Varken megatextur eller vägojämnheter är ytegenskaper; de är störande och farliga vägskador som ska vara nära 0. Intakt asfalt ...
Katalysatorns ytegenskaper beror till stor del på reaktionens temperatur. Temperaturen varierar oftast mellan 70 och 100 °C. ...
Töjbarheten kan också ökas genom kräppning, vilket dock negativt förändrar papperets ytegenskaper. En ofta tillämpad metod för ...
Numera används i stor utsträckning simuleringsverktyg för att hitta optimala former och ytegenskaper. Några av de största ...
I praktiken kan det vara mycket viktigt att ha en arbetselektrod med kända dimensioner och ytegenskaper. Därför är det vanligt ...
Ofta används olika beläggningar för att förbättra ytegenskaper hos substratet, såsom utseende, vidhäftning, ...
Vid en ombyggnad 1916, då även skrovformen förändrades för att förbättra ubåtens ytegenskaper, byttes tändkulemotorn ut mot en ...
... upprepning och ytegenskaper. CAP&Design är en svensk tidskrift som behandlar ämnet. Kommunikationsdesign (från latin ...
Exempel på information som kan avläsas vid beröring av ett objekt är till exempel temperatur, hårdhet, tryck, ytegenskaper och ...
... än ytegenskaper. Därför tillskriver vissa honom upptäckten av stoftmoln på Mars, men detta är ifrågasatt eftersom hans teleskop ...