Vanliga vattenavhärdande medel är fosfater av olika slag. Idag används oftast zeoliter som byter ut de hårda Ca2+ och Mg2+- ... Surfaktanter är ytaktiva ämnen som i tvättmedelsammanhang oftast kallas tensider eller detergenter. Surfaktanter har sådana ...
... är ett samlingsnamn på medel som används vid olika former av rengöring. Många är detergenter baserade på ... Diskmedel Tvättmedel Tvål och såpa Detergent Fönsterputs Ytaktiva ämnen (tensider) Denna kemirelaterade artikel saknar ... tensider (ytaktiva ämnen). Oftast tänker man på hushållsrengöringsmedel som används vid till exempel tvättning, diskning eller ...
Zwitterjoniska (amfotera) ytaktiva medel har både katjoniska och anjoniska centra kopplade till samma molekyl. Den katjoniska ... Miceller är aggregat av ytaktiva ämnen i en kolloidal dispersion. De bildas i vatten och det ytaktiva ämnets hydrofoba "svansar ... Klasser av ytaktiva ämnen[redigera , redigera wikitext]. Anjoniska tensider[redigera , redigera wikitext]. ... Ytaktiva ämnen, är ämnen som förändrar ytspänningen i fasgränsytor. Underförstått syftar det på ämnen som sänker ytspänningen, ...
Alkoholetoxylater och etoxisulfater är ytaktiva medel som är ofta förekommande i kosmetiska och andra kommersiella produkter. ...
Zwitterjoniska (amfotera) ytaktiva medel har både katjoniska och anjoniska centra kopplade till samma molekyl. Den katjoniska ... Miceller är aggregat av ytaktiva ämnen i en kolloidal dispersion. Typiskt sett bildas de i vatten och det ytaktiva ämnets ... Klasser av ytaktiva ämnenRedigera. Anjoniska tensiderRedigera. Natriumlaurylsulfat är ett anjoniskt ytaktivt ämne som bland ... Ytaktiva ämnen, ofta kallade tensider (från latinets tensus - 'spänd', via tyska tenside) och ibland surfaktanter (från ...
Det medel som annars rekommenderas är klorhexidin. Vid desinfektion av sår eller hud använder man termen antiseptiska medel. ... Invertsåpor är ytaktiva föreningar med en positivt laddad grupp i ena änden av en lipofil molekyl. Den positivt laddade gruppen ... Hypoklorit i form av t ex Klorin är ett mycket effektivt medel med något alkaliskt pH. Det avger klor och har därför en ... Desinfektion är ett viktigt medel för att förebygga spridning av sjukdomar och en förutsättning för att över huvud taget kunna ...