... et har ett 10kb stort ssRNA(+) genom, vilket kan bli direkt översatt till virusproteiner. Genomet kodar för ett ...
Genom att blockera detta intracellulära maskineri blir cellen inkapabel att producera nya virusproteiner och nytt virus. ...
Istället för avdödat virus eller virusproteiner består vaccinet av utvalda delar av virusets DNA eller RNA. Målet är att hitta ...
... s virusproteiner kan föröka sig genom men alla virusproteiner kan inte härledas till samtliga tre faser. EBV:s virusproteiner ...
För arbeten över renframställning av enzymer och virusproteiner tilldelades han 1946, tillsammans med John Northrop och James ...
... en kapsid med två kopior av virusets arvsmassa och ett antal andra virusproteiner som hjälper till så att en ny cell kan ... viruspartiklar består av ett membran innehållande specifika virusproteiner, ...