Effektivare skydd mot yrkessjukdomar och olycksfall i arbete. 13. Arbetstidsförkortning, i första hand i mera påfrestande ...
... även yrkessjukdomar. Den första lagstiftningen inom det svenska redovisningsområdet uppkommer. I Sverige byter "realskolexamen ...
Bruce blev en obestridd auktoritet beträffande yrkessjukdomar i lungorna och medlem i Centrala bedömningsnämnden för dammlunga ...
... ssjuka är benämningen på yrkessjukdomar som ger sig till känna först efter några dagars bortavaro från arbetet. Den ...
... yrkessjukdomar, miljöproblem och förebyggande åtgärder på både individ- och befolkningsnivå. Det ingår även internationella ...
... år i Arbetsmarknadsdepartementet med uppgift att föra den elfte världskongressen om arbetsolycksfall och yrkessjukdomar på ...
... yrkessjukdomar och andra sjukdomar, samt d) skapa förutsättningar som tillförsäkrar alla läkarvård och sjukhusvård i händelse ...
Yrkessjukdomar (2 delar, 1943-1947) Invaliditet vid yrkesskador (1951) Kommendör med stora korset av Kungliga Nordstjärneorden ...
... (ILO:s konvention nr 18 angående ersättning vid yrkessjukdomar, Convention ...