Loading...
*  Chalkon - Wikipedia
Reaktionen mellan substituerade bensaldehyder och acetofenoner har använts för att demonstrera "grön kemi" i ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Chalkon