Vidareutvecklad yrkesroll[redigera , redigera wikitext]. Undan för undan har reglerna kring yrket ändrats; ogifta kvinnor fick ...
Synen på journalistens yrkesroll har förändrats sedan mitten av 1900-talet. Under 1960-talet (en tid med starka liberala och ... sammanhållande och stödjande yrkesroll), nyhetschef (ansvarig för nyhetsvärdering), nattchef (nyhetsansvarig under nattskiftet ...
En systemvetares yrkesroll handlar ofta om att fungera som systemutvecklare. Systemvetarens identitet förklaras ibland genom ...
Prästvigda kvinnors syn på sin yrkesroll" (2008) '"Väl rutet, lejoninna!' Om mentorskap, solidaritet och kvinnliga forskares ...
1996 - Kördirigenten - utbildningsaspekter på en yrkesroll, av Thomas du Quercy Ahrén. *1998 - Historiskt autentiska ...
En "upprymd" Boris Jeltsin kliver utanför sin yrkesroll under ett statsbesök. 1995. Tyskland. 10 ...
... att eftersträva hög användbarhet ligger normalt i arkitektens eller designerns yrkesroll. En del forskare har velat väga in ...
Libris 1268234 Thorsson, Eva; Lassbo Göran (1994). Yrkesroll i förändring: en fallstudie av ett lokalkontor vid ...
Hon vantrivs dock i sin påtvingade yrkesroll och börjar dra sig till varietéscenen. I december 1906 blir hon anställd som ...
Ledare (yrkesroll) Teaterchef Befäl Direktör Arbetsgivare ^ Arbetsmiljölagen ^ "Kvinnors underrepresentation på chefspositioner ...
Han publicerade ett antal avhandlingar i sin yrkesroll och var författare till flera bergsbestigningsböcker. Han är mest känd ...
"Kursplan för Logopedens yrkesroll II. Rösten. Terapeutiskt förhållningssätt". Uppsala universitet. https://www.uu.se/utbildning ...
Sekreterare är en yrkesroll som utför administrativt stödarbete till en individ eller grupp av individer. Sysslorna kan variera ...
En murmästare utförde även uppgifter som idag faller under arkitektens yrkesroll, exempelvis att upprätta byggnadsritningar. I ...
Utbildningarna vid campus Alfred Nobel präglas av en fokusering på den yrkesroll som studierna leder till. Alla utbildningar ...
Den centrala tanken i en hantverkspedagogens yrkesroll är att en människas arbete med konst och konsthantverk är av stor ... Hantverkspedagog är en benämning på en yrkesroll. I yrkesrollen jobbar yrkesutövarna med hantverk och människor i olika ...
... färdigheter som en ingenjör får möta i sin yrkesroll. Studenterna tävlar i lag om tre i tre omgångar. Först tävlar alla ...
Man vet än idag ej vilken yrkesroll Honnecourt hade. Somliga antar att han var arkitekt, då han har förmodats hjälpa till vid ...
Denne får dock söka en annan yrkesroll efter 2011. Under sin tid som president har Mubarak stoppat undan miljarder dollar som ...
Organisationens syfte är att lyfta fram och tydliggöra ljusdesignerns yrkesroll. För professionella oberoende Ljusdesigners ...
Vårdbiträde Personlig assistent Sjuksköterska ^ "Sjuksköterskans yrkesroll och patientrollen i ett historiskt perspektiv". http ...
1991 Familjedaghem i utveckling: om yrkesroll och självkänsla, om sunt förnuft och pedagogik. Text: Maria Folke-Fichtelius. ...
Ytterst handlar det om att spegla pressfotografens förändrade yrkesroll i ett nytt medielandskap. Som förläggare, författare ...
... är en yrkesroll som arbetar med att planera produktionen i ett företag, logistiken. Logistikern analyserar de olika ...
I efterlämnade dokument är de sällan omnämnda vid namn utan endast i sin yrkesroll; som en del i ett arbetslag vid bygget av ...
I fysioterapeuternas yrkesroll ingår även att självständigt bedöma patienters skador och förmågor som en del i utredning av ... Fysioterapi är ett akademiskt ämne som behandlar områden som är av relevans för fysioterapeuternas yrkesroll. Yrkestiteln var ...
Härnösands domkapitel fann att Kempe brustit i sin yrkesroll och gav honom en skriftlig erinran. Efter att TV-programmet gjorde ...
Ofta har dramaturger vid teatrar, operahus, TV och radioteater egen erfarenhet av just denna yrkesroll. De kan också ha ...
... är en visayansk term för en kvinnlig yrkesroll inom traditionell inhemsk kultur på Filippinerna. En babaylan är en ...