Wnt-signaleringsvägen När receptorn aktiverats kommer den i sin tur att påverka aktiviteten hos en lång rad andra proteiner i ... Dessa hör i huvudsak till en av tre grupper: Proteiner för genreglering, det vill säga proteiner som leder till förändrat ... Genom att receptorn aktiverar ett visst antal proteiner, som i sin tur aktiverar ett större antal proteiner, så kan ... Konformationsändringar - Inbindning av andra proteiner påverkar konformationen (3d-strukturen) hos andra proteiner, vilket ...