... kärnkraftsolyckan vid Tokaimura 1999 hur myntet kan användas för att uppskatta neutronförekomsten genom att mäta myntets zink-isotoper ...