Hemicellulosan xylan kan lätt brytas ner till xylos som sedan hydrogeneras med vätgas under högt tryck till xylitol. Xylitol ...
Förutom glukosenheter, som bygger upp cellulosa och stärkelse, kan hemicellulosa även innehålla bland annat xylos, mannos, ...
De viktigaste pentoserna är arabinos, ribos och xylos, vilka bl. a. förekommer i högmolekylära hemicellulosor i en rad växter ...
... kolhydraten xylos som botemedel mot cancer. Under 2011 belönades Ellerviks bok Ond kemi med Pi-priset, som delas ut till ...
... till xylos. Xylan är en grupp hemicellulosor, och hemicellulosa är en stor beståndsdel i växters cellväggar. Detta gör att ...
Vanliga övriga sockerarter som förekommer är, i fallande ordning, rhamnos, galaktos, xylos och arabinos. De vanligaste ingående ...
Glyceraldehyd Dihydroxiaceton Erytros Treos Erytrulos Arabinos Lyxos Ribos Deoxiribos Xylos Allos Altros Apios Galaktos Glukos ...
... men den har också sidokedjor bestående av xylos och fukos. Xyloglukan utvinns i stora mängder ur frön från tammarindfrukten, ...
När polysackarid hettas upp tillsammans med svavelsyra bildas xylos (C5H6O(OH)4) som av värmen dehydreras till furfural. C 5 H ...
Trioser: glyceraldehyd Tetroser: erytros, treos Pentoser: ribos, arabinos, xylos, lyxos Hexoser: allos, altros, glukos, mannos ...
Andra vanliga monosackarider som galaktos, mannos och xylos är strukturellt ganska lika glukos, vilket stöder tanken att ...
... (av xylo- och grekiska phōnēʹ "ljud/ton"), är ett musikinstrument och tillhör familjen slagverk och gruppen trästavspel ...
Arabinos Deoxiribos Lyxos Ribulos Xylos Xylulos ^ [a b] Naturen i fokus /sid:229, 254 /Förlag: Focus, Esselte Focus ...
Arabinos Lyxos Ribos Ribulos Xylos Xylulos ^ http://www.ne.se/deoxiribos - från Nationalencyklopedin på nätet - http://www.ne. ...
... som han kombinerade med kollageteknik och kallade xylo-kollage-reliefer. Han företrädde Argentina vid Venedigbiennalen 1962, ...
... (av grekiska: "xylos"="trä"), även kallat trägravyr eller trästick är en grafisk metod, där man i ändträet av ett ...
2001 återkom de två manusförfattarna med To klama vgike apo ton paradeiso (en ordlek med titeln To xylo vgike apo ton paradeiso ...
... kallas även träsocker. Xylos finns bland annat i stora mängder i gömfröväxters cellväggar. Den är en viktig beståndsdel i ... Om xylos upptäcks i blodet eller urinen efter ett par timmar har kroppen tillgodogjort sig sockret. Xylos är också ... Xylos (från grekiska ξύλον (xylon), 'trä') är en monosackarid pentos. Den skiljer sig från glukos genom att den saknar en ... Inom medicinen används xylos för att upptäcka malabsorption. Patienten får dricka en xyloslösning efter 8 - 12 timmars fasta. ...
Xylos. *Xylulos. KällorRedigera. *^ [a b] Naturen i fokus /sid:229, 254 /Förlag: Focus, Esselte Focus Uppslagsböcker AB, ...