"Are viruses alive? The replicator paradigm sheds decisive light on an old but misguided question". Studies in History and ... I: dsDNA-virus. II: ssDNA-virus. III: dsRNA-virus. IV: (+)ssRNA-virus. V: (-)ssRNA-virus. VI:ssRNA-RT-virus. ... Virus med lipidhölje kallas höljevirus, virus utan hölje kallas nakna virus. Vissa virus har även utskott på höljet som taggar ... Den här artikeln handlar om den biologiska enheten virus. För virus i datorer, se Datorvirus. För andra betydelser, se Virus ( ...
Mängden virus som sprids tycks hänga samman med feber och när kroppstemperaturen är som högst sprids det mest virus. Barn är ... Mitamura K, Sugaya N (7 februari 2006). "[Diagnosis and Treatment of influenza-clinical investigation on viral shedding in ... Virus som får lokal eller regional spridning Influensavirus typ C - Virus som bara ger en kraftig förkylning Influensaviruset ... Kyla och torr luft gör att den som är infekterad alstrar nya virus under längre tid. I kylan stelnar också slemhinnan i ...
psittaci shedding in faeces was detected in all the aviaries." ^ Blomqvist, Maria (2009). "Summary" (på engelska). Prevalence ... Det föreslogs även att de stammar som orsakade lymphogranuloma venereum hos möss tillhörde samma unika grupp av virus. År 1930 ... Det som orsakade psittacosis hos människor blev till slut identifierat år 1930 och blev klassificerat som ett virus. Likheten ... Efter utvecklandet av elektronmikroskopet kunde forskare 1965 definitivt slå fast att smittämnet inte var ett virus utan en ...
Ofta är fler än ett virus orsaken till infektionen. Totalt finns det mer än tvåhundra olika virus förknippade med förkylningar ... 112 ^ [a b] Eccles Pg.116 ^ [a b] Eccles Pg.122 ^ [a b c] Eccles s. 209 ^ Lawrence DM (May 2009). "Gene studies shed light on ... Det finns 99 kända typer av virus i denna virusfamilj. Andra virus kan också leda till förkylning. Coronaviruset leder till 10- ... Virus kan därefter överföras från händerna till ögonen eller näsan där infektionen äger rum. Människor som befinner sig nära en ...