Ett yrkeskompetens gäller från datum för avklarat teoriprov i 5 år. När det behöver förnyas räcker en kortare fortbildning på ...
Under skråtiden var Murmestare Embetet ansvarigt för murmästarnas yrkeskompetens i staden. Under Embetets överinseende inskrev ...
Utbildningens mål är en bestämd och begränsad yrkeskompetens, medan bildning syftar till en omvandling av hela människan. ...
Tjänsteförhållanden och tjänsteställning för försvarsmaktspersonal med civil yrkeskompetens varierar mycket mellan olika länder ... är militär utan civil yrkeskompetens, utan att de för den skull tillhör den civilanställda personalen. ...
Det går då via en organisation eller ett amerikanskt företag och ofta krävs någon specifik yrkeskompetens för att de ska vilja ...
... är en bestämd och begränsad yrkeskompetens, medan bildning syftar till att omvandla hela människan, dess inre förmåga, insikter ...
... eller stiftelse att anordna grundskoleutbildning måste det finnas ett särskilt behov och anordnaren måste ha yrkeskompetens och ...
Syftet var att lyfta fram de kvinnliga filmskaparna och filmarbetarna, ge kvinnors berättelser och yrkeskompetens genom den ...