Wolbachia är en bakterie som framförallt angriper insekter och andra leddjur. Förutom att inducera partenogenes har Wolbachia ... Vissa patogena mikrober har en förmåga att kunna inducera partenogenes hos sin värd, varav Wolbachia är den mest kända. ... doi:10.1111/j.1365-2435.2008.01461.x. ^ Werren, J.H. (1997). "Biology of Wolbachia". Annual Review of Entomology 42 (1): sid. ...
Det har till exempel hänt hos endoparasiten Wolbachia som infekterar artropoder. Infektion av Wolbachia kan hos vissa värdarter ... Werren J.H. (1997) Biology of Wolbachia. Annual Review of Entomology. Vol. 42, 587-609. ^ Rokas A., Atkinson R.J., Brown G.S., ... är en artropod som blivit infekterad av Wolbachia och arten har lägre mitokondriell haplotypvariation vilket visar på ett ... demographic history or a Wolbachia selective sweep? Heredity. Vol 87, 294-304.. ...
"Reclassification of Wolbachia persica as Francisella persica comb. nov. and emended description of the family Francisellaceae ... Exempel är bland de senast tillkomna arterna F. persica som 2016 överfördes från släktet Wolbachia i klass Alphaproteobacteria ...
O. volvulus lever i en endosymbios med bakterien Wolbachia. Wolbachia är ett släkte av bakterier och en av världens vanligaste ... I det endosymbiotiska förhållandet mellan Wolbachia och O. volvulus har det visats sig vara bakterien Wolbachia som orsakar ... Wolbachia- and Onchocerca volvulus-Induced Keratitis (River Blindness) Is Dependent on Myeloid Differentiation Factor 88 Infect ... Depletion of Wolbachia endobacteria in Onchocerca volvulus by doxycycline and microfilaridermia after ivermectin treatment. ...
Aegyptianella och Wolbachia (4). De är obligata intracellulära bakterier som förökar sig i membranbundna vakuoler i cytoplasman ...
Medicinering med doxycyclin har ihjäl den associerade bakterien Wolbachia, vilket verkar försvaga masken och rekommenderas ...
En annan metod som prövas både i Australien och i Vietnam är att infektera myggorna med en bakterie Wolbachia som gör att ... Om myggor parar sig där endast hanen har Wolbachia gör det att honans ägg inte kläcks, vilket gör att bakterien snabbt sprider ...
Hertig beskrev den upptäckta arten formellt som Wolbachia pipientis år 1936. Forskning på Wolbachia intensifierades efter 1971 ... Hos dessa verkar Wolbachia spela en viktig roll då patogeniciteten hos värddjuret är orsakad av immunsvaret mot Wolbachia. ... Släktet Wolbachia är därför av betydande intresse idag på grund av dess stora spridning och som en potentiell agent för ... Wolbachia är ett bakteriesläkte som infekterar leddjur och framförallt insekter liksom vissa nematoder. Det är en av världens ...
Wolbachia är en bakterie som framförallt angriper insekter och andra leddjur. Förutom att inducera partenogenes har Wolbachia ... Vissa patogena mikrober har en förmåga att kunna inducera partenogenes hos sin värd, varav Wolbachia är den mest kända.[17] ... Werren, J.H. (1997). "Biology of Wolbachia". Annual Review of Entomology 42 (1): sid. 587-609. http://www.annualreviews.org/doi ...