Taxaceae Vinkristin - rosensköna; Vinca (Catharanthus) rosea, Apocynaceae Sveriges enda universitetsavdelning för farmakognosi ...
Mercaptopurin Mesna Metotrexat Oxaliplatin Paclitaxel Prokarbazin Rituximab Thioguanin Trastuzumab Vinblastin Vinkristin ...
... vinkristin Blandade: capsaicin, cynarin, fytolaccin, fytolaccotoxin Wikimedia Commons har media som rör Alkaloid. Bilder & ...
... (C46H56N4O10) är en alkaloid som isolerats från växten rosensköna (Catharanthus roseus). Ämnet är ett läkemedel som ...
Taxaner: Paklitaxel · Docetaxel Vinca-alkaloider: Vinblastin · Vinkristin · Vindesin · Vinorelbin Podofyllotoxinderivat ...