... är en groddjursart som beskrevs av Rose och Hewitt 1927. Xenopus gilli ingår i släktet Xenopus och familjen ... I områden där Xenopus gilli delar reviret med afrikansk klogroda är den senare en konkurrent. Ibland äter afrikansk klogroda ... Xenopus gilli behöver ursprungliga landskap och larverna kan inte leva i förorenat vatten. Liksom afrikansk klogroda har arten ... a b c] IUCN SSC Amphibian Specialist Group & South African Frog Re-assessment Group 2016 Xenopus gilli . Från: IUCN 2016. IUCN ...
... (Xenopus muelleri) är en groda från Afrika som tillhör släktet Xenopus och familjen pipagrodor. En påtagligt ... a b c d e] IUCN SSC Amphibian Specialist Group 2016 Müller's Clawed Toad Xenopus muelleri (på engelska). Från: IUCN 2016. IUCN ... a b c] M.O. Roedel, Vance Vredenburg (21 februari 2001; uppdaterad 3 februari 2008). "Xenopus muelleri" (på engelska). ... Xenopus borealis). Arten är beroende av vatten, och lever framför allt i vattensamlingar i savannbältet. I synnerhet under ...
De förväxlas i handeln ofta med Xenopus laevis. Grodorna är bruna till grå med oregelbundna fläckar i mörkare brunt och svart. ...
... (Xenopus laevis) är en vattenlevande art i familjen pipagrodor, som först beskrevs av den franska zoologen ... Xenopus laevis kan överföra svampsjukdomen chytridiomycosis till andra groddjur, men är själv motståndskraftig mot smittan. ... Populationer i östra Afrika (från Sudan söderut till Kenya) flyttades under början av 2000-talet till arten Xenopus victorianus ... Antonio Romano 2009 Xenopus laevis . Från: IUCN 2009. IUCN Red List of Threatened Species. Version 2018.1. Läst 12 oktober 2019 ...
Hymenochirus Pseudhymenochirus Pipa Silurana Xenopus Delar av denna artikel är baserad på en översättning från engelska ...
Xenopus laevis), i tallkottkörteln (som till exempel hos gråsparven, Passer domesticus) eller i den så kallade suprakiasmatiska ... Circadian clock functions localized in Xenopus retinal photoreceptors; Neuron 10(4):573-577 ^ Zimmerman NH, Menaker M (1979): ...
"Expression of human glucose transporters in Xenopus oocytes: kinetic characterization and substrate specificities of the ...
En sådan faktor tros vara handeln med grodan Xenopus laevis, som användes till graviditetstest, vilket har spekulerats kunna ...
... papuana Gehyra pilbara Gehyra punctata Gehyra purpurascens Gehyra robusta Gehyra variegata Gehyra vorax Gehyra xenopus ...
Scopus xenopus, som levde under pliocen. DNA-studier visar att arten trots sitt svenska namn inte står särskilt nära storkarna ...