Genom att blockera detta intracellulära maskineri blir cellen inkapabel att producera nya virusproteiner och nytt virus. ...
För arbeten över renframställning av enzymer och virusproteiner tilldelades han 1946, tillsammans med John Northrop och James ...
... en kapsid med två kopior av virusets arvsmassa och ett antal andra virusproteiner som hjälper till så att en ny cell kan ... att en del av cellmembranet avknoppas och viruspartiklar består sålunda av ett membran innehållande specifika virusproteiner, ...