipedia
Tidiga former av cellmembran kan ha bildats spontant ur så kallade proteinoider, protein-liknande molekyler som bildas då ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/RNA-v%C3%A4rldshypotesen
*  Myoblast - Wikipedia
Dessa satellitceller håller sig i närheten av muskelfibrerna och separeras endast av sitt cellmembran och av endomysium (den ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Myoblast
*  Thermoplasmata - Wikipedia
De saknar cellvägg, men har ett cellmembran bestående av stora mängder lipopolysackarider och glykoproteiner, vilka skyddar mot ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Thermoplasmata
*  Bortglömd fettsyra höjer det goda kolesterolet | Kurera.se
Det behövs bland annat för att stabilisera och bygga upp cellmembran, de skal som skyddar cellerna. Kolesterol är en byggsten ... Innehåller inositol som är en viktig komponent för varje cellmembran. •Innehåller också kolin som är viktigt för ... Innehåller inositol som är en viktig komponent för varje cellmembran. •Innehåller också kolin som är viktigt för ... är en av de viktigaste byggstenarna i kroppens cellmembran. Lecitin höjer det goda kolesterolet, HDL, och sänker den skadliga ...
  https://kurera.se/bortglomd-fettsyra-hojer-det-goda-kolesterolet/
*  Fabrys sjukdom
Alfa-galaktosidas A är ett enzym som normalt bryter ned sfingolipiden Globotriaocylceramid (Gb3), som finns i cellmembran. ...
  http://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=3835
*  Akustiskt membran - Wikipedia
Membran Cellmembran Denna teknikrelaterade artikel saknar väsentlig information. Du kan hjälpa till genom att tillföra sådan.. ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Akustiskt_membran
*  Kolhydrat - Wikipedia
De förekommer till exempel i glykoproteiner i cellmembran. Polysackarider består av ännu längre kedjor med ända upp till ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Kolhydrat
*  Fett - Wikipedia
I kroppen ingår fett i cellmembran och nervfibrer. Det används även som bränsle och lagras som framtida energiförråd i ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Fett
*  Borrelia recurrentis - Wikipedia
... även ett yttre cellmembran. En person blir infekterad av parasiten då han eller hon kliar sig på sitt lusbett och då omedvetet ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Borrelia_recurrentis
*  Foder | AAK
För djur är fett viktigt vid bildandet av cellmembran och hormoner och det fungerar som bärare av vitaminer. Energin i fett är ...
  https://aak.com/sv-se/applikationer/foder/
*  Grundsmak - Wikipedia
Den biokemiska receptormekanismen bygger på jonkanaler i smakcellernas cellmembran. Surhet är smaken som registrerar ett ämnes ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Grundsmak
*  Fosfolipid - Wikipedia
Fosfolipider har en viktig funktion i alla organismers cellmembran. Fosfolipider består av en hydrofil del och en hydrofob del ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Fosfolipid
*  Mannos - Wikipedia
Mannan finns i till exempel bakteriers och svampars cellmembran. ^ kolhydrater. http://www.ne.se/lang/kolhydrater, ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Mannos
*  Snarkare drabbas av skador i gomseglet | DOKTORN.com - Kunskap om hälsa, medicin och sjukdomar
Det gick även att se förändringar av proteinstrukturer i muskelfibrernas cellmembran och cellskelett hos snarkare och ...
  http://www.doktorn.com/artikel/snarkare-drabbas-av-skador-i-gomseglet?page=3
*  Exocytos - Wikipedia
... där cellerna utsöndrar stora biomolekyler genom att innesluta dem i en vesikel som sedan avknoppas från dess cellmembran. ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Exocytos
*  Permetrin - Wikipedia
... genom att förlänga natriumkanalernas aktivering i neuronernas cellmembran. De flesta däggdjur och fåglar skadas inte av ämnet, ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Permetrin
*  Giardia lamblia - Wikipedia
Detta lager ligger strax under det cellmembran som omger organismen. Från cellskelettet sträcker sig fibrösa proteiner, på ... som vardera innehåller ett inre och ett yttre cellmembran. Åtta flageller, uppdelade i fyra par, sträcker sig ut från kroppens ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Giardia_lamblia
*  Proclear Sphere - Linser - CooperVision | LensWay
... ämne som finns i cellmembran. Dessa molekyler binder och omger sig med vatten, vilket bidrar till att bevara linserna fuktiga. ...
  https://www.lensway.se/proclear-sphere-lens-339
*  Näringslära
Vitamin E tillsammans med selen, skyddar kroppsvävnader, särskilt cellmembran och enzymer, från de skadliga effekterna av fria ...
  http://mimersbrunn.se/article?id=708
*  Antioxidant - Wikipedia
Passerar inte genom cellmembran Väteperoxylradikaler - Bildas från superoxidradikaler vid lågt pH. Oladdad och lipofil radikal ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Antioxidant
*  Ligandstyrda jonkanaler - Wikipedia
De är alltså en form av cellmembran-bundna receptorer för signalsubstanser. Dessa receptorer kallas också för jonotropa ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Ligandstyrda_jonkanaler
*  GLUT2 - Wikipedia
GLUT2 uttrycks i cellmembran i följande vävnader: Levern Betacellerna i pankreas. Hypothalamus Basolaterala och ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/GLUT2
*  Bacillus subtilis - Wikipedia
Cellmembran - Släpper in och ut saker ur cellen, säte för cellandningen. Cytoplasma - Cellvätska. Ribosomer - Central del i ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Bacillus_subtilis